Basın Bülteni: Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Faaliyet ve önerilerinizi takdirle karşılıyoruz.

Basın Bülteni: Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Faaliyet ve önerilerinizi takdirle karşılıyoruz.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Faaliyet ve önerilerinizi takdirle karşılıyoruz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TÜRKONFED’in bölgesel eşitsizlik, yerel kalkınma ve orta gelir tuzağı konularındaki faaliyet ve önerilerini takdirle karşıladıklarını söyledi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. Kurtulmuş, TÜRKONFED’in bölgesel eşitsizlik, yerel kalkınma ve orta gelir tuzağı konularındaki faaliyet ve önerilerini takdirle karşıladıklarını söyledi.
Türkiye’deki gelir dağılımını düzeltme yolunda atılan adımları sıklaştırdıklarını belirten Numan Kurtulmuş, “Ekonomik anlamda yapılabilecek hemen her türlü teknik çalışmayı, yatırım teşviklerinden tutun da kırsal altyapıyı güçlendirecek devasa projelere kadar çok sayıda yatırımı yaptık yapmaya devam ediyoruz. 50’yi aşkın havaalanı, karayolu ulaşım ağları, demiryolları, limanlar, enerji santralleri ve sulama tesisleri, OSB’ler, lojistik merkezleri, şehir hastaneleri, yeni üniversiteler ve iletişim altyapıları çok kısa zaman dilimleri içerisinde gerçekleşiyor” diye konuştu.
 
Türkiye’nin her yıl yüzde 6 büyümesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, bu hedefin yakalanabilmesi için ekonominin gerçek aktörleri reel sektör temsilcilerinin desteğine ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Bu çerçevede istihdamın yüzde 80’ini sağlayan KOBİ’lerin şevkinin kırılmaması gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Mevcut bankacılık sistemi KOBİ’lere cömert davranmıyor. Yeni enstrümanlar gerekli” dedi.
 
FİNANS PİYASALARI GÜÇLENMELİ
Sorunun rekabetin eksik olduğu bir durumdan kaynaklandığını anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi: 
“Gelişmiş ülkelerde finans, sadece bir tek bankacılık sisteminin tekelinde değil. Çok çeşitli sermaye piyasaları söz konusu. Hatta çok daha çağcıl, zamanın ruhuna uygun, direkt ve geniş tabanlı finans modelleri ortaya çıkmakta. Bu gelişmelerden de esinlenerek bizlerin,  kamu olarak, bankacılık sistemi dışında da finans  piyasalarının geliştirilmesinde öncülük yapabileceğimizi düşünüyorum. Son yıllarda ortaya çıkan “peer-to-peer financing” (P-to-P) ve “crowd financing” yöntemlerinin desteklenmesi ve behemehal uygulamaya geçmesi gerektiği görülüyor.”
 
ONATÇA RAPORU PAYLAŞTI
TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça da hazırladıkları ‘Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejileri’ raporuyla ilgili bilgi verdi. Türkiye’nin 3 yeni İstanbul’a, altyapısı güçlü üniversitelere, bölgesel kalkınma bankalarına, kadının iş gücüne daha etkin katılımına, etkin teşvik modeli ve güçlü demokrasiye ihtiyaç duyduğunu tekrarlayan Onatça, TÜRKONFED’in Anadolu yapılanmasıyla ilgili de bilgi verdi.   
 
Bilgi için: Communication Partner
Handan Şahin | handansahin@cpartner.com.tr | 05076957330
TÜRKONFED HAKKINDA:
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED); Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve rekabet gücünü artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve uygulamaları izlemek, bölge ve sektörlerde girişimci örgütleri desteklemek amacıyla faaliyetini sürdürmektedir. TÜRKONFED, bünyesindeki 23 federasyon altında toplanan 155 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan 12,500 iş insanını ve 30 bine yakın şirketi temsil etmektedir. Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmaktadır. www.turkonfed.org”
 

Paylaş: