Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi Sonuç Bildirisi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi Sonuç Bildirisi

“Kadınların iş hayatına aktif katılımı, ülkemizin kalkınmasına olduğu kadar demokrasisine de katkı sağlar”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü” ana temalı 2. Uluslararası İş Dünyasında Kadın Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Kadının her alanda güçlendirilmesinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin ve kadın-erkek fırsat eşitliği sağlanmasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemi incelendiği zirvede, Birleşmiş Milletler’in toplam 17 adet olan ve 5’i kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili olan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 4 önemli başlık detaylı şekilde ele alındı. Gerçekleştirilen panellerde nitelikli eğitim, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, sorumlu üretim ve tüketim ile barış ve adalet alanlarında kadınlara yönelik alınabilecek aksiyonlar belirlendi.

Zirve sonucunda, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi için kadınlara yönelik aşağıdaki politika önerilerinin hayata geçirilmesi gerekliliği ortaya kondu. Sürdürülebilir Kalkınmada Kadının Rolü Zirvesi’nin sonuç bildirgesindeki 15 önemli hedef, ülkemizin kalkınmasına olduğu kadar, demokrasisine de katkı yapacaktır. Zirve sonuç bildirisi TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ekinci tarafından okundu. Zirve bildirisine ilgili link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. 

Paylaş: