TURKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu Aralık 2014

TURKONFED Aylık Ekonomik Görünüm Raporu Aralık 2014

2014, siyaseten oldukça hareketli bir yıldı. Yıla ülke içi siyasi bir gerilimle başladık. Ekonomik aktörler, kurumlar arasında ortaya çıkan bu gerilimden oldukça etkilendi. Sonrasında iki seçim oldu. Dolayısıyla, ülke gündemini çok uzun bir süre seçim atmosferi belirledi. Öte yandan, Fed yılbaşında varlık alımlarını azaltmaya başladı. Bizim gibi cari açığı yüksek ülkeler için finansman riski taşıyan bu durum TL’nin değer kaybetmesinde etkili oldu.  Ancak, uygulanan para politikaları ile kurda yükselişin önüne geçildi.

Raporun tam metni PDF dosyasında yer almaktadır.

Bölgesel riskler ise tırmanışa geçti. Özellikle Ortadoğu’da taşlar yerinden oynadı. Irak ve Suriye’de hala devam eden çatışmaların ülke içi siyasete de önemli yansımaları var. Nitekim Ekim ayında tezahür eden Kobani protestolarında maalesef 30’dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Neyse ki kısa sürede sona eren bu protestolar sırasında yaşanan güven bunalımı çabuk atlatıldı.  Ayrıca, Rusya-Ukrayna krizi ve beraberinde gelen uluslararası yaptırımlar 2014 yılında dünya gündeminde önemli bir yer tuttu. Bu sürecin 2015 yılında da önemli ekonomik sonuçlar doğuracağı kesin.  Bölgede istikrarın bozulması, İran’a devam eden yaptırımlar bölge ekonomileri üzerinde 2014 yılında da oldukça etkili oldu.

Özellikle komşu ülkelerle sınır olan bölgedeki birçok il, 
sınır ticaretinden yok denecek ölçülerde yararlanmakta, 

bu konuda ciddi bir beklenti içerisindedir. 
Bu konuda atılacak adımlar, bölgede sınır ticaretine yönelik 
üretimin ve istihdamın oluşmasını sağlayacaktır 
(DOĞUSİFED YK Başkanı Suat Çiftçi, Van).

Bu konjonktürde Türkiye ekonomisi, 2011 yılının sonlarından itibaren başlayan ve bizim sıklıkla dile getirdiğimiz ‘yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve düşük büyüme’ patikasında ilerlemeye devam etti. İlk çeyrekte açıklanan yüzde 4,7’lik büyümenin ardından, ikinci çeyrekte ekonomi sadece yüzde 2,1 büyüdü. Üçüncü çeyrekte ise yüzde 1,7 ile ekonomi oldukça durağan bir görünüm sergiledi. Büyümede görülen yavaşlamayı doğal olarak işsizlik oranlarındaki yükseliş takip etti. İşsizlik yüzde 10 seviyesini aştı. Cari açıkta gerileme eğilimi belirgin. TL’nin değer kaybetmesi ve dünya ekonomisindeki kısmi toparlanma ihracatın artışında etkili oldu. Ekonominin hız kesmesi ise ithalat hızını yavaşlattı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte dış açık geriledi.  

Yılsonunda ise yine gündem 14 Aralık’ta gerçekleşen tutuklamalarla sarsıldı. Tutuklamaların ardından AB ile gerilen ilişkiler sonrasında TL yaklaşık %4 değer kaybetti.  Geçtiğimiz Aralık’ta başlayan bu süreç 2015 yılına sarkacak gibi görünüyor. 2015 yılında genel seçimlerin yapılacağı göz önüne alındığında bir süre daha siyasette hareketlilik beklemek yanlış olmayacak.

Ekonominin daha çok büyümesi için olmazsa olmaz üç koşul: 
Yapısal reformlar, bağımsız ve adil yargı, barış süreci 
(BAKSİFED YK Başkanı Ergin Civan, Antalya).

 

Paylaş: