Türkiye'nin "Orta Gelir" ve "Orta Demokrasi" İkilemi Denizli'de Vurgulandı

Türkiye'nin "Orta Gelir" ve "Orta Demokrasi" İkilemi Denizli'de Vurgulandı

TÜRKONFED tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları” Politika Notu, GESİFED ev sahipliğinde Denizli’de düzenlenen toplantı ile sunuldu. Demokrasi ve ekonomi ilişkisine vurgu yapan Politka Notu’nda “gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi”nin şart olduğu vurgusu yapıldı.

30 Mayıs 2018 / Denizli-Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), üye federasyonlarından Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde 29 Mayıs 2018 tarihinde Denizli Anemon Otel’de düzenlenen toplantıda “demokratikleşme ve kalkınma” ilişkisine vurgu yaptığı Politika Notu’nu açıkladı. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Turgut, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve GESİFED Önceki Dönem Başkanı Gültekin Okay Salgar, GESİFED Kurucu Başkanı Mehmet Salih Başöz, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Av. Aysun Nalbant, GESİFED yönetim kurulu üyeleri Melek Sözkesen (DEGİAD Başkanı), Ayşe Merih Balkanay (GİKAD Başkanı), Naile Göçen Çukurova (TÜSİAD Üyesi), Sedat Doğaç, Şule Yılmaz, Orçun Alptekin, Bekir Mutlubaş, Özlem Köseoğlu, DESİAD Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, DİMSİAD Başkanı Murat Tuncer ile GESİFED üyesi iş insanlarının da katıldığı  “Türkiye’nin İkilemi: Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları” Tanıtım Raporu’nun sunumu TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) Başkanı Avukat Mehmet Gün tarafından gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Av. Aysun Nalbant, orta gelir tuzağı ile orta demokrasi tuzağından, yani; maksimum gelişme ve sonuç beklediğimiz ekonomi ve demokrasi konularında, bir türlü çeperlerini yırtamadığımız dar alanda hapsolup kalmak olarak da basitçe tanımlayabildiğimiz bu ortalama düzeyden çıkış son derece önemli olacağını belirtti.

“Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için modern ülke vasıflarına ihtiyacımız var.”

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için özgürlükleri çoğaltan bir demokrasinin gerekliliğine işaret eden Nalbant, “Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzağı’ndan, yani; ‘maksimum gelişme beklediğimiz ekonomi ve demokraside dar alanda hapsolmak şeklinde basitçe tanımlayabildiğimiz bu ortalama düzeyden’ çıkış son derece önemli. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için; ileri demokrasiye, tereddütsüz insan haklarına, en geniş düzlemde düşünceyi ifade özgürlüklerine, tek yol ve ideal olarak çağdaşlığı-bilimi ve sanatı benimsemeye, hızlı ve bağımsız yargıya, yaratıcı eğitime, kısacası modern ülke vasıflarına daha fazla erişime ihtiyacımız var. Fakat bunun için de paraya, dünyada alıcı bulan yenilikçi üretimlere, 4.0 sanayiye, ihracata, kuvvetli finans sektörüne, icatlara-mucitlere ve onların kolayca erişeceği vizyonel sermayeye, verimli ve akılcı ekonomi politikalarına gereksinimimiz var” diye konuştu.

“Güçlü bir ekonomi için güçlü demokrasi şart”

GESİFED Başkanı Nalbant’tan sonra kürsüye gelen “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu: Yargı, Hesapverirlik ve Temsilde Adalet” kitabının da yazarı TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Gün de güçlü bir ekonomi için güçlü bir demokrasinin şart olduğunu dile getirdi. Sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı bir ekonomik kalkınma için hesap verilebilirliğin ve hukukun üstünlüğünün gerekliliğine vurgu yapan Gün, hukuki ve demokratik yapının güçlendirilmediği bir ülkede toplumsal refah ve sürdürülebilir ekonomik yapının oluşmasının neredeyse imkânsız olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir GSYH artışı sağlayarak Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulabilmesinin Orta Demokrasi Tuzağı’ndan çıkmasına bağlı olduğunu dile getiren Gün, yapılması gerekenleri de şöyle aktardı: “Yargı’yı tam bağımsız, hesapverir, etkin ve verimli hizmet verir hale getirmek. Hukukun üstünlüğünü ve hesapverirliği kamuya hâkim kılmak. Siyasi partiler ile meslek kuruluşları içi seçimler de dahil, seçimlerde temsilde adaleti sağlamak gerekli ve yeterlidir.”

Gün, “Çoğulculuk, güçler ayrılığı, hukuka uygun devlet yönetimi ve en önemlisi hesap verilebilirlik; güçlü bir ekonomi, sürdürülebilir ve nitelikli kalkınma, toplumsal barış ve refah için olmazsa olmaz kurallardır. Türkiye’nin şu anki olumsuz ekonomik ve siyasi görüntüsünden çıkabilmesinin yolu, demokratik kurumların güçlendirilmesinden geçer. Bu politika notu, bahsettiğimiz bu kritik alanlarda süren tartışmalara ışık tutmak ve bu yönde bir çıkış arayan kesimlerle hareket birliği sağlamak amacı güdüyor. Umuyorum ki bu politika notu bu amaca doğrudan katkı koyacaktır” diye konuştu.

NOT: Türkiye’nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları Politika Notu Detayları için: http://www.turkonfed.org/tr/detay/1697/turkiyenin-ikilemi-orta-gelir-ve-orta-demokrasi-tuzaklari/

Paylaş: