EGİAD’dan Dijital Dönüşüm

EGİAD’dan Dijital Dönüşüm

STK’lar, dijitalleşme yoluyla çalıştıkları alanlar hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratabilmekteler. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilemesiyle hızlıca çevrimiçi uygulamalara geçiş yapan STK’lar; eğitim, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerini devam ettirebilme şansı yakaladılar. Bu süreçte sahaya inemeyenler, farkındalık çalışmalarını kamuoyuyla dijital iletişim yoluyla paylaşabildiler. Kısacası, bugün STK’ların sürdürülebilirlik ve gelişmelerinin en büyük yardımcısı dijital dönüşümü sağlayabilmeleri oldu. EGİAD’ın bu dönemki projelerinden biri olan ve kurumun dijitalleşmesinde en büyük adım olarak gösterilen D2 Projesi de bu çerçevede tamamlanarak hayata geçirildi. Mobil Uygulama üzerinden iOS ve Android olarak tasarlanan D2 ile EGİAD üyeleri birbirleriyle dijital ağ üzerinden otomatik olarak bağlanmış oldu. Bu kapsamda, kurumun yaptığı her etkinlik dijital ortamdan takip edilebildiği gibi kayıt ve sekretarya gibi işlemlerin ise dijitale aktarılması sağlandı.

Yeni çağın vazgeçilmezi dijitalleşmeyi tüm yapısına entegre eden EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, D2’yi bir toplantıyla üyelerine tanıttı. Üyeleri için artan müşteri beklentilerini karşılayabilmek, pazarda daha kaliteli ürünlerle var olabilmek, artan rekabette öne geçmek, azalan karlılıkla hayatta kalabilmek, hızlı veri analizi yeteneği kazanmak, insan hatalarını ortadan kaldırmak gibi amaçlarla hareket eden EGİAD, bir STK’nın kazanabileceği en büyük donanımı hayata geçirdi. Bir sivil toplum örgütü olarak dijitalleşmede öncü hareketi başlatmış olan kurum, hayata geçirilmiş çalışır ilk application ile üyelerini tek bir ağda birleştirmeyi başardı. İş örgütü, dijital dönüşüm yolculuğunda yaptığı teknolojik yatırımlar, yenilediği altyapı sistemleri, geliştirdiği yazılım altyapısı ile yeni dünya düzenine ilişkin ilk hazırlığını tamamladı.

EGİAD, D2 Projesiyle Dijital Dönüşümde Öncü

Lansmanın açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’deki üye ve paydaşlarıyla iletişimi dijital platforma aktardıklarını belirterek, “Dijitalleşmeye Sivil Toplum Kuruluşu olarak kayıtsız kalmadık ve teknoloji yatırımlarımızı tamamladık. Çağımızda teknolojinin gelişimi ve yayılımı yadsınamaz bir gerçek. Neredeyse yaşamın her alanında teknolojinin etkileri görülebiliyor. Dijitalleşmenin getirdiği yeni alışkanlıklar, yeni işler ve yeni hayatlar ile artık gerek birey gerek kurum olsun dijital hayattan bağımsız kalınmadığının farkına varıldı. STK’lar için de durum değişmiyor. Otomasyon, etkileşim, data analizi ve izleme üzerine kurgulanan EGİAD D2, bugün ve yakın gelecekte, STK’lar arasında dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenmeye devam edecek. İş dünyası olarak şu anda çok güçlü bir değişimin ortasındayız. Dijitalleşme, mobilizasyon, iletişim, rekabet, zamanlama en önemli argümanlar olarak yerini almış bulunmakta. Bilim kurgunun gerçeğe dönüştüğü şu günlerde hepimiz olması gereken dijital hazırlıklarımızı tamamlamak zorundayız” dedi.

Dijital Dönüşüm Sayesinde Pandemide 90’a Yakın Etkinlik

Aslan, Covid-19 öncesinde başlatılan dijital süreç sayesinde pandemide 90’a yakın etkinlik gerçekleştirmeyi başardıklarını dile getirdi. EGİAD Başkanı Aslan, EGİAD D2 Projesi olarak, mevcut üyelerin etkinliklere katılımını çoğaltmak, yeni üye kazanımını sağlamak, üyeler arası ticareti gerçekleştirmek gibi birçok adımın otomatik olarak hayata geçirildiğini de ifade ederek, “Dijital dönüşüm, EGİAD açısından bakıldığında teknolojinin üyelerimiz, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız dahil tüm paydaşlarımız tarafından artan bir oranda kullanılmasını, dernek varlıklarının dijitalleşmesini, liderlik ve yönetimde farklılaşmayı, yaratıcılığın desteklenmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede EGİAD’ın YK, komisyonlar ve icra kurulları arasındaki görevlendirme, bilgi alışverişi ve icraat süreçleri dijital ortamda paylaşılacaktır. EGİAD’ın gerçekleştirdiği etkinliklerin sanal ortamda yayımlanması ve bu etkinliklerin soru cevap gibi interaktif katılıma olanak vermesi sağlanacaktır. Proje kapsamında üye geri bildirimleriyle üyeler arası ve diğer STK’lar ile ticarete aktif bir şekilde hizmet eder hale getirilecektir” diye konuştu.

D2 Sayesinde Verilecek Online Hizmetler

QR-Code kontrolü ile gerçekleşecek olan etkinliklerde üye bazında katılım takibi, doluluk oranları, tahsilat raporları, kayıt-katılım yüzdeleri, dönemsel aktivite raporları, üye ve katılımcı oransal istatistikleri, tutanak ve raporlar, katılım bildirimleri, devam raporları, üyelik başvuruları, EGİAD’lı olmanın faydaları, tanıtımlar, ayrıcalıklar, haber ve duyuru paylaşımları, sosyal sorumluluk projelerinin duyuruları, üyelerin firma ve sektörel tanıtımı, üyelere yönelik elektronik ticaret köprüsü oluşturulması, finansman altyapı hizmetinin sağlanması, borç sorgulama, aidat ödeme hizmetleri, teknolojik altyapı ve bulut hizmetleri online olarak görülebilecektir.


Paylaş: