Süleyman Onatça, BORGİP Adana Toplantısı Konuşması

Süleyman Onatça, BORGİP Adana Toplantısı Konuşması

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça'nın, Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) tanıtım toplantısında yaptığı konuşmanın tam metnine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Değerli konuklar,
 
Hepinizi TÜRKONFED adına saygıyla selamlıyorum. 
 
Tarih boyunca, doğusu yanarken batısı çiçekler açan, kuzeyinde gülen varken güneyinde ağlayan insanların bulunduğu ülkeler, mutlu ve güçlü ülkeler olmamış. 
 
Değerli Arkadaşlar, 
 
Ne yazık ki Türkiye topyekûn mutlu olmayı, gülmeyi özledi. TÜRKONFED, bir süreden beri Türkiye’nin dünyanın en refah, en gelişmiş, en yaşanabilir ülkeleri arasına nasıl gireceği üzerinde çalışıyor. Geçen sürede, her türlü kaynak bakımından zenginliğiyle bilinen güzel ülkemizde kişi başına gelirin neden uzun süredir aynı kaldığı üzerinde çalışmalar yürüttük. Kişi başına düşen gelirdeki 10 bin dolar seviyesinin aşılamaması durumunda bizi hangi tehlikelerin beklediğini irdeledik. 
 
“Orta Gelir Tuzağı, Hangi Türkiye?” raporumuzu kamuoyuyla paylaştık. Teşhis niteliğindeki çalışmamız, bilinenin dışında 3 farklı Türkiye’yi gözler önüne serdi. 81 kentimizden 40’ının orta gelir tuzağı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrendik. Kalan 41 kentimizden 27’sinin, bırakın orta gelir tuzağını, düşük gelir tuzağının içerisinde olduğunu gördük. Geriye kalan başta İstanbul olmak üzere çevresindeki 27 kentin orta gelir tuzağında yer almadığı ancak bunun Türkiye’yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyamayacağı gerçeğiyle yüzleştik. 
 
Gelir dağılımı bakımından kötü bir tabloyla karşı karşıyaydık. Bölgelerarası gelişmişlik farkı penceremiz de iç açıcı değil. Dünyada her ülkenin bölgeleri arasında gelişmişlik farkı var; ama bu farklılık İsviçre’de 1,6 kat, Kanada’da 2,7. En kötü durumdaki ülkelerde 4,5 kat, Türkiye’de bu farklılığın oranı 4,3. 
 
Değerli Arkadaşlar, 
 
Bu gerçekler yüzünden Türkiye’de sorunlara çözüm bulmak kolay olmuyor. Bu yüzden sosyoekonomik sıkıntılarımız artıyor. Bu yüzden eğitim, sağlık gibi temel sorunlarımızda mesafe kat etmek kolay olmuyor. Bu yüzden huzur bulmakta güçlük yaşıyoruz.
 
Bakınız, ilginçtir, bölgelerarası gelişmişlik farklılığını kapatmak tek başına teşvik uygulamalarıyla da mümkün olmuyor. Arkadaşlarım bir tablo hazırladı. Biliyorsunuz, yatırım teşviklerinde Türkiye 6 bölgeye ayrıldı. En zengin bölgenin birinci en fakirinin 6'ncı bölgede yer aldığı kentlerde yatırım teşviklerdeki son duruma bir bakalım. 
 
2014 yılı Kasım ayı itibariyle en zengin, yani teşviklerden en az yararlanan 1’inci bölgede bin 306 teşvik belgesi alınmış ve 53 bin kişi istihdam edilmiş. Teşviklerin en bonkör verildiği fakir 6’ncı bölgede aynı dönemde alınan teşvik belgesi bin 306’ya karşılık 403’te kalmış ve ancak 16 bin kişi istihdam edilebilmiş. 
 
Demek ki, sadece teşvik enstrümanlarıyla bölgelerarası gelişmişlik farkını ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Daha radikal adımlara ihtiyaç var. 
 
Değerli Arkadaşlar, 
 
Teşhis içeren Orta Gelir Tuzağı raporumuzun hemen ardından yine sıkı bir çalışmayla bu kez reçete niteliğinde “Orta Gelir Tuzağı’ndan Çıkış Stratejileri” raporumuzu yayınladık. 
Türkiye’yi orta gelir tuzağından çıkaracak, ilk 10 büyük ekonomi arasına taşıyacak modelin temelini bölgesel farklılıklarımızı ortadan kaldıracak maddeler oluşturdu.
 
“Türkiye’ye 3 İstanbul daha lazım” derken, “barış ve demokrasi tuzağı” derken, farklılık gösteren eğitim yılı ortalamasına dikkat çekerken, bölgelerarası gelişmişlik farklılığımızda aranın çok açıldığını vurguladık.
 
Bu nedenle Çözüm Süreci’ne taraf olduğumuzu, barış içeren bu süreci iş dünyası temsilcileri olarak samimiyetle destekleyeceğimizi her fırsatta dile getirdik. 
 
Tabii ki dile getirmek yetmeyecekti. TÜRKONFED, söylemleri kadar eylemleriyle de güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Çözüm sürecinin iktisadi kısmında somut adım atma amacıyla TÜSİAD işbirliğiyle ‘Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) hayata geçirildi. Bu çerçevede, TÜSİAD ve TÜRKONFED’in yönetim kurulu üyeleri olarak, birçok holdingimizin yöneticisiyle Cizre’de, Batman’da yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik ziyaretlerde bulunduk.
 
Batıdaki sanayicimizi Doğu ve Güneydoğumuzdaki girişimcilerle buluşturacak bu projenin detay ve işleyişini birazdan, çok değerli çalışma arkadaşımız, TÜSİAD’ın ve TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şükrü Ünlütürk bizlere aktaracak. 
 
Ancak, şu gerçeği ifade etmemde yarar var. 
 
Türkiye, Doğu ve Güneydoğusunu barışla, kardeşlikle, sevgiyle, eğitimle ve yatırımla donatmak zorunda. Uzmanlar bunun sağlanması durumunda Türkiye’nin büyüme rakamlarına anında bir puan artı yansıyacağını söylüyor. Ortalama yüzde 3’ler seviyesinde büyüdüğümüz göz önüne alındığında bu bir puanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.
 
Biz, BORGİP projemizle iş dünyası olarak somut adımımızı samimiyetle sergiliyoruz. Aynı samimiyeti beklediğimiz çevreler de var. Yöre halkı ve STK’larından da barış sürecine ‘samimi’ yaklaşım bekliyoruz. İktidarın yanı sıra diğer siyasi partiler de oy hesabı yapmadan, risk alarak, elleri taşın altına koyarak ‘samimi’ yaklaşım sergilemeli.
 
Değerli Arkadaşlar,
 
Büyüğünden küçüğüne, KOBİ’sinden holdingine BORGİP çalışmamızda işletmelerimize görev düştüğüne inanıyoruz. Ortak yatırımlar, işbirliği, teknoloji transferi, mentorlük içeren projemize her kesimden destek ve ilgi bekliyoruz. 
 
Bu nedenle projemizin Adana’daki toplantısına katılan sizlere, Çukurova SİFED’in değerli başkanı Süleyman Sönmez ve yönetim kurulu üyelerine, ev sahipliği yapan derneğimiz AGİAD’ın Başkanı Sefa Noyaner ve yönetim kurulu üyelerine, bu kutsal projenin duyurulmasında büyük emekleri olacak medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum. 
 
Kazanılan en büyük servetin, bu ülkenin bir tek gencinin canına değmeyeceğini, o yüzden barışa, çözüm sürecine taraf olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 

Paylaş: