G20 Öncelikleri, TÜRKONFED'in Katkı Sunduğu TÜSİAD Raporu ile belirlendi.

G20 Öncelikleri, TÜRKONFED'in Katkı Sunduğu TÜSİAD Raporu ile belirlendi.

Birleşik Krallık Büyükelçiliği Refah Fonu’nun finansal desteği ile TÜSİAD adına denetim ve danışmanlık şirketi EY Türkiye tarafından yürütülen “Türkiye’nin 2015 G20 Dönem Başkanlığı Önerileri için İş Dünyasının Öncelikleri” araştırmasının sonuçları açıklandı. Raporun hazırlık sürecinde TÜRKONFED ve SEDEFED; KOBİ'lerin görüşlerinin alınması için katkı sağladı. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı altı G20 ülkesinde gerçekleştirilen araştırmadan çıkan sonuçlara göre iş dünyası liderlerinin gündeminde sürdürülebilir yeşil büyüme, işgücü sermayesinin geliştirilmesi ve istidamın artırılması ile yolsuzlukla mücadele yer alıyor.

Raporun Türkçe yönetici özetini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/G20-ExecutiveSummaryTRSonTaslak.pdf

Raporun İngilizce tam metnini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/EY-TUSIAD-Business-Priorities-for-Recommendations-of-Turkeys-G20-Presidential-Term-in2015.pdf

2015’te G20 Dönem Başkanlığı’nı devralacak, B20 Zirvesi’ne de başkanlık ve ev sahipliği yapacak olan Türkiye’deki iş dünyasının zirveye yönelik beklentilerini yansıtan raporun tanıtım toplantısı Birleşik Krallık Başkonsolosluğu’nda yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Birleşik Krallık Başkonsolosu Leigh Turner, Türkiye’nin 2015'te dünyanın en önemli ekonomik oluşumlarından G20'ye başkanlık edeceğini belirtti ve “Bugün açıklanan rapor, G20 bünyesindeki karar mekanizmalarına iş dünyasının görmek istediği iyileştirmeleri işaret ediyor. Rapor, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Brezilya, Fransa ve Hindistan'da düzenlenen anketler üzerinden hazırlandı. Birleşik Krallık adına, raporda da yer almasından memnuniyet duyduğum, üç önceliğin altını çizmek isterim; Biz; sürdürülebilir ve çevreci büyüme, yolsuzlukla mücadele, girişimcilik ve yaratıcılıktan yanayız” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akçakayalıoğlu konferansın açılışında gerçekleştirdiği konuşmada şunları ifade etti:

“Türkiye, 2015’te G20 Dönem Başkanlığı’nı devralacaktır. Bunun yanı sıra, B20 Zirvesi’ne de başkanlık ve ev sahipliği yapacaktır. Bunun verdiği sorumlulukla, TÜSİAD, Türkiye’nin dönem başkanlığında sunulacak öneriler için özel sektörün ulusal ve uluslararası seviyedeki önceliklerini belirlemek amacıyla bugün tanıtımı için bir araya geldiğimiz küresel bir çalışma yürütmüştür. Projemiz, özel sektörün önceliklerini belirlerken gelişmekte olan piyasaların ve G20’nin dünya ekonomisindeki artan rolünü odak noktasına almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler, önceki G20 ve B20 sonuçları ve Türkiye’nin 2015 dönemi için öncelikleri ışığında analiz edilmiş ve böylece iş dünyasının öncelikleri belirlenmiştir.”
 

Araştırma B20 ve G20’ye ışık tutacak

Çalışmanın, gerek metodolojisi gerek katılımın çeşitliliği ve kapsayıcılığı açısından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek B20 ve G20 toplantılarının ajandalarına önemli girdiler sağlayacağına inandıklarını belirten EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Başkanı ve Finansal Hizmetler Sektör Lideri Selim Elhadef, “TÜSİAD ile çözüm ortağı olarak birlikte yürüttüğümüz bu proje de tüm bu çalışmaları ve Türkiye zirvesinde öncelik verilmesi planlanan büyümenin finansmanı, yolsuzlukla mücadele, altyapı yatırımları, sürdürülebilir büyüme, KOBİ ve girişimcilerin desteklenmesi gibi konuları doğrular ve yeni perspektifler geliştirir nitelikte, iş dünyasının nabzını yoklayan bir çalışma oldu. Bu araştırmanın B20 toplantılarına ışık tutacağını ve G20’ye aktarılacak mesajların oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz” dedi.

Türkiye adına fırsatların yakalanması ve küresel düzeyde alınacak kararlarda Türkiye’nin aktif bir oyuncu olduğunun vurgulanması açısından gerçekleştirilen araştırmanın önemine dikkat çeken EY Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Çamlıca ise, “TÜSİAD ile çözüm ortağı olarak birlikte yürüttüğümüz proje, sürdürülebilir ve çevresel büyümeyi teşvik ediyor. Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması, yolsuzlukla mücadele çalışmalarının kararlılıkla üstüne gidilmesi ve küresel refah ortamının sağlanması açısından kapsamlı bir çalışmayı içeriyor” dedi.


BİLGİ NOTU:

Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan ve Türkiye’den 900’den fazla iş dünyası liderinin Türkiye’de düzenlenecek olan B20 ve G20 zirvelerine yönelik gündem önerilerini yansıtıyor. Gelişmekte olan piyasaların ve G20’nin dünya ekonomisindeki artan rolünü odak noktasına alarak özel sektörün önceliklerini inceleyen araştırmada,  sürdürülebilir ve yeşil büyüme ile insan sermayesi ve istihdam, en yüksek öneme sahip öncelikler arasında yer alıyor. Bu proje Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu tarafından finanse edilmiş ve EY Türkiye tarafından yürütülmüştür.

Paylaş: