TÜRKONFED: "Demokrasi ve Ekonomi İçin Uzlaşma Zamanı"

TÜRKONFED: "Demokrasi ve Ekonomi İçin Uzlaşma Zamanı"

Üyesi 29 federasyon ve 235 dernek ile Türkiye’nin en kapsayıcı iş dünyası çatı örgütü olan TÜRKONFED, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanı” çağrısında bulundu. TÜRKONFED açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

Özgür ve adil seçimler, demokrasinin önemli göstergelerinden biridir ve halkımız yüksek bir katılımla bu demokratik hakkını kullanmıştır. Seçim sürecinin atlatılmasıyla birlikte Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı’na ve TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilere önemli sorumluluk düşmektedir. Zaman, “demokrasi ve ekonomi” için “uzlaşma” zamanıdır.

İş dünyası olarak beklentilerimizi tekrar kamuoyuna hatırlatmak fayda görüyoruz. Evrensel ölçülerde kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, katılımcı ve çoğulcu demokrasi, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi, dış politikada ise barışçıl, iyi komşuluk ile ekonomik ve ticari diplomasinin ön plana çıkarılması konuları yeni seçilen cumhurbaşkanımızın icra programında yer almalıdır. Bütün Cumhurbaşkanı adaylarının programlarında ve taahhütleri arasında yer alan OHAL’in bir an evvel kaldırılması bu programın başlangıcı için çok iyi bir adım olacaktır.

Gelişmiş bir ekonomi ancak gelişmiş bir demokrasi kültürüyle mümkündür. Gelişmiş bir demokrasinin inşasının temeli, kurumsal bir yaklaşım ve katılımcı ruhla ülkemizin; kapsayıcı ve bütünleştirici bir sivil anayasayı hazırlanması da hala gündemimizdeki yerini korumaktadır.

Dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığı günümüzde, bu dönüşümün en önemli parçası olan dijitalleşme adına Türkiye’nin; tüketen değil, üreten ve geleceği tasarlayan bir stratejiye sahip olması öncelikli hedef olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde topyekûn dönüşümün daha güçlü desteklenmesine; KOBİ’lerin verimlilik seviyelerinin yükseltilmesine, kalite, kurumsal yönetim, rekabet gücü gibi alanlarda niteliksel gelişim sağlanmasına, kadınların reel ekonomide güçlendirilmesine ve yatırımların reel sektöre yönlendirilmesine ihtiyaç vardır.

TÜRKONFED olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasamızda yer alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve TBMM’de temsil edilecek tüm siyasi partileri kutluyor; toplum, iş ve siyaset dünyası olarak, ortak akılla el ele vererek ülkemizin demokrasi standartlarını ve refah düzeyini yükselteceğimize inanıyoruz.

Paylaş: