“KOBİ’ler İçin Gümrük Birliği Projesi” Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi!

“KOBİ’ler İçin Gümrük Birliği Projesi” Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi!

TÜRKONFED’in KOBİ’lerin Türkiye ve Avrupa Birliği arasında devam eden Gümrük Birliği Anlaşması güncellenme sürecinde aktif rol üstlenmesi ve bu süreçten azami fayda sağlamaları amacıyla başlattığı “KOBİ’ler İçin Gümrük Birliği” projesinin kapanış toplantısında ülke raporlarının lansmanı gerçekleştirildi. Olası bir Gümrük Birliği modernizasyonun haritası 10 maddelik bir hareket planıyla ortaya konuldu. Gümrük Birliği ülke raporlarının ele alındığı toplantıda açıklanan deklarasyonda; “Mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri belirleyen tüm küresel faktörler, Türkiye – AB arasındaki Gümrük Birliği’nin teknik bir modernizasyonundan ziyade günümüzün gerçeklerini yansıtacak çok daha kapsamlı bir ekonomik entegrasyonu gerektirmektedir. Özellikle dijitalleşme, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma, Türkiye – AB Gümrük Birliği modernizasyonunda anahtar dinamikler olarak düşünülmelidir” denildi.

16 Ocak 2020-İstanbul / Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından hayata geçirilen “KOBİ’ler İçin Gümrük Birliği” projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.  Gümrük Birliği ülke raporlarının ele alındığı toplantıda açıklanan deklarasyonda; “Mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri belirleyen tüm küresel faktörler, Türkiye – AB arasındaki Gümrük Birliği’nin teknik bir modernizasyonundan ziyade günümüzün gerçeklerini yansıtacak çok daha kapsamlı bir ekonomik entegrasyonu gerektirmektedir. Özellikle dijitalleşme, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma, Türkiye – AB Gümrük Birliği modernizasyonunda anahtar dinamikler olarak düşünülmelidir” denildi. KOBİ’lerin Gümrük Birliği Anlaşması güncellenme sürecinde aktif rol üstlenmesi ve bu süreçten azami fayda sağlamaları amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması yolunda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için şu 10 konu başlığına odaklanan bir hareket planı açıklandı: KOBİ Başlığı, Uyuşmazlıkların Giderilmesine Yönelik Etkin Mekanizmaların Oluşturulması, Sürekli Ticaret ve Yatırım Gözetimi, Gümrük Birliği’nin Uygulanması, Hizmet ve Tarım Sektörlerinin Dahil Edilmesi, Doğrudan Yabancı Yatırım, Vize Serbestisi, Kamu Alımlarının Dahil Edilmesi, KOBİ’ler için Tek Durak Noktası, İklim, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma.

Ali Avcı: “KOBİ’lerin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinden maksimum fayda elde etmesini hedefliyoruz”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı konferansın açılış konuşmasında TÜRKONFED olarak bu projede Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda kamu, iş dünyası ve sivil toplum aktörlerinin işbirliği ve iletişimini güçlendirmeyi ve gerek üye ülkeler gerek ise ülkemizdeki KOBİ’lerin bu süreçten maksimum fayda elde etmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ali Avcı şöyle devam etti: “Proje süresince geride bıraktığımız aylarda bu amaçlar doğrultusunda bir proje ekibi ve ofisi oluşturarak Slovak partnerimiz Business Alliance of Slovakia ile birlikte İstanbul, Brüksel ve Bratislava’da araştırma, sektörel analiz ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu çalışmaların en önemli çıktılarından birisi de bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Türkiye-AB Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye ve AB Ülkelerindeki KOBİ Rekabetçiliği isimli rapor oldu. Bu raporda Gümrük Birliği’nin mevcut durumu, olası modernizasyonu ile KOBİ’lere ve sektörlere yönelik detaylı analizleri sunuyoruz. Bu çalışmalar sonunda olası bir modernizasyon sürecinde şu konuların altını çizmek isterim:

Gümrük Birliği’ne bir önce küçük düşün ilkesi doğrultusunda bir KOBİ başlığı eklenerek, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik bir perspektifin geliştirilmesi ve modernizasyondan kaynaklanabilecek zorlukların önlenmesi için KOBİ’lere özel finansman araçlarının tasarlanması, olası bir modernizasyon sürecinde sektörel etki analizlerinin yapılması, Gümrük Birliği’nin uygulanmasında iki tarafın aktif katılımının sağlanması, muhtemel sorunların giderilmesinde başvurulacak problem çözüm mekanizmalarının belirlenmesi ve etkin çalışmalarının önünün açılması, tarım ve hizmet sektörlerinin Gümrük Birliğine dahil edilmesi ve Vize konusunun çözüme kavuşturulması önem arz eden konuların başında gelmektedir. “

Bahadır Kaleağası: “Dijital dönüşümü, iklim konularını ve sosyal politikaları içeren bir güncelleme talep etmeliyiz”

TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ise yaptığı açılış konuşmasında Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri odağı ile geleceğe bakmak gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Bundan sonra Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ilgili çabalarımızda ne kadar bunu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri filtresine oturtabilirsek sinerji eksikliğini aşmak için o kadar güçlü bir çözüm bulabiliriz. Toplum 5.0’a gitmemiz gereken bir dönemde; dijital dönüşümü, iklim konularını ve sosyal politikaları içeren ve bu konularda Türkiye’nin AB politikaları ile hizalanmasını içeren bir Gümrük Birliği güncellenmesi talep etmeliyiz. Bunun önemi aslında AB politikalarına baktığımızda ortaya çıkıyor. AB’nin de menfaati, Türkiye’yi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile hizalamaktır. Bunun içinde akıllı kentler de adalet, demokrasi de vardır, toplumsal cinsiyet eşitliği de vardır 5G de…”

Arzu Kütükçüoğlu: “İş dünyası bundan sonraki süreçte de önemli bir aktör olarak güncelleme müzakerelerinde yer alacak”

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Tek Pazar ve Ticaret Daire Başkanı Arzu Kütükçüoğlu yaptığı konuşmada Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin, Türkiye'nin AB ile bütünleşme hedefine yönelik ortaklık ilişkisinin en önemli aşamalarından biri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Bildiğiniz üzere, hem Gümrük Birliği’nin gerçek potansiyelinden tam olarak yararlanılabilmesi hem de Gümrük Birliği’nin işleyişinden kaynaklanan sorunları gidererek ikili ticaretin yeni alanlara genişletilmesi konularında AB ile mutabık kalındı ve 2014 yılı Nisan ayında teknik düzeyde çalışmalara başlandı. Ticaret Bakanlığının eşgüdümünde yürütülen süreçte, Bakanlığımız dâhil ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla yoğun bir hazırlık dönemi geçirildi. Bugün gelinen aşamada ise güncelleme müzakerelerinin başlaması için Avrupa Komisyonunun Konseyden yetki almasını bekliyoruz. Dolayısıyla, 2014 - 2017 arasındaki yoğun çalışma temposu yerini bir duraklama dönemine bıraktı. Bu durgun dönemin iş dünyasının daha çok girişimlerde ve temaslarda bulunması için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Zira, iş dünyasının AB üzerindeki lobi gücü yadsınamaz. Ayrıca, iş dünyası bundan sonraki süreçte de önemli bir aktör olarak güncelleme müzakerelerinde yer alacaktır. Özellikle KOBİ’lerin güncelleme sürecinden azami düzeyde fayda sağlayabilmeleri ve katkılarını sunabilmeleri için TÜRKONFED tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Bartosz Przywara: “Bu proje, üretken işbirliğinin çok güzel bir örneği”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara ise şöyle konuştu: “AB-Türkiye ilişkileri siyasi iniş çıkışlar olsa da güçlü bir şekilde devam etmektedir. AB ile Türkiye arasındaki ticaret son 24 yılda 4 kattan fazla arttı ve Türkiye bugün AB’ye en çok ihracat yapan 5’inci, AB’den en çok ithalat yapan ise 6’ıncı ülke konumunda. Türkiye’ye gelen yabancı yatırımın dörtte üçü AB’den geliyor. AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda şu anda bekleme sürecindeyiz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi her iki taraf için de çok avantajlı olacaktır. Bugün kapanışını yaptığımız ve sivil toplumun katıldığı bu tip projeler süreç açısından iyi tasarlanmış ve etkiye odaklı bir destek sağlıyor. Bu projenin, üretken işbirliğinin çok güzel bir örneği olduğunu düşünüyoruz.”

Bahar Güçlü: “Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin sağlayacağı kazanımların altını çizen projeler sürece önemli katkı veriyor”

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü de “Gümrük Birliği sadece ticaretin gelişmesi açısından değil Türkiye’deki ekonomi ve yatırım ortamının yasal altyapısını oluşturma anlamında da çok önemli avantajlar sağlamıştır. AB’nin kendi politikaları ve derinleşmesi bugün Gümrük Birliği’nin çok daha ötesine geçmiş durumda. Üçüncü ülkelerle gerçekleştirilen ticaret anlaşmaları çok derin anlaşmalar haline geldi ve Gümrük Birliği bunun çok gerisinde kalmış durumda. Gelişmeler doğrultusunda Gümrük Birliği’ni hem günümüz şartlarına uydurmak hem de eksikleri tamamlamak için bir süreç başlattık. Türkiye şu an AB’nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının tarafı değil. İhracatımız hala karayolu kotaları ile karşılaşıyor. Bu sorunları gidererek kazan-kazan ilişkisi yaratacak bir süreç üzerinde uzlaştık ancak maalesef 2016’dan beri gerekli müzakereleri sürdüremiyoruz. Bugün her iki taraf da güncellemenin sağlayacağı ekonomik kazanım konusunda hemfikir. Bu noktada TÜRKONFED’in imza attığı bu proje gibi Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin sağlayacağı kazanımların altını çizen projeler sürece önemli katkı vermektedir” dedi.

Toplantı kapsamında İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas’ın moderatörlüğünde  Gümrük Birliği’nin Modernleştirilmesi Üzerine Yeni Perspektifler Paneli düzenlendi. Panelde Türkiye Raporu Yazarı Pelin Yenigün Dilek, Slovakya Raporu Yazarı ve Brüksel Temsilcisi Erik Szedely, EDAM Başkanı Sinan Ülgen raporu değerlendirerek bundan sonraki sürece dair vizyonlarını ortaya koydu. Toplantı soru cevap bölümü ile son buldu.

TÜRKONFED GB’nin güncellenmesine yönelik çağrısını her platformda dile getiriyor

TÜRKONFED, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çağrısını her platformda ve AB paydaşlarıyla görüşmelerinde dile getiriyor. Son olarak Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) “KOBİ’ler perspektifinden AB ve Türkiye arasında ticaretin geliştirilmesi ve yatırım ortamının fırsatları” başlıklı raporunda TÜRKONFED’in görüş katkısına yer verildi. Gümrük Birliği’nin güncellenmesine başlanmasını çağrısı açısından dikkat çeken rapor 21. yüzyıl ticaret anlaşmalarının gereğini içerecek bir anlaşmanın demokrasi ilkeleri doğrultusunda Türkiye’nin ekonomik yönetişimini güçlendireceği, olumlu ekonomik yakınsama sağlayacağı ve daha geniş bir çerçevede AB’ye entegrasyonunu destekleyeceğini belirtiliyor.

Rapora şu linkten ulaşılabiliyor: Türkiye – AB Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye ve AB Ülkelerindeki KOBİ’lerin Rekabetçiliği Raporu

Rapor yönetici özetine link üzerinden ulaşılabiliyor: Türkiye – AB Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye ve AB Ülkelerindeki KOBİ’lerin Rekabetçiliği Raporu Yönetici Özeti

Paylaş: