Büyüme Beklentileri Değişti

Büyüme Beklentileri Değişti

IMF küresel büyüme beklentisini düşürürken, Türkiye’nin büyüme beklentisini yükseltti. Eylül ayında baz etkisiyle enflasyon gerilerken, ağustosta sanayi üretiminin geçen yıla göre azalma eğilimi devam etti.

Büyüme Beklentileri Değişti

IMF’in Ekim ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu “Küresel İmalatta Gerileme, Ticaret Bariyerlerinde Yükselme” başlığı ile yayınlandı. IMF bu raporunda, Nisan ayı raporuna kıyasla küresel ekonomik büyüme beklentisini 0,3 puan düşürerek %3’e çekti; dikkat çekici olan durum bu beklentinin finansal krizden bu yana en düşük seviyede olması. Beklentinin geriye çekilme nedeni olarak ticari ve jeopolitik belirsizliklerin yükselmesinin yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerde kendine özgü etkenlerin makroekonomik daralmaya yol açması ve gelişmiş ülkelerde ise düşük verimlilik seviyeleri gibi yapısal faktörler belirtildi.

Raporda, Türkiye’nin büyüme beklentisi ise %2,5 daralmadan %0,2 büyümeye güncellenirken, 2020 büyüme beklentisi ise %2,5’ten %3’e yükseltildi. Geçen yılın ikinci yarısında daralan Türkiye ekonomisinin bu sene başında, küresel finansal şartlardaki iyileşmeye bağlı olarak mali ve kredi desteğinden faydalanarak toparlandığı belirtildi.

Yeni Ekonomi Programında da Türkiye'nin 2019 yılı için büyüme beklentisi %0,5 olarak güncellendi. Ayrıntılar "Ekim 2019 Dönemi Ekonomi Politikaları" sayfamızda yer alıyor.

TÜRKONFED’in üyesi olduğu SMEUnited’ın çeyreklik olarak yayınladığı KOBİ Barometresi (SME Barometer) ise önceki çeyreğe göre 0,5 puan artarak 77,1 değerini aldı. Endeksin 70’in üstünde olması KOBİ’lerin iş yapma düzeyinin normal/pozitif düzeyde olması anlamına geliyor.

Üçüncü çeyrekte KOBİ güven endeksi önceki çeyreğe göre ılımlı bir artış gösterdi. Endeks  için yayınlanan anketin yanıtlarına göre Brexit’in belirsizliği nedeniyle Birleşik Krallık KOBİ’leri duruma daha endişeli yaklaşırken, diğer Avrupalı KOBİ’ler duruma daha az endişeyle bakıyor. Öte yandan bölgedeki ekonomik yavaşlama nedeniyle yerel taleplerin artmasından dolayı iç talebe yönelik üretim yapan KOBİ’lerin yanıtları nedeniyle güven endeksinin ılımlı olarak arttığı belirtiliyor.

Kaynak: SMEUnited KOBİ Barometresi Üçüncü Çeyrek Bülteni

https://smeunited.eu/admin/storage/smeunited/191010-barometer-19h2.pdf

Sanayi Üretimi Üçüncü Çeyrekte Yavaşlamayı Sürdürecek mi?

TÜİK verilerine göre takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi ağustosta önceki yılın aynı ayına göre %3,6 oranında daraldı. Sanayi üretimi temmuzda da %1,1 oranında daralmıştı. İstanbul Sanayi Odası ve Markit işbirliğinde hazırlanan imalat sanayi yöneticileri endeksi PMI ise ağustosta önceki yıla göre %3,4 oranında artmıştı, endeks eylülde ise geçen yıla göre %17,1 oranında artarak 50 değerini aldı. Üçüncü çeyreğe gerileyerek başlayan sanayi üretim endeksi, eylül ayında toparlanabilir; PMI endeksinin 50 değerini alması imalat sanayi sektöründe iyileşmeye işaret ediyor. Ancak bu iyileşmenin kalıcı olup olmadığını anlamak için ekim ayından itibaren açıklanacak PMI verisini izlemek gerekiyor.

PMI anketi katılımcıları eylülde zorlu ekonomik koşulların devam ettiğini belirtirken, toplam yeni siparişlerde artış yaşandığını, ihracat siparişlerinde ise yavaşlamanın devam ettiğini ifade etti. Katılımcıların açıkladığı bir diğer gösterge ise istihdamda sınırlı düzeyde de olsa bir artış gerçekleşmesi; PMI anketine göre istihdamda 14 aydır ilk defa artış ifade ediliyor.

Kaynak: TÜİK ve İstanbul Sanayi Odası verileri ile hazırlanmıştır

Enflasyon Nasıl Tek Haneye Geriledi?

TÜİK verilerine göre eylül aylık enflasyon artışı %1 olurken (önceki ay %0,9), yıllık enflasyon artışı ise %9,3’e geriledi (önceki ay %15). Üretici fiyatları endeksinin yıllık artışı da %2,5 seviyesine geriledi (önceki ay %13,5). Bu ay gıda (%9,5), giyim (%2,9), ev eşyası (%8,7) kalemlerinin artış hızı azalırken, ulaştırma kalemi ise yıllık olarak %0,7 oranında geriledi. 

Enflasyonun yıllık olarak tek haneye gerilemesi baz etkisine dayanıyor; diğer bir deyişle enflasyon geçen yıl Türk Lirasındaki yüksek değer kaybının da etkisiyle %24,5’e kadar yükselmişti. Dolayısıyla bu sene eylül ayında tüketici fiyatları geçen yıl ile kıyaslandığında görece daha yavaş hızda artmış görünüyor. Merkez Bankasının Aylık Enflasyon Gelişmeleri raporu da bunu teyit ediyor. Öte yandan TCMB bu raporda gıda fiyatlarındaki iyileşme görünümünün sürmesiyle birlikte enerji fiyatlarının aylık bazda yüksek olarak arttığını ve elektrik fiyatlarındaki ayarlamanın etkisiyle ekim ayında da artmaya devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak: TÜİK verileriyle hazırlanmıştır

Paylaş: