Süleyman Onatca, TÜRKONFED AB Temsilciliği Açılışında Konuştu

Süleyman Onatca, TÜRKONFED AB Temsilciliği Açılışında Konuştu

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, TÜRKONFED Avrupa Birliği Temsilciliği açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Konuşmanın tam metnine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Değerli Konuklar,
Türkiye iş dünyasının yaygın sivil toplum kuruluşu TÜRKONFED adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Türkiye’nin şeffaf, bağımsız iş örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED’in önemli özelliklerinden biri de tarafsızlığıdır. Ancak, politika odaklı
TÜRKONFED’in taraf olduğu alanlardan biri Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğidir.
 
Bu kapsamda UEAPME üyeliğimizin, Türk iş dünyasının AB ile bütünleşmesine katkı sağlıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz TÜRKONFED AB Temsilciliği ile bu katkıyı daha da ileri noktalara taşıyacağız. Burada olduğunuz için hepinize şahsım ve tüm üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
 
Değerli Konuklar,
Türkiye dış ticaretinin yarısını gerçekleştiren, yaklaşık 35 bin işletmeyi temsil eden üyelerimizin, ülkelerini AB üyesi olarak görme yönündeki kararlılığı sürmektedir TÜRKONFED, AB Temsilciliği kuruluş sürecine kadar çok önemli mesafe kat etti. Avrupa Birliği’nin bölgesel politikasına uyumlu yapısıyla kurulan TÜRKONFED, bugün Türkiye’deki 26 düzey 2 bölgesinden 19’unda federasyonlarını kurmuş; 150 derneğe ulaşan bölgesel ve sektörel örgütlenmesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Kuruluş felsefesinde Avrupa Birliği’nin politik ve teknik unsurlarının yer aldığı Konfederasyonumuz, AB odaklı yaklaşımını sürdürmektedir. 10’uncu yılını geride bırakmaya
hazırlanan Konfederasyonumuza üye iş insanları, inovasyona açık, katma değeri yüksek, üretim gücüne sahip şirketleri ile ağırlıklı olarak Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın her ülkesiyle ticaretini artırıyor. Özetle üyelerimiz, dinamik Türkiye ekonomisinin lokomotifini oluşturuyor.
 
Değerli Konuklar,
Coğrafyamız bir değişim süreci yaşıyor. Ortadoğu’daki olaylar, Ukrayna’daki gelişmeler, farklı tehdit ve fırsatları beraberinde getiriyor. Öte yandan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) öncelikli olmak üzere sadece ticari değil, değerler ortaklığı üzerinden de dengeler yeniden şekilleniyor. Bu yöndeki gelişmeler AB ile Türkiye’nin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Diğer taraftan Türkiye, Gümrük Birliği temelinde AB üyesi olmadan ‘Tek Pazar’a dahil olan bir ülkedir. Uyum sürecinin derinleştirilmesi için anlaşmanın günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Öte yandan, uygulanmakta olan vize rejimi, ticareti ve kamu
diplomasisini olumsuz yönde etkiliyor.
 
Türk iş dünyası bir taraftan ülke ekonomisinin büyüme trendine, diğer yandan öncelik verdiği demokratikleşme sürecine katkı sağlıyor. Bu çerçevede AB sürecini, hukukun üstünlüğü, demokratik kurumların güçlenmesi, çözüm süreci, toplumsal barış ve uzlaşının sağlanmasıyolunda bir araç olarak önemsiyoruz.
 
Bu yönde Türkiye’nin gerçekleştirmesi gereken reformlarda AB ile sürdürülen müzakere sürecinin önemli bir yol haritası oluşturduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, AB Komisyonu tarafından son genişleme paketinde de yer alan ‘adalet, özgürlük ve güvenlik’ ile ‘yargı ve temel haklar’ ile ilgili başlıkların vakit kaybedilmeden, uzlaşı sağlanarak açılması çağrımızı yineliyoruz.
 
Değerli Konuklar,
Daha güçlü bir AB ve daha güçlü bir Türkiye için önümüzdeki süreçte taraflar arasındaki uyumun artırılması gerektiğine inanıyoruz. KOBİ’ler başta olmak üzere, finansmana erişim, yatırımların ve şirketlerin rekabetçiliğinin artırılması, inovasyon kültürünün desteklenmesi için benimsenen veya şekillenmekte olan araçlar bizim için önem taşımaktadır.
 
Demografik yapısı ve TÜRKONFED’in temsil ettiği KOBİ dinamizmi ile Türkiye, AB’nin rekabetçiliğinin artırılmasına ve ekonomik büyümesine önemli katkı sağlayacaktır. TÜRKONFED, UEAPME üyeliği ve temsilcilik yapılanmasıyla Türk KOBİ’leri ile Avrupa KOBİ’lerinin ortak iş yapma kültürüne köprü görevi üstlenecek projelere imza atacaktır. Türkiye KOBİ’lerinin sesi olan TÜRKONFED ile Avrupa KOBİ’lerinin sesi UEAPME’nin birlikte daha güçlü bir orkestra oluşturacağına inanıyoruz.
 
TÜRKONFED Brüksel Temsilciliğimizin kurulmasına destek veren TÜSİAD’a, Uluslararası Koordinatörü Bahadır Kaleağası’na, TÜRKONFED Genel Sekreterliğine ve bizim adımıza burada görev alacak TÜRKONFED AB Temsilcisi Dilek Aydın’a teşekkür ediyorum. Temsilciliğimizin dostluğumuza, ilişkilerimize ve işlerimizin gelişimine katkı sağlamasını arzu ediyor, Türkiye’nin AB üyelik sürecine uğur getirmesini diliyorum.
 
 

Paylaş: