Hayata Şekil Veren Kadınlar Kütahya’da Buluştu! - 13 Aralık 2019

Hayata Şekil Veren Kadınlar Kütahya’da Buluştu!  - 13 Aralık 2019

Farklı sektörlerde yer alan ve topluma rol model olan kadınlar, 13 Aralık’ta TÜRKONFED ve ZAFERSİFED desteğiyle, LAV ev sahipliğinde Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hayata Şekil Veren Kadınlar Konferansı”nda buluştu. Kadının toplumsal kalkınmadaki rolü, cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi yolunda atılacak adımlar, erkek egemen sektörlerde kadınların yeri gibi birçok konunun masaya yatırıldığı konferanstan, “Sürdürülebilir kalkınma ancak toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğiyle mümkündür” mesajı çıktı. 

Konuyla ilgili basın bültenine aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Paylaş: