4 Eylül 2019 - TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan - Kent-Bölge İzmir Toplantısı Konuşma Metni

4 Eylül 2019 - TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan - Kent-Bölge İzmir Toplantısı Konuşma Metni

Yerelden başlayacak yeni bir kalkınma modelini tartışmaya açan TÜRKONFED ve İPM işbirliği ile hazırlanan ‘Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu’nun, İzmir’e özel sonuçları, BASİFED desteği ve EGİAD ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile açıklandı. Toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan: "TÜRKONFED olarak, bölgelerarası gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın, yerelden başlayacağına inanıyoruz. Yerel kalkınmada, yerel yönetimlerin kilit aktörlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma da ancak yerelin potansiyelleri ölçüsünde sağlayacağı katma değer ile mümkün görünüyor. Kentlerimizin kendi dinamiklerini ve potansiyellerini keşfetmeleri önem kazanıyor. Katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla, yerelde bulunan tüm aktörlere büyük sorumluluklar düşüyor. Ortak akıl ve ortak vizyon ile kentlerimizde; yerel, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum ile birlikte kent ittifaklarının oluşturulması gerekiyor." dedi. TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan'ın konuşma metnine ilgili link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.  

Paylaş: