EGİAD'ın da Desteğiyle Mesleki Eğitim ve Sanayi İşbirliği Seferberliği Yayılıyor

EGİAD'ın da Desteğiyle Mesleki Eğitim ve Sanayi İşbirliği Seferberliği Yayılıyor

MEB ile TÜSİAD, TİSK, TÜRKONFED, Vehbi Koç Vakfı, ÖSGD ve MESS Eğitim Vakfı paydaşlığında yürütülen “Okul- İşletme İşbirliğini Geliştirme Programı” kapsamında İzmir’deki ilk buluşma, 24 Mayıs 2017 tarihinde EGİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile TÜSİAD, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Vehbi Koç Vakfı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ve MESS Eğitim Vakfı paydaşlığında yürütülen “Mesleki Eğitimde Okul-İşletme İşbirliği Projesi” kapsamında “Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Programı” hayata geçirildi. Proje, mesleki eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile mesleki ve teknik okulları bir araya getirmeyi hedefliyor.  Proje kapsamında 2017 yılının ilk buluşması 24 Mayıs 2017 tarihinde Ege Genç İşadamları Derneği’nin (EGİAD) ev sahipliğinde dernek merkezinde gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Aslan, “Mesleki Eğitimde Okul-İşletme İşbirliği Projesi” ne destek verirken, mesleki ve teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak, bu konuda İzmir’e katkı koymak, meslek okulları ve iş dünyası arasında bir köprü oluşturmak hedefinde olduklarını belirterek, “Mesleki ve teknik eğitim üzerinde hassasiyetle durulmasını isteyen çok önemli bir konu. Yeterliliklere sahip meslek okullu gençlerimizin potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olmak, iş dünyasının en önemli beklentilerinden olan nitelikli teknik eleman sıkıntısına çözüm getirmek, bu projeyle çok daha mümkün görünmekte. ” dedi.

Ülkemiz sanayinin içinde bulunduğu en önemli problemlerden birinin, yeterli sayı ve niteliklere sahip insan kaynağının bulunmaması olduğuna dikkat çeken EGİAD Başkan Vekili Aslan, “Bu durum mesleki ve teknik eğitim sistemimizin ne yazık ki iyi işlememesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de yıllardır nitelikli teknik eleman gücünün öneminden bahsedilmesine rağmen ne yazık ki bu konuda istenildiği kadar yol alınamamıştır. Elinde mesleği olan, iş gücü yaratan, ürettikleriyle de yaşam kalitemizi yükselten nitelikli teknik elemanlar yetiştirmediğimiz sürece ülkemizin kalkınması mümkün değildir. Yüksek katma değerli üretime geçmek için nitelikli insan gücünün eğitimi hayati bir önem taşımaktadır. İşte bu tip ihtiyaçlardan yola çıkarak oluşturulan bu proje, hem meslek okullarına hem de biz iş dünyasına can suyu olacak niteliktedir” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı MTEGM Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ise, özel sektörün okullarla olan iletişimin güçlü olmasının önemine değinerek, “Özel sektörle mesleki eğitimin iş birliği bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi mesleki ve teknik eğitimin şu an olduğu yerden beş adım ileri gitmesi gerekmekte. Bunu birlikte yapacağız. Biz öğrencileri sektöre sunduğumuz zaman sektör onların niteliksiz olduğu serzenişinde bulunuyordu. Artık bunu tersine çeviriyoruz. Okullarımızın kapılarının ardına kadar özel sektöre açık olduğunu belirtmek isteriz. Mesleki ve teknik eğitimde ulusal ve uluslararası niteliklere sahip işgücünün yetiştirilmesini amaçlıyoruz. İstihdam sizin, eğitim bizim işimiz” dedi.

MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Necdet Kenar ise konuşmasında Endüstri 4.0 için nitelikli iş gücünün önemine dikkat çekerek, “Akıllı fabrikalarda çalışacak nitelikli işgücü için mesleki eğitimde okul-işletme iş birliği hayati öneme sahip” diye konuştu. “Okul-İşletme İşbirliği Geliştirme Programı” kapsamında, 10-11 Mayıs tarihlerinde MESS Eğitim Vakfı tarafından İzmir’deki mesleki ve teknik Anadolu Liselerinin yöneticilerine liderlik eğitimleri verildi. 24 Mayıs tarihinde düzenlenen toplantıda ise, konuyla ilgili uzmanların katıldığı bir panel oturumu yapıldı. Gerçekleşen panelde iş birliği programının kapsamı, MEB METGM tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeler ve özel sektöre sunulan teşvikler ele alındı. Ayrıca İzmir'de hayata geçirilen mesleki eğitim uygulamalarının ve iyi örneklerin paylaşımı yapıldı. Ardından gerçekleşen çalıştayda katılımcılar gruplar halinde mesleki ve teknik eğitim alanında işbirlikleri sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve çözüm önerilerini tartıştılar. Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan “Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme” eylemi kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen etkinliğin, 2017 yılı boyunca devam etmesi planlanıyor.

Paylaş: