12. Rekabet Kongresi’nin İlk Gününde Pandemiden Çıkış Yolları Masaya Yatırıldı!

12. Rekabet Kongresi’nin İlk Gününde Pandemiden Çıkış Yolları Masaya Yatırıldı!

SEDEFED tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Rekabet Kongresi, “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları” ana temasıyla başladı. Kongrenin açılış konuşmacıları TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, iş dünyasının pandemi sürecinden çıkışı için atılması gereken adımlara dikkat çekti. 25 Kasım Çarşamba günü “Ekonominin ve İş Dünyasının Sürdürülebilirliği” temasıyla devam edecek olan etkinlik http://sedefed.org/canli-yayin/ adresi üzerinden takip edilebilecek.

24 Kasım 2020 / İstanbul - İş dünyası, kamu, akademi ve STK'ların daha rekabetçi olmaları hedefiyle Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’nci kez düzenlenen Rekabet Kongresi başladı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) desteğiyle çevrim içi ortamda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan kongrenin bu yılki ana teması “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları” oldu. Dünya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışın özel konuğu KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise “Dünyada ve Türkiye’de Değişen Dengeler” başlıklı bir konuşma yaptı.

Orhan Turan: Faiz-enflasyon-kur sarmalından çıkıp katma değerli üretime odaklanmalıyız

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Kovid-19 ile mücadelenin uzun soluklu bir maraton olacağını belirterek, “Türk iş dünyası olarak ümitsizliğe kapılma lüksümüz yok ve hiçbir şey için umutsuz değiliz ancak kapsayıcı iş birlikleri ile küresel bir çözüm için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. İhracatımızın yarısını gerçekleştirdiğimiz ve doğrudan yabancı sermayede ilk sırada yer alan AB’nin yeşil ve dijital dönüşüm gündemini yakından takip edip, ekonomimizi ve işletmelerimizi bu yeni duruma hazırlıklı hale getirmeliyiz. Faiz-enflasyon-kur sarmalında enerjimizi boşa harcıyoruz. İhracatımızın katma değer yaratmasının yolu yine katma değerli üretim ve hizmet ile mümkün. Diğer taraftan yatırım ortamını iyileştirmek, güven iklimini yaratmak ve riskleri azaltmak için ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz. Yeni Türkiye hikâyesinin öznesi; hukuk devleti, bağımsız kurumlar, yüksek teknoloji kullanımı, katma değerli üretim, sürdürülebilirlik ve verimlilik temelli politikalar olacaktır” dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan ikinci dalganın, finansmana erişim ve düşük rekabet gücü gibi sorunlarla mücadele eden KOBİ’leri daha fazla etkilediğine dikkat çeken Turan, iş dünyasının geri ödemesiz desteklerin artırılması, bazı sektörlerde indirilen KDV oranının bütün sektörlere yayılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele yönünde beklentisi olduğunu yineledi.

Simone Kaslowski: “Doğru para politikası ve disiplinli maliye politikasına dönmeliyiz”

Kovid 19 salgınıyla artan belirsizlik durumunun, rekabet edebilmek için değişime hızlı uyum sağlamanın önemini gösterdiğini ifade eden TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Böyle bir ortamda sektörlerin rekabet gücünü artıracak reçete aslında bellidir: Küresel başarı hikayelerinden ilham alarak, ülkemizin mevcut koşulları, sermaye yapısı, iş gücü yetkinlikleri ve tarihsel birikimi temelinde gerekli adımları hayata geçirmeliyiz. Diğer taraftan, şeffaflık ve öngörülebilirlik, ekonomide güvenilirliği artıran en önemli unsurlar. Kısa vadede atacağımız bu adımlar, uzun vadede kapsamlı bir ekonomi politikası uygulama kapasitemizi de yükseltecektir. İstihdam, vergi, sermaye piyasaları gibi konularda gereken dönüşümü sağlayabilmemizin ön koşulu, doğru para politikası ve disiplinli maliye politikasına geri dönülmesinden geçiyor. Yakın vadede her iki alanda, pandemi koşulları, ekonomi üzerindeki baskı ve istihdama olan destek ihtiyacı da gözetilerek, gerekli adımların planlı bir şekilde geleceğine inanıyoruz. Ülkemizde ekonomik istikrar, demokrasi ve hukuk devleti konusunda kararlı politikalar eşliğinde adımlar atılması, güven ve öngörülebilirliğin artırılması bakımından büyük önem taşıyor. Bu politikalar aynı zamanda Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerimizde yeni açılımlar sağlayabilecek, küresel ve bölgesel ekonomik iş birliklerindeki konumumuzu da olumlu yönde etkileyecektir” diye konuştu.

Ali Avcı: “İstihdam, verimlilik ve yetenek uyumsuzluğu sorunlarını aşmalıyız”

Türkiye’deki tüm sektörlerin pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir geri dönüşü hedeflediğini söyleyen SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Ekonomimizin önemli çarklarını döndürmeye çalıştığımız bu dönemde, finansa erişim, tedarik zincirinin sağlamlığı, lojistiğin aksamaması, üretimin güvenliği ve çevresel koşullar, iş dünyasının daha hızlı reaksiyon göstermesini zorunlu kılıyor. Diğer taraftan işletmelerin finansal destek ihtiyacının karşılanması ve öngörülebilir yatırım ortamının sağlanması büyük önem taşıyor. Ülkemizde görülen istihdam, verimlilik ve yetenek uyumsuzluğu sorunlarını aşmamız, ekonominin global rekabetçiliğini artırmak için temel gündemimiz olmalı. Uzun vadeli dijital dönüşüm ve diğer makroekonomi politikalarıyla bu sorunların üstesinden hep birlikte, ortak akıl sayesinde gelebiliriz. Günün değişen trendlerini en küçük işletmeciden en büyüğüne yakalamalı, dijitalleşme yatırımlarını artırmalı, yeşil enerjiye geçişi hızlandırmalıyız. Küresel rekabetçilik ve kalkınma liginde yerimizi üst basamaklara çıkarmanın reçetesi bu konularda çözüm üretmekten geçiyor” açıklamasında bulundu.

Bekir Ağırdır çağ değişimine dikkat çekti

Açılışın özel konuğu KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise “Dünyada ve Türkiye’de Değişen Dengeler” başlıklı bir konuşma yaptı. Özellikle son yarım asırdır bir çağ değişimi yaşandığını söyleyen Ağırdır, dünyanın hoyratça kullanıldığı dönemin sonuna gelindiğini, değişime adapte olmanın yolunun sürdürülebilirlik hedefleri ve çevre duyarlılığından geçtiğini ifade etti.

“Değişen Dünya ve Yeni Senaryolar”

Açılış konuşmalarının ardından geçilen panelde, “Değişen Dünya ve Yeni Senaryolar” ele alındı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, “Türkiye ve Avrupa’da 2020-2021 Ekonomik Büyüme Tahminleri”; Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fark Labs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, “İş Dünyasında Kadın Liderliği ve Stratejik İş Planlaması”; TÜRKONFED International ve TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan, “Yeni Normalde Uluslararası Ticaretin Değişen Dinamikleri”; European Neighbourhood Council Yönetici Direktörü Samuel Doveri Vesterbye, “Türkiye Ekonomisinin Sürdürülebilirlik Gelişimi ve Yeşil Ekonomiye Uyumu” ve UNDP Türkiye Kapsayıcı Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, “Pandeminin Pençesinde İş Dünyasının Sürdürülebilirlik Notu” başlıklı konuşmalarıyla sürdürülebilirliği farklı yönlerden değerlendirdi.

Kongrenin ikinci gününde “Ekonominin ve İş Dünyasının Sürdürülebilirliği” konuşulacak

Rekabet Kongresi’nin ikinci gün programı ise Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem’in açılış konuşmasıyla başlayacak. “Ekonominin ve İş Dünyasının Sürdürülebilirliği” temasının işleneceği ikinci günde; TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, “Pandeminin Kadın İstihdamı ve Girişimciliğine Etkileri”; Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “KOBİ’lerin Finansmana Erişimi ve Dijitalleşme Destekleri”; EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç, “Yakın Dönemde Sektörlerin Sürdürülebilir Finansman İhtiyacının Karşılanması”; AliExpress Türkiye CEO’su Yaman Alpata, “Dijitalleşme ile Sektör ve Tedarik Zinciri Dayanıklılığı İlişkisi”; UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Pandemi Döneminde Güçlenen Lojistik Sektörü”; TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Çelik Sektörü COVID-19 Sonrası Beklentileri” başlıklı konuşmalarıyla iş dünyasının bakışını yansıtacak. 12. Rekabet Kongresi’nin kapanış konuşmasını ise SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı gerçekleştirecek.

25 Kasım Çarşamba günü 10.00-12.20 saatleri arasında düzenlenecek ikinci gün programı, http://sedefed.org/canli-yayin/ adresi üzerinden takip edilebilecek. Canlı yayın olarak gerçekleşecek etkinlikte simültane tercüme hizmeti de verilecek.


Paylaş: