Sürdürülebilir Yerel Kalkınma için İş Dünyasına Özel Model!

Sürdürülebilir Yerel Kalkınma için İş Dünyasına Özel Model!
TÜRKONFED ve Argüden Yönetişim Akademisi’nin iş dünyası ve kamu başta olmak üzere kentlerdeki tüm paydaşların daha etkili iş birlikleri kurmasına katkı sağlamak için yenilikçi bir model sunduğu “İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi”nin tanıtımı dijital bir etkinlikle gerçekleştirildi. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, iş dünyasının yerel kalkınmadaki rolü masaya yatırıldı. 

 2 Haziran 2020 / İstanbul – Bölgesel ve kent ölçeğinde kalkınmaya destek olmak üzere öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 2017 ve 2019 yıllarında yayımladığı “Kent Bölge” raporunun ardından bir kez daha sahaya indi. TÜRKONFED ve Argüden Yönetişim Akademisi iş birliğinde hazırlanan “İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi” ile iş dünyasının dayanıklı ve rekabetçi olması, sürdürülebilir yerel kalkınma vizyonunun güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin herkes için artmasına katkıda bulunmak üzere bir model ortaya konuldu. 

Rehber, 2 Haziran 2020 Salı günü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman’ın katılımıyla düzenlenen dijital etkinlik ile kamuoyuna tanıtıldı.

Orhan Turan: “Ülkemizin rekabetçiliği yerel düzeyde iyi yönetişim kültürüyle artacaktır” 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, iyi yönetişimin rekabetçiliğin artması ve kalkınma için çarpan etkisi yarattığını vurgulayarak “Dijital devrim ile birlikte ekonomik faydaya odaklanan, üretim ve tüketim alışkanlıklarına göre şekillenen küresel sistem artık geride kalıyor. Yerel ve bölgesel potansiyellerin değerlendirildiği, her türlü bilgi ve üretim kaynaklarını paylaşan, atık yaratmayan döngüsel ekonomi, küresel sistemde ön plana çıkıyor. Dönüşen bir dünyada ‘Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulmak, kalkınma ve refahı her kesime yaymak için ekonomimizin sürdürülebilir, daha rekabetçi ve kapsayıcı olması gerekiyor. Ülkemizin rekabetçiliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma dinamiklerini harekete geçirmek de yerel düzeyde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmekten geçiyor. Biz de TÜRKONFED olarak demokrasi, ekonomi, kalkınma ve yerel yönetimler arasındaki değer zincirinin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor, ‘sorunlara değil çözüme odaklanarak’ politikalar geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, 2017 ve 2019 yıllarında İstanbul Politikalar Merkezi’yle hazırladığımız Kent-Bölge rapor serilerimizin yerel kalkınma ve yerel yönetimlerde yeni dinamikleri ele aldığımız fazını, Argüden Yönetişim Akademisi iş birliğiyle yeni bir aşamaya taşıdık. Rehberin uygulanması noktasında yerel yönetimlerimiz ile çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Kentlerimizin ve ülkemizin rekabetçiliğinde İş Dünyası İçin Kalkınma Rehberi’nin bir yol haritası olacağına yürekten inanıyorum” dedi.  

Dr. Yılmaz Argüden: “Daha iyi bir gelecek için entegre düşünce ve katılımcı bir yönetim anlayışını hayata geçirmeliyiz”

Kent-bölgelerin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan birlikte çalışma kültürünün Anadolu kültürünün bir parçası olduğunu hatırlatan Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, “Rehberin hazırlık sürecinde Anadolu kentlerinde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, veri temelli çalışmada birtakım eksiklikler olduğunu, buna bağlı olarak kentin sorunlarının belirlenmesi ve bunlara çözüm bulunması noktasında istişare eksikliği yaşandığını gördük. Oysa istişare, Anadolu kültürümüzde yer alıyor. Bir karar alınmadan önce o karardan etkilenecek herkese ulaşmak, görüşlerini almak büyük fayda sağlıyor. Kalkınma ancak birlikte hareket edildiğinde süreklilik kazanır. Kamuda karar kalitesini artırmak için veri temelli, kapsayıcı, katılımcı, sürekli öğrenen bir yönetim anlayışını hayata geçirmeliyiz. Bu sadece bizler değil, gelecek nesiller için de çok değerli. Bu nedenle politika oluştururken entegre düşünceyle olası etkileri belirlemeye, uygulama aşamasından sonra da sonuçları ölçerek öngörülerle ve iyi örneklerle kıyaslamaya özen göstermemiz gerekiyor. İş dünyası için hazırlanan bu rehber, tüm STK’lara kararlara etkin katılım için yol gösterici bir nitelik taşıyor” açıklamasında bulundu. 

Prof. Dr. Fuat Keyman: “Kentlerin potansiyeli yerelden merkeze uzanan iş birlikleriyle ortaya çıkıyor” 

İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, kalkınma ve iyi yaşamın anahtarının yerelden küresel uzanan iş birlikleri olduğuna vurgu yaparak, “Koronavirüs pandemisiyle birlikte dünyamız, sağlık, ekonomi ve gıda-su krizi ile karşı karşıya. Bu krizi kısmen daha iyi yöneten ülkeleri incelediğimizde, ‘devlet kapasitesi’, ‘kapsayıcı yönetim’, ‘kutuplaşmaya karşı toplumsal uyum’ ve ‘sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun hareket etme’ vizyonuyla hareket ettiklerini görüyoruz. Bununla birlikte yerelden merkeze, oradan da küresele uzanan iş birlikleri ön plana çıkıyor. Bu durum merkezi yönetiminin etkisinin azalması değil, tam aksine iş birliğinin artmasıyla birlikte güç kazanması anlamına geliyor. Kentleşmenin yerelden başladığı, Anadolu’dan merkeze yayıldığı ülkemizde de kentlerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması, sürdürülebilir ve kapsayıcı iş birlikleri ve kentlerin dayanıklılığının artırılması ile mümkün olacaktır. Ülkemizin ihtiyacı olan üretime dayalı kalkınma modelinin uygulanması noktasında el kitabı niteliğinde olan bu rehber, şirketlerden yerel yönetimlere herkes için büyük önem taşıyor” diye konuştu.  

Beş kentte kamu-özel sektör ilişkisi incelendi

İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi’nin hazırlık sürecinde, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Konya’da yerel kamu kurumları ile iş dünyasını temsil eden kuruluşların yönetici ve uzmanlarıyla derin mülakatlar yapıldı. Buna ek olarak, İstanbul’da bulunan ve ulusal ölçekte faaliyet yürüten TÜSİAD, SEDEFED, YASED, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi iş dünyası temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi. Kent-bölge ölçeğinde kalkınma çabaları ile kamu-özel sektör ilişkisinin mevcut durumunun tespit edildiği bu görüşmelerin de katkısıyla yerel iş dünyasını temsil eden sivil toplum örgütlerine yönelik “Kalkınma ve Rekabetçilik İçin Yerel Politika Geliştirme Modeli” oluşturuldu. Modelin uygulama yöntemlerinin tüm detaylarıyla yer aldığı rehberde ayrıca, model ile uyumlu örnekler ve kent-bölgelerde gelişim alanlarına yönelik öneriler de sunuldu. 

Modelin uygulanması bölgesel kalkınmayla birlikte girişimlere desteği de artıracak

Kalkınma ve Rekabetçilik için Yerel Politika Geliştirme Modeli’nde, bütünsel bakış açısı, veri temelli karar almak, etki analizi yapmak gibi çeşitli yaklaşım ve araçlar yer alıyor. İyi yönetişim kültürüne dayalı bu model, “Üye Görüşlerinin Alınması” ile başlıyor. Bu aşamada üyelerin yaşadıkları sorunlar, işlerini geliştirmek için yapmak istedikleri çalışmalar ve ihtiyaç duydukları konular değerlendiriliyor. “Problem Alanının Belirlenmesi”, “Paydaş Katılım Süreci”, “Taslak Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi” ve “Etki Analizi Çalışması” ile devam eden döngünün son halkasını ise “Politika Önerisi” oluşturuyor. Bölgenin kalkınmasına ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sunan bu modelin aynı zamanda, girişimlere olan desteği de artıracağı öngörülüyor.

İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi’ne aşağıdaki link üzerinden erişilebilir:

İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi Bağlantı Linki

Paylaş: