Dijital Anadolu Projesi Üçüncü Toplantısı Kocaeli'de Düzenlendi

Dijital Anadolu Projesi Üçüncü Toplantısı Kocaeli'de Düzenlendi

Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası işbirliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi’nin üçüncü toplantısı, Kocaeli’nde yapıldı. Toplamda 5 ili kapsayan ve her ilde KOBİ’leri geleceğe hazırlamak amacıyla dijitalleşmenin uzman isimleriyle buluşturan projenin bir sonraki durağı Adana ve Bursa olacak.

26 Eylül 2018 / İstanbul- Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijitalleşmesi sürecine katkı sunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde atılması gereken adımları belirlemek amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle başlatılan Dijital Anadolu Projesi’nin Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED) ev sahipliğindeki üçüncü toplantısı Kocaeli’nde yapıldı. Daha önce Antalya ve İzmir’de düzenlenen, Kocaeli’nin ardından ise Adana ve Bursa toplantılarıyla devam edecek olan Dijital Anadolu Projesi’nin Kocaeli toplantısında konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin gerçek gündeminin topyekûn dijital dönüşüm olması gerektiğini söyledi.

Toplantıya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Gürol Ciğerdelen katıldı.

Orhan Turan: “Dijitalleşme lüks değil, aksine zorunluk”

Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini hatırlatan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan “Teknolojik gelişmelerin her alanda başlattığı büyük devrim, ekonomilerde iş yapma modellerini etkiliyor. Bizler, bu değişimi, dönüşümü; KOBİ’lerimiz ve ekonomimiz için bir kaldıraç olarak görüyoruz” diyerek şunları söyledi: “Teknolojik dönüşüm, sadece üretim yöntemlerini değiştirmedi, hayatımızın her alanını derinden etkiledi ve etkilemeye devam edecek. Ar-Ge ve iş modellerinden şirket davranışlarına, politika tasarım süreçlerinden idari yapılara kadar çok şeyi değiştirdi. Ülkemizin gerçek gündeminin topyekûn dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine bir zorunluk olduğunu unutmamalıyız. Bu arada nitelikli insan kaynağına yatırım yapmazsak, teknolojik altyapıyı sağlayarak dijital dönüşümün yaratacağı faydadan da yararlanamayız. Unutmamak gerekir ki dijital dünyanın en önemli sermayesi insan.”

Turan: “Küresel güç olmanın anahtarı, kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor”

Türkiye’de şirketlerin sadece yüzde 0,3’ünün yüksek teknolojili üretim yaptığına da değinen Orhan Turan, şöyle devam etti: “Ağırlıklı olarak, orta ve düşük teknoloji ile üretim gerçekleştiriyoruz. Oysa geçmiş iktisadi devrimleri geriden takip eden ülkemiz, belki de ilk defa küresel rekabette, rakipleriyle aynı seviyeyi yakalama şansına sahip. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ’lerimizin kapasitelerini artırıp, yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz. Son 15 yıl içinde ülkemiz, Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payını sadece 0,2 artırırken, Güney Kore 2.2’den 4.1’e çıkarttı. Ülkemiz bilgi ve iletişim teknolojileri üretiminde 0.29’luk bir paya sahipken, Güney Kore’nin yüzde 8’lik bir değer ile ilk sırada olduğunu görüyoruz. Geçmişte oldukça gerilerimizde kalan ülkeler, bugün yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimleriyle arayı açıyor. Dijitalleşmeyi sadece teknoloji kullanımının yanı sıra, inovatif iş modelleri, ürünler, hizmetler ve müşteri deneyimleri ile verimlilik artışı yaratacak değer zinciriyle birlikte düşünelim. Rekabetçi bir Türkiye için, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitemizi ve becerilerimizi geliştirmemiz önemli. Küresel bir güç olmanın anahtarı, kendi teknolojimizi geliştirmekten geçiyor.”

Şimşek: “Dijital yatırımlarda sürdürülebilirlik önemli”

Dijitalleşmeye ilgisiz kalmanın artık hiçbir sektör için mümkün olmadığını vurgulayan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Aksine bir an önce dijitalleşme alanında gerekli adımları atmak gerekiyor. Müşterinin önünde giderek olası taleplerin daha oluşmadan karşılanması, işimizin geleceğini koruyabilmek adına son derece mühim” dedi. Dijitalleşmenin bir yol arkadaşı olduğuna değinen Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Dijital yatırımların tek seferlik yapılmasının yeterli olacağını düşünmek son derece hatalı bir yaklaşım. İşimizde sürdürülebilir bir gelişim yaratmak istiyorsak dijitalleşmeyi ve getirdiklerini kabul edip bu değişiklikleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde teknolojiden geri kalmak rekabetçi avantajı kaybetmek anlamına gelebilir. Oysa dijitalleşme ile yeni gelir imkânları yaratmak, yeni iş fırsatları ortaya koymak, yeni iş modelleri geliştirmek ve rekabetçi avantajı daha da güçlendirmek mümkün.”

Gürol Ciğerdelen: “Sanayimizde dijital dönüşüm, yüksek katma değer yaratacaktır”

DOĞUMARSİFED Başkanı Gürol Ciğerdelen ise konuşmasında, Dünya Ekonomik Forumu'nun otomotivden lojistik ve havacılığa kadar 10 ayrı sektöre yönelik yaptığı çalışmasında, dijital dönüşümün ekonomi ve topluma kazandıracağı değeri trilyon dolarlarla ifade ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Diğer bir araştırmaya göre nesnelerin internetinin, sağlık, ev, perakende sektörü, ofisler, fabrikalar, araçlar, şehirler ve lojistik alanlarında 2025 yılındaki potansiyel etkisinin 11.1 trilyon dolarlık bir değere ulaşabileceği öngörülmektedir. Bu araştırmada fabrikalar, dijital dönüşümün yaratacağı 3.7 trilyon dolarlık potansiyel etkiyle, diğer alanlara göre daha fazla ön plana çıkmaktadır. İmalat sanayinde dijital dönüşümün, yüksek değer yaratma potansiyelinin yanı sıra, süreçlerde verimlilik artışına ve ürünlerin daha kaliteli üretilmesine önemli katkılar sağlayacağı da açıktır. Bununla beraber verinin etkin ve etkili kullanımı sayesinde müşteri talepleri daha iyi ve daha hızlı bir şekilde anlaşılabilecek ve ürünlerin pazara sürüm süresi kısalacak, iletişimin gelişmesi ve makinelerin otonom karar alabilmeleri sayesinde esnek üretim süreçleri de gelişebilecektir.”

E-Ticaret paneli düzenlendi

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut’un “Kurumların Dönüşümü”; Microsoft Türkiye Kanal Bölge Yöneticisi Ali Kemal Karabulut’un “Bulut Bilişim”; Fujitsu Kanal Satış Yöneticisi Aylin Cintimur’un  “Dijital Dönüşüm”; İşNet İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Akgöz’ün “E-Fatura-E-Arşiv-E-Muhasebe”; Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in “Karekodlu Çek: Alacak Risk Yönetiminde Yeni Dönem”; Digital Partners CEO’su Tunç Günbey’in Dijital Pazarlama”; Klemsan Yazılım Satış Yöneticisi Cihan Yükseldi’in ise “Dijital Enerji” başlıklarıyla birer sunum yaptığı toplantıda, E-Ticaret adıyla bir de panel düzenlendi. E-Ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel’in moderatörlüğünde düzenlenen panele, İş Bankası Kartlı Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Mehmet Bülent Kutacun, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli ve Red&Grey Kurucusu Furkan Reis katıldı.

Paylaş: