Anadolu’da Berber Dükkânı Sohbetleri’ Bursa’da Gerçekleştirildi

Anadolu’da Berber Dükkânı Sohbetleri’ Bursa’da Gerçekleştirildi

YANINDAYIZ Derneği tarafından TÜRKONFED işbirliği ve Avustralya Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle hayata geçirilen ‘Anadolu’da Berber Dükkânı Sohbetleri’ projesinin ikinci buluşması MARSİFED desteği, BUİKAD ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından YANINDAYIZ Derneği üyelerinin ‘Berber Dükkanı Sohbeti’ için sahne aldığı etkinlik, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Özel Sektör ve Sivil Toplum’ konulu panelle son buldu.

Açılış konuşmalarının ilkini gerçekleştiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyesi, Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmesi için Türk kadının çalışma hayatında ve karar mekanizmalarındaki yerinin artarak güçlenmesi gerekmektedir. Bugün hala kadınlarımızın ancak üçte biri çalışma hayatına katkı vermektedir. OECD’nin raporlarına göre, kadın ve erkeklerin iş gücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması durumunda 2030 yılı itibarıyla, Türkiye’nin de dâhil olduğu tüm OECD ülkelerinin toplam ekonomilerinde yüzde 12’lik bir artış sağlanacağı öngörülmektedir. Özellikle cinsiyet eşitsizliğinde ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla ülkemizin kat etmesi gereken çok mesafe vardır. Burada da STK’larımıza önemli görevler düşmektedir. YANINDAYIZ Derneği bu amaçlara ulaşabilmek için erkeklerin daha çok ve aktif katılımını sağlamak gerektiğini görmüştür. Hem TÜRKONFED hem de MARSİFED federasyonu olarak bizler, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği temelinde kadınların ekonomiden siyasete, hayatın her alanın da aktif katılımları için politikalar geliştirerek, uygulamasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ramazan Kaya’nın ardından söz alan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) BaşkanıReyhan Aktar, gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yolun, kadının güçlendirilmesinden geçtiğini vurguladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Kadınların iş hayatına katılmasının önünü açmak için kadınların aile hayatı ile iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda olmayacağı mekanizmalara ihtiyacımız var. İşveren maliyetlerinin kadınlar lehine düşürülmesi, kreş teşvikleri, yerel yönetimlerin kreş ve bakım hizmetlerinde düşük maliyetli aktif rol alması, erkeklerin de babalık izni konusunda teşvik edilmesi gibi çalışmalar, kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir arada çalışmasını gerektiriyor. Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda Türkiye, 149 ülke arasında maalesef 130’uncu sırada. Potansiyelimizin sadece yarısını kullanarak bir kalkınma hikayesi yaratmamız mümkün değil. Güçlü kadın; güçlü toplum ve güçlü ekonomi; güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye demektir.” 

Etkinlik öncesinde katılımcılara hitap eden, Avustralya Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise, “Kadınları ekonomik, siyasi ve kültürel yaşamın tüm yönlerine dahil eden toplumlar çok daha enerjik, kapsayıcı, verimli, ekonomik açıdan güçlü ve istikrarlı olmaktadırlar.Tüm dünyada güçlü ve yetenekli kadınlar yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için çalışmaktadırlar. Ancak bu projeyi özel kılan, biz erkeklerin de çözümün bir parçası olmasını sağlamasıdır” diye konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından Berber Dükkânı Sohbeti’nde; YANINDAYIZ Derneği kurucu üyelerinden Ferhat Boratav, Murat Yeşildere ve Uğur Gürses toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kadın hem de erkekler için önemini anlattı. Konuyla ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunan konuşmacılar, interaktif sohbet sırasında salondaki davetlilerin berber aynası karşısında kendileriyle yüzleşmelerini sağladı.

Berber Dükkânı Sohbeti’nin takiben, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı Oya Eroğlu moderatörlüğünde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Özel Sektör ve Sivil Toplum” paneli gerçeklerildi. Panele Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık A.Ş. Genel Koordinatörü Türkan Kaya ve RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova katıldı.

‘Anadolu’da Berber Dükkânı Sohbetleri’ projesi Mart ayında Ankara, Nisan ayında Konya buluşmalarıyla devam edecektir.

Paylaş: