TÜRKONFED 2026’ya Doğru Büyüme ve Tarım Sektörü Raporu’nu Yayımladı! - 3 Ekim 2019

TÜRKONFED 2026’ya Doğru Büyüme ve Tarım Sektörü Raporu’nu Yayımladı! - 3 Ekim 2019

Ülkemizin rekabet gücünün artırılması, kalkınma odaklı sanayi politikalarının hayata geçmesi için stratejik sektörlerin genel fotoğrafını çeken TÜRKONFED, “2026’ya Doğru Büyüme ve Tarım Sektörü” raporunda, verimlilik ve 10 yıllık bir büyüme perspektifi içinde konuya yaklaşıyor. Tarım sektörünün Gümrük Birliği Güncellenmesi sürecinde en kritik konuların başında geldiğini vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “Ülkemizin ‘Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtuluşu yüksek teknolojiyi, yüksek verimlilik esaslı kullanarak, yüksek katma değerli üretim ve ihracata odaklanmaktan geçiyor. İşte bu açıdan yaklaştığımızda tarım, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü açısından stratejik sektörlerden birisidir” diye konuştu. Konuyla ilgili basın bültenine aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. 

Paylaş: