TÜRKONFED, Cinsiyet Eşitliğinde İki Önemli Taahhüdünü Açıkladı!

TÜRKONFED, Cinsiyet Eşitliğinde İki Önemli Taahhüdünü Açıkladı!

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini odak noktalarından biri olarak belirleyen TÜRKONFED, 8 Mart vesilesiyle bünyesindeki tüm dernek ve federasyonların yüzde 100’ünün ismindeki “iş adamları” ibaresini “iş insanları” olarak değiştirme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. TÜRKONFED, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 sonuna kadar bünyesindeki tüm federasyon ve derneklerin yönetim kurullarındaki kadın temsiliyetinin minimum yüzde 30’a yükseltilmesi için de irade beyanında bulundu.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bu taahhütler ile Türk iş dünyasında cinsiyet eşitliği yolunda çok önemli bir adımın birlikte atılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu Eş Başkanları Reyhan Aktar ve Hasan Küçükkurt ise İDK olarak değişimin dilde başladığından hareketle, dilimizden cinsiyetçi ifadeleri çıkarabilmek için bir toplumsal bilinçlendirme kampanyasına start verdiklerini açıkladı.

4 Mart 2020 / İstanbul - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi odağıyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 2023 yılına kadar uygulamaya geçireceği cinsiyet eşitliği taahhütlerini açıkladı. Buna göre TÜRKONFED, bünyesindeki tüm federasyon ve derneklerin yüzde 100’ünün ismindeki “iş adamları” ibaresini Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 sonuna kadar “iş insanları-iş dünyası” olarak değiştirecek. TÜRKONFED ayrıca, yine 2023 sonuna kadar üyesi olan tüm federasyon ve derneklerin yönetim kurullarındaki kadın temsiliyetinin minimum yüzde 30’a yükseltecek aksiyonlar da alacak.

Bağımsız ve gönüllü yapısı dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan TÜRKONFED’in çatısı altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 265 dernek üzerinden, 40 bine yakın şirket bulunuyor. 2018 yılı Mayıs ayında göreve geldiklerinde yönetim kurulunda kadın temsiliyet oranını yüzde 100 artırıp, 12 çalışma komisyonunda eşbaşkanlık sistemine geçtiklerini hatırlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Değişimi Dilde Başlat!” sloganı ile hayata geçirdikleri vizyon paralelinde toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda etkisi dalga dalga yayılacak anlamlı bir ilk adım atmak istediklerini vurguladı.
Turan, “Sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçilik gücü artışı için toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye tam eşitlikçi bir şekilde katılmaları şart. Kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadının çok yönlü güçlendirilmesine; siyaset ve ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanına aktif ve etkin katılımına ihtiyacımız var. Kadınların ekonomiye katkıları artık tartışılmaz bir gerçekliktir. Ancak yönetim kademelerinde hala istenen seviyelerde değiliz. Yönetim kurullarında kadınların temsiliyetini artırmak bir kadın meselesi değil ekonomik, toplumsal ve insani bir meseledir. TÜRKONFED olarak açıkladığımız hedefler ve taahhütler ile iş dünyasında kadınların verdiği mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

İDK, #değişimibaşlat kampanyası ile toplumsal farkındalık yaratacak
TÜRKNOFED İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu da 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü “Değişimi Dilde Başlat! sloganı ile başlattığı toplumsal bilinçlendirme kampanyasıyla kutluyor. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve İDK Eş Başkanı Reyhan Aktar ile Hasan Küçükkurt, değişimin dilde başladığından ve dilin zihnimizin aynası olduğundan hareketle, dilimizden cinsiyetçi ifadeleri çıkarabilmek için “#değişimibaşlat” diyecekleri bir toplumsal bilinçlendirme kampanyasına başladıklarını söyledi.
İDK eş başkanları Reyhan Aktar ve Hasan Küçükkurt şunları aktardı: “Toplumsal cinsiyet ile ilgili kalıp yargıları destekleyen ve cinsiyetçi özellikleri ortaya koyan bir dilden kaçınmak için farkındalık yaratmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla hazırladığımız kısa video ile hem cinsiyete duyarlı olmanın önemine dikkat çekmeyi hem de bu paralelde kaçınmamız gereken kelimeleri ve onların yerine kullanılabilecek alternatifleri ortaya koyuyoruz. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır. Kadının her alanda aktif olmadığı bir ülkenin kalkınmasının mümkün olmayacağına inanıyoruz. Bu anlamda İDK olarak başlattığımız yeni toplumsal bilinçlendirme çalışmasının cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil oluşmasında katkı vermeyi hedefliyoruz.”

Paylaş: