Sürdürülebilir Kalkınma için Dijitalleşme Önemli Bir Kaldıraçtır!

Sürdürülebilir Kalkınma için Dijitalleşme Önemli Bir Kaldıraçtır!

Türkiye’nin en kapsamlı e-ticaret zirvesi ECHO Summit, 20-21 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan zirvede yaptığı konuşmada sürdürülebilir kalkınma için dijitalleşmenin önemli bir kaldıraç olduğunu söyledi. 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Marketing Türkiye ve Deloitte işbirliği ile düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı e-ticaret zirvesi ECHO Summit’in ikinci gününde dijitalleşme odağında bir konuşma gerçekleştirdi. “Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü e-ticaretin, son yıllarda artan performansı KOVİD 19 salgını ile büyük bir ivme kazanırken; yeni iş ve üretim modelleri de teknolojinin sağladığı hız ve verimlilikle büyük değişimler yarattı” diyen Turan, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda dijital dönüşümün önemli bir kaldıraç olduğunu vurguladı. Dijital dönüşümün bir lüks değil zorunluluk olduğunu belirten Turan, şunları söyledi:

“Değişimi zamanında yakalamak ve küresel rekabetçilik gücü artışı için; yüksek teknolojiyi, yüksek verimlilikte, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracata dönüştürmek zorundayız. Çünkü dönüşümün yaratacağı faydayı; ekonomisi, sektörleri ve şirketleri için avantaja çeviren ülkeler, dijital çağın önemli aktörleri oluyor. Bu değişim, iş yapma modellerinden üretime, ihracattan, nitelikli insan kaynağına kadar verimlilik esaslı yenilikçi bir süreci de tetikliyor. Dijitalleşmeyi hedefleyen yenilikçi ve bütüncül politikaların etkin bir şekilde uygulanması ile gerekli yatırımların yapılması noktasında hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü yeni sanayi devriminde verimlilik, çeviklik ve rekabetçilik dijitalleşmenin kodlarıyla belirleniyor.”

“Eskiden müşteri velinimetti, şimdi veri nimet!”

“Eskiden müşteri velinimetti, şimdi veri nimet!” diyen TÜRKONFED Başkanı Turan, konuşmasına şöyle devam etti: “İşletmelerimizin veri analitiği konusunda insan kaynağı ve altyapı yetkinliğini artırması; teknolojiyi tüketen değil, üreten ve geliştirip ihraç eden bir yapıya kavuşmaları gerekiyor. Dijitalleşme sadece teknolojik altyapının değil beraberinde nitelikli insan kaynağı yetkinliği ile verimliliğinin de artırılması anlamına geliyor. Son dönemde ülkemizden çıkan başarılı stratup’larımızın sayısını ve niteliğini artırmak; hayal eden, düşünen, eleştiren ve girişimcilik kültürü ile yetişmiş genç bir nesil yetiştirilmesine de bağlıdır. Gençlerimizi çağın gereklerine göre eğitmek; yazılım ve uygulama alanlarında potansiyellerini harekete geçirmek, bunun için de dijitalleşmenin sağladığı avantajları kullanmak zorundayız. Bilgi teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağını yetiştirmemiz ve yaratıcı bir eko-sistemi inşa etmemiz; ülkemizin kanayan yarası beyin göçünün tersine çevrilmesine destek olacaktır.”

“Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü e-ticaretten geçiyor”

Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücünün e-ticaret ve e-ihracattan geçtiğini aktaran Turan, pandeminin e-ihracatın dünyada ve ülkemizde hız kazandığına da dikkat çekti. “2020 yılının ilk 6 ayında toplam e-ticaret hacmimiz 91,7 milyar TL’ye ulaştı. 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 39 büyüyerek 83,1 milyar TL’lik hacme ulaşan e-ticaret sektörü, 2020 yılının yarısında yüzde 64’lük bir büyüme kaydetti” diyen Turan, Türkiye’nin gidecek çok yolu olduğunu söyleyerek, potansiyellerine dikkat çekti.

Turan şöyle devam etti: “Genç-dinamik nüfusa sahip ülkemizde artan bireysel internet penetrasyonu ve mobil geniş bant abonelikleri ile coğrafi konumumuzun getirdiği bölgesel avantajları doğru ve etkin stratejilerle fırsata dönüştürebiliriz. Marka ve ürünlerimizin bilinirliğini, Pazar payını ve e-ihracatını artırmamız; ülke ekonomimize yaratacağımızı katma değerin de artması anlamına gelecektir. Özellikle ihracat yetkinlikleri ve teknoloji kullanımı konusundaki eksiklikleri ile KOBİ’lerimizin bu açıklarını kapatmalarında e-ihracat kanalı önemli bir teşvik unsuru olacaktır. E-ticaret sektörü özellikle KOBİ’lerimizin küresel tedarik ve değer zincirleri ile uluslararası pazarlara katılımını da sağlayacaktır. Ülkemizin küresel ticaret hacminin geliştiren ve stratejik önemi gün geçtikçe artan e-ticaret sektörü, ürettiği katma değer ile kayıtlı ekonomiyi büyütüyor. Bu doğrultuda internet altyapısından mobil cihaz kullanımına, sosyal medya yaygınlığından lojistik ve ödeme sistemlerine uzanan değer zincirinde e-ticaret ekosistemimizi oluşturmamız gerekiyor. Lojistik sektörünün talebi karşılayacak altyapıya ve ölçeğe sahip olması, ödeme sistemlerinin de hızlı, çevik, esnek ve yaratıcı çözümlerle ile e-ticaret ekosistemine entegre olması önem kazanıyor.”

Paylaş: