“İş Dünyasında Aile İçi Şiddete Karşı” Projesi Antalya’dan Başladı

“İş Dünyasında Aile İçi Şiddete Karşı” Projesi Antalya’dan Başladı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi, BAKSİFED ve ANTİKAD işbirliğiyle Antalya’dan başlatıldı. Projenin tanıtım toplantısı 27 Nisan 2017 tarihinde Antalya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi, Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu  (BAKSİFED) ve ANTİKAD işbirliğiyle Antalya’dan başlatıldı. Projenin tanıtım toplantısı 27 Nisan 2017 tarihinde Antalya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu, ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Leman Sedef Tuna, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Melsa Ararat ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan da katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu, kadına yönelik şiddet sorununun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de en önemli sorunu olduğunun altını çizdi. Eroğlu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddet bir sorundur. Bunu nasıl yöneteceğimiz önemlidir. Bu sorun, bölgeye, gelir durumuna ve eğitim seviyesine göre farklılaşmakla birlikte kadınlarımızın bu tür konulara maruz kaldığını biliyoruz. İş dünyası olarak bu konuyu iki açıdan ele alıyoruz. Birinci boyutu bunun bir kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesi, ikincisi ise şirketlerimizin verimliliği. Neticede şirketlerimizde çalışan insanların mutluluğu ve verimliliği, işlerimizin olumlu veya olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. İş dünyasındaki verimliliği artırabilmek için kadınlara yönelik şiddetin tolumsal bilincin artırılması ile son bulması gerekmektedir" dedi.

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İNSAN HAKLARI MESELESİDİR"

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her şeyden önce bir insan hakları meselesi olduğunmu vurgulayan ANTİKAD Başkanı Leman Sedef Tuna ise kalkınmanın en önemli faktörlerinden birinin de bu cinsiyet eşitliği olduğunu belirtti. "Kadına yönelik şiddet kamusal veya özel yaşamda kadınlara fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden cinsiyete dayanan bir eylem olarak tanımlanmaktadır" diyen Tuna, şöyle devam etti: "Hangi yasayı getirirsek getirelim, ailede ve toplumda bu yetiştirilme sorunları aşılmadan, temel eğitimde, hatta ana sınıfında bu yönde eğitim metotlarıyla dersler verilmeden, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmak mümkün değildir. Tüm bu gelişmelere baktığımızda, ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için iş hayatında kadın sayısının artması gerekmektedir. Kadınları daha üst seviyelerde görebilmemiz için ise iş dünyasına sorumluluklar düşmektedir. Proje ile amacımız, hem şirketlerin çalışanları ile yakın ilişkiler kurarak ve destek mekanizmaları oluşturarak iş verimliliğini artırmak, aynı zamanda da toplumsal bir soruna çözüm bulmaktır."

"KADINA ŞİDDET TOPLUMSAL BİR SORUNDUR"

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat da yaptığı konuşmada, kadına karşı şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu dile getirdi. Ararat, "Kadınların maruz kaldıkları sistematik baskı ve şiddet, kadınlar çalışma hayatına katıldıkça daha görünür hale geldi, bir özel yaşam meselesi olmaktan çıktı ve toplumsal bir mesele oldu. Şirketler pragmatik yaklaşımları, örgütleme yetkinlikleri ve kapasiteleriyle tüm toplumsal sorunlarda olduğu gibi bu sorunun da çözümünde önemli bir rol oynama potansiyeline sahip. Şirketler kadın çalışanlarının sağlığını ve onurunu gözetirken, sadece çalışma etkinliğini ve iş performansını artırmakla kalmıyor, içinde faaliyet gösterdikleri toplumun sağlığını, onurunu da gözetiyor, çalışma barışına katkıda bulunuyor ve ülkemizin ekonomik ve toplumsal refahına katkıda bulunuyor. TÜRKONFED ve TÜSİAD gibi iş örgütlerinin toplumsal sorunlara sahip çıkması ve 'İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı' projesine katılmak üzere üye şirketleri harekete geçirmesini çok kıymetli buluyoruz. Bu üst örgütlerin yanında her ilimizde artık bir iş kadınları örgütünün de  projeye sarıldığını görmek bizi ayrıca memnun ediyor” dedi.

"İŞ DÜNYASININ SORUNU SAHİPLENMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Aile içi şiddetin her zaman gündemin ilk sıralarında yer alan bir sorun olduğunun altını çizen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, “Bu sorunu belirli bir kesimin sorunu gibi görmeyi bırakmalı; şiddetin tüm gelir seviyesinden kadınlar için toplumsal hayatta ve iş hayatında eşit şartlarda var olabilmelerinin önünde bir engel olduğunun farkında olmalıyız. Şiddetin önlenmesi, toplumun böyle bir sorunun varlığını kabul etmesi ve farkında olmasıyla başlar. Aile içi şiddete karşı kamu ve sivil toplumun yanında özel sektörün de işbirliği ve politikalar geliştirmesi çok önemli. İşte tam da bu nedenlerle, Sabancı Vakfı olarak 'İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı' projesini destekliyoruz. Projenin hızla büyümesi ve diğer illerde de uygulanmaya başlaması hepimiz için gurur kaynağı. Antalya’da iş dünyasının aile içi şiddete karşı harekete geçmesini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’ndan Sevda Alkan'ını proje ile ilgili bilgi vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Cinsiyet Çalışmaları Koordinatörü Meltem Ağduk’un yönetimindeki İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Uygulamaları başlıklı panele geçildi. Panelde; Aygaz Kurumsal İletişim Müdürü Rişe Özkan, Sabancı Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi Direktörü Arzu Bolgül, Havaş Yönetim Sistemleri Müdürü Başak Helen Taşkan ve Havaş Antalya İstasyon Müdürü Aylin Tavan kendi kurumlarındaki uygulamaları aktardılar.

 

Paylaş: