İş İlanı - Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı & Mali ve İdari İşler Uzman Yardımcısı

İş İlanı - Kurumsal İletişim Uzman Yardımcısı & Mali ve İdari  İşler Uzman Yardımcısı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) olarak Esas Sosyal ile İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız iş birliği kapsamında bir yıl boyunca (2 Kasım  2020 - 28 Ekim 2021) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat’ın eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.


Açık Pozisyonlar:

• Mali ve İdari İşler Uzman Yardımcısı

• İletişim Uzman Yardımcısı

Son Başvuru Tarihi: 07.08.2020

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2019 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

Başvuru için gerekli kriterler:

TÜRKONFED’nin İlk Fırsat tarafından desteklenen bu pozisyonlar başvuracak kişilerin;

• Herhangi bir devlet üniversitesinden 2019 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş

• Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri

• Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)

• İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış olması (1 Ocak 1996-31 Aralık 2000 arasında doğanlar)

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

• Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması

• 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı TÜRKONFED için çalışmaya taahhüt etmesi

• 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması

Pozisyon Hakkında Bilgi:

(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir)

İletişim Uzman Yardımcısı

• Metin yazabilme ve dil kurallarına hakim

• Tercihen bilgisayar / MC Office Word / Excel / PowerPoint ve diğer sunum programlarına hakim

• Tercihen temel düzeyde illustrator ve photoshop bilen

• Etkin iletişim becerilerine sahip

• Pratik çözümler üretebilen

• Ekip çalışmasına yatkın

• Sorumluluk sahibi

• Organizasyon becerisine sahip adayların başvurularını bekliyoruz.

İş Tanımı:

• İletişim biriminin medya faaliyetlerinin içerik ve görsel hazırlıklarına katkı sağlanması, içeriklerin ve görsellerin toplanması, bülten şablonuna yerleştirilmesi ve paylaşılması

• Kurumun hizmet aldığı üçüncü partilerle iş süreçlerine destek verilmesi

• Kurum web sitesinin güncelliğinin sağlanması

• Medya ajansı ve sosyal medyası ile koordinasyonuna destek sağlanması

• E-bülten içeriklerinin hazırlanması

• Günlük olarak görsel, yazılı basın ve sosyal medya takibinin yapılması

• İçeriklerin güncel tutulması, fotoğrafların çekilmesi ve arşivlenmesi

• Basılı ve görsel malzemelerinin tasarımı, uyarlama ve uygulama süreçlerine destek olunması

• İletişim listelerinin güncel tutulması

• Görsel, yazılı basın ve sosyal medya, paydaş ve partner haber ve etkinliklerinin takip edilmesi.

• Kaynak geliştirme süreçlerinin iletişim malzemelerinin hazırlanmasına destek verilmesi,

• Toplantı, seminer vb. organizasyonlarda iletişim ve kaynak geliştirme organizasyonlarına destek verilmesi

• Gerçekleştirilecek toplantı ve eğitimlerin içerik ve materyal hazırlık sürecinde aktif destek olunması, raporlamaların yapılması

• Sosyal medyada toplantı ve eğitimler ile ilgili paylaşımların gerçekleştirilmesine destek verilmesi

Başvur


Pozisyon Hakkında Bilgi:

Mali ve İdari İşler Yardımcısı

İdari İşler:

• MS Office programlarına hakim,

• Takip yönü kuvvetli ve planlı çalışma anlayışını benimseyen,

• Sayısal ve analitik düşünme becerisi güçlü ve detaylara özen gösteren,

• Dikkatli, titiz çalışabilen,

• Öğrenmeye ve gelişime açık,

• Yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş adayların başvurularını bekliyoruz.

Mali İşler:

• SSK ve muhtasar ödemelerinin muhasebe firmasıyla takibinin yapılması ve destek verilmesi

• Mali ve idari süreçlerinin iyileştirilmesi ve sistem geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi,

bağış toplama organizasyonlarına katkı sağlanması, kurum sözleşmelerinin takibini yapılması

• Faaliyetlere ait gelir ve giderlerin takibi ve ilgili kayıt dosyasına işlenmesi, tedarikçi fatura takibi ve ödemelerinin vade sürelerinde yapılması, faturaların muhasebe sistemine işlenmesi, ay kapamasından sonra aylık bütçe ve raporların hazırlanmasına destek verilmesi

İş Tanımı:

Mali ve idari işlerin yapısı altında bulunan muhasebe, finans, raporlama ve satın alma

süreçlerinde aktif rol alınması

• Kurumun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerektiğinde Mali İşler Birimi ile ilgili konularda destek olunması, dernek satın almaları için tekliflerin alınmasına destek verilmesi

• Vakfın kullandığı resmi ve gayri resmi belgelerin, görsel materyallerin sergilenme unsurlarının arşivlenmesi ve gerektiğinde ilgili birimlere ulaştırılması

• Tüm yazışma, evrak, fatura, döküm vb. evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi, resmi

defterlerin kanun ve mevzuata uygun şekilde tutulması ve takip edilmesi

• Üyelik işlemlerine destek olunması, üye aidat süreçlerinin, dergi abonelik işlerinin takibinin

yapılması

• Sözleşmeli alımlar için ilgili sözleşmelerde yer alan cezai maddelerin incelenmesi, özlük dosya takibi, özlük dosyaların güncel tutulması, sözleşme süreçlerinin takibi yapılması

• Sözleşmelerin yönetimi ve tesis yönetiminin stratejik kurumsal hedeflerine uygun olarak sözlü ve yazılı talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi, gözlem ve tespit yapılması,

• Takip edilecek belge ya da sözleşme maddesine ihtiyaç duyulması halinde çalışma planlarının hazırlanması, depo ve demirbaş, hizmet alım, güvenlik, teknik ve idari işler birimleri için denetim takvimi hazırlanarak denetim sıklıklarının takip edilmesi

• İhale kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgenin zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması, gerektiğinde temininin sağlanması, ilgili birim yöneticileriyle görüşmeler yaparak prosedür talimatname ve yönerge hazırlanması

• İhale takviminin hazırlanması, hizmet alınan taşeron firmaların yönetilmesi

• İdari işler ve Satın Alma çalışmalarına destek verilmesi

Başvur


İlk Fırsat Programı Hakkında

Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla işbirliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir.

TÜRKONFED bu program kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyonlara iş başvuru yapan ve seçilen genç katılımcı, TÜRKONFED’de 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır. İlk Fırsat programı hakkında bilgi için: http://bit.ly/2fc3ZHF


Paylaş: