İşimi Yönetebiliyorum İlk Toplantısı ÇUKUROVASİFED Ev Sahipliğinde Adana'da Gerçekleşti

İşimi Yönetebiliyorum İlk Toplantısı ÇUKUROVASİFED Ev Sahipliğinde Adana'da Gerçekleşti

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Türkiye işbirliğinde 27 bankanın da desteğiyle Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan, yerel kalkınma ve küresel rekabetçiliğin kilit aktörleri KOBİ’lerin, mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla “İşimi Yönetebiliyorum” projesini hayata geçiriyor. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) ev sahipliğinde ilk eğitim toplantısı Adana HiltonSA Otel’de gerçekleşti.

Projenin amacını ve kapsamını anlatan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve ÇUKUROVASİFED ile Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, konuşmasının başında Türkiye genelinde göreve gelen belediye başkanlara başarılar dilerken, başkanların katılımcı, kapsayıcı bir anlayışla uzlaşma kültürü içerisinde yapısal ve ekonomik reformları hayata geçirerek kentlere ve ülkemize katma değer yaratması gerektiğine olan inancını paylaştı.

Türkiye’yi dünya ekonomi arenasında ön plana çıkarmayı amaçlayan bu uğurda büyük özveri gösteren TÜRKONFED’in projenin bölge ekonomisine ve yerel kalkınmaya önemli faydalar getireceğine inandığını belirten Sönmez, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve küresel rekabetçilik gücü artışında yerelin dinamiklerini, işletmeler ve özelde KOBİ’lerimiz üzerinden gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu ana hedef doğrultusunda da gerek TÜRKONFED gerekse de Çukurova SİFED olarak KOBİ’lerimizin kapasitelerini artıracak, yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirecek, nitelikli insana sahip, teknolojik bilgi ve beceri ile yetkinliklerinin artırılması amacıyla kapsayıcı iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü bölgemizin bu kapsayıcı ve katılımcı iş birliklerine çok ihtiyacı var” dedi.

Adana-Mersin hattının olduğu Çukurova’nın ülkemizin tarım ve depolama başta olmak üzere lojistik-liman işletmeciliği ile enerji üssü konumuyla ekonomik aktivitenin yoğun olduğu bir bölge olduğuna işaret eden Sönmez, özellikle Adana sanayisinin geçmişten bugüne ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkılarıyla bilindiğini söyledi.

“KOBİLERİN DİRENCİ ARTMALI”

Günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başladığını ve kentlerin marka gücüyle, ülkelerinin rekabetçiliğine katkı yaptığı gerçeğini göz ardı etmeden hareket etme zorunluluğu doğduğunu dile getiren Sönmez, “Bu gerçekten hareketle öncelikle özel sektörün yetkinliğini, günümüz dijitalleşen dünyasına hazırlamak zorundayız. Ekonomimizin en kırılgan yapıları olan KOBİ’lerin direncini artırmak hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bunu gerçekleştirmenin yolu da KOBİ’lerimizin öncelikle işini yönetebilmesini sağlamaktan geçiyor. Kriz öncesinde, anında ve sonrasında; finansal okuryazarlıktan ihracata uzanan değer zincirinde proje ile işletmelerimize, stratejik yol haritası çizme yeteneği kazandırmak istiyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE 3.5 MİLYON KOBİ VAR”

Türkiye’de 3,5 milyon KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini, tüm işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ’lerin; istihdamın yüzde 73,5'ini ve cironun da yüzde 62'sini karşıladığını söyleyen Sönmez, “Ancak bakıyoruz ki KOBİ’lerin sadece yüzde10'u, 10 yıldan daha fazla hayatta kalabiliyor. KOBİ’lerimiz finansmana erişimden nakit akışına, teknolojik yetkinlikten ihracata, finansal okuryazarlıktan nitelikli insan kaynağına uzanan sorunlar yaşıyor. Aynı zamanda vergi başta olmak üzere teşvik ve destekler konusunda da erişim sıkıntıları yaşanıyor. Bu konuda KOBİ’lerimiz düzenleyici, yol gösteren ve rehberlik eden Kurumsal desteklerden de potansiyelleri ölçüsünde yararlanamıyor.” diye konuştu.

TÜRKİYE GENELİNDE TOPLANTILAR OLACAK

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 büyümesinde, KOBİ’lerin performansının önemli bir fark yarattığını, özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin, 2017 yılının ikinci yarısı ve son çeyreğinde istihdama katkısının görüldüğünü ifade eden Sönmez, şunları söyledi:

“İçinden geçtiğimiz kritik süreçteki zararın yine KOBİ’lerimizin performanslarının artmasıyla asgari düzeye indirgeneceğini düşünüyorum. Türkiye’nin özellikle 2017 yılındaki ekonomik büyümesi KOBİ’lerin büyümesinin Türkiye’yi de büyüttüğünü açık ve net olarak göstermiştir. Şimdi yeniden odak noktamız, büyümenin devamlılığı için KOBİ odaklı politikaların daha etkin bir reform gündemi ile ele alınması olmalıdır. Güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye, sürdürülebilir bir büyüme ve rekabetçilik gücü artışı ile sağlanacaktır. 2019 yılının güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile kapatılması için, KOBİ’lerin yetkinlikleri geliştirilmeli, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmalı, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçleri artırılmalıdır. “Yerelden-küresele” rekabetçilik zincirinde yeni bir kalkınma modelini harekete geçirecek, büyümemizi sürdürülebilir kılacak güç KOBİ’lerimizden geçmektedir.”
TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, önümüzdeki günlerde Adana’da geniş katılımlı eğitim çalışmalarıyla başlayacak “İşimi Yönetebiliyorum” projesinin Çukurova ve Türkiye için hayırlı sonuçlar doğuracağına inandığını ve Türkiye’nin çeşitli illerinde toplantı serilerinin süreceğini sözlerine ekledi.

SEYMEN: TEKNOLOJİNİN ZEKASI PARA EDİYOR

Toplantıya konuk konuşmacı olarak CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen ise Türkiye için çalışmanın, üretimin önemine dikkat çekti. Fırtınalar esse de rüzgarlarla mücadele edilmek zorunda kalınsa da her şeyin geçici olduğunu dile getiren Seymen, “İnsanların bir şeylere inanmasını, gençlerin bir umudu olmasını istiyorum. Ve temel dinamikleri doğru anlatabilirsek insanların bir araya gelerek, üretebileceklerini göstermek istiyorum” diye konuştu. Ekonominin zor bir sürece girdiğini vurgulayan Seymen, “Bakın dolar 6 liraya dayandı.  Bu, modelde bir yanlışlık olduğunu gösteriyor. İthalat yapıyoruz, dışarıdan ithalat yaptığımız ham maddeyle ara malını başka bir şeye dönüştürüyoruz tekrar Avrupa'ya satıyoruz. Bu kadar acayip dönüşümün olduğu her şeyin başkalaştığı bir dünyada bu modellerle devam etmemiz mümkün değil” dedi.

Türkiye’nin tarım potansiyelinin son derece önem taşıdığını, genç nüfusun da üretime, ekonomiye ve istihdama dahil edilmesi halinde akıl ve zeka ile bir çok sorunun üstesinden gelinebileceğini anlatan Seymen, hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklenmesinin yanlışlığına dikkat çekti. Türkiye’nin dünyadaki teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurması ve gençlerin zekasından yararlanması halinde ekonominin önemli bir gelişim sağlayacağını kaydeden Seymen, “Bütün kullandığımız teknolojik uygulamaların zekası para etmeye başladı” dedi.

KİMLER KATILDI?

Konuşmaların ardından Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, eğitim programının hedeflerini anlattı. Boğaziçi Üniversitesi Finans Merkezi Eğitmeni Dr. Kadri Özgüneş ise ‘Şirketin Finansal Röntgeni-Temel Muhasebe Sürecine Giriş ve Temel Mali Tablolar - Olay Yeri İnceleme Mali Analiz ve Teknikleri’ yine Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aygören ise ‘Yenilikçi İş Modelleri ve E-Ticaret, Yeni Nesil Teknoloji Şirketleri Ne Yapıyor’’ konularında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya Adana ve Mersin iş dünyası temsilcileri, ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesinin ana paydaşları TÜRKONFED, Visa Türkiye ve UNDP ile Boğaziçi Üniversitesi yöneticileri ve çok sayıda KOBİ yetkili ile davetli katıldı.

Paylaş: