5 Aralık 2019 - TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan'ın Hayata Şekil Veren Kadınlar Kütahya Konuşma Metni

5 Aralık 2019 - TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan'ın Hayata Şekil Veren Kadınlar Kütahya Konuşma Metni

Farklı sektörlerde yer alan ve topluma rol model olan kadınlar, 13 Aralık’ta TÜRKONFED ve ZAFERSİFED desteğiyle, LAV ev sahipliğinde Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hayata Şekil Veren Kadınlar Konferansı”nda buluştu. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğiyle mümkün mesajı çıkan toplantıda TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan: "2025 yılına kadar tam olarak toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlanması halinde, dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkının sağlanacağı öngörülüyor. Ülkemizde, kadınların ve erkeklerin ekonomiye eşit katılmaları halinde GSMH’mızın yüzde 30 daha fazla artacağı görülüyor." dedi. TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan'ın konuşma metnine ilgili link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.  

Paylaş: