İş İlanı - Güçlü İş Ağları ile Bölgesel Kalkınma Projesi - Proje Koordinatörü & Proje Asistanı

İş İlanı - Güçlü İş Ağları ile Bölgesel Kalkınma Projesi - Proje Koordinatörü & Proje Asistanı

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) olarak Güçlü İş Ağları ile Bölgesel Kalkınma projesi kapsamında (Nisan 2021 – Mart 2022) 12 ay tam zamanlı olarak çalışacak Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı 2 takım arkadaşı arıyoruz. İşe alınacak personelin iletişim ve organizasyon becerileri kuvvetli, 2 kişilik bir proje ekibi dinamiğinde çalışabilecek, proje süreçlerine hâkim adaylar olması beklenmektedir.

“Proje Koordinatörü” Açık Pozisyonu:

• Son başvuru tarihi: 15 Mart 2021

• Başvurular info@turkonfed.org adresine “İş Başvurusu: GİABK, Proje Koordinatörü” mail başlığı ile yapılmalıdır. Özgeçmiş ve ön yazı gönderilmesi yeterlidir.

 İş Tanımı:

• Uzaktan ve/veya ofis kurgusunda çalışma altyapısında proje ekibinin haftalık iş gündemini belirleme, ekip faaliyetlerini şekillendirme,

• Proje performans indikatörlerini takip edip bu göstergeler ile uyumluluğun sağlanması,

• Tüm proje takvim ve süreçlerinin takip edilmesi, eğitim ve içeriklerin proje ile uyumlu olmasının sağlanması,

• Projede yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesi, eğer varsa konuşmacıların programa dahil edilmesi ve iş takibi yapılması,

• Etkinlik organizasyonlarında ekip için bir görev paylaşımı hazırlaması,

• Hizmet satın alınacak kişi/kurumlar ile iletişimin gerçekleştirilmesi

• Proje süreçlerinin TÜRKONFED’in diğer ekipleri ile iletişim ve uyumluluğunun sağlanması,

• Proje çalışmalarını TÜRKONFED proje birimine raporlama,

• Proje ile ilgili alanlar hakkında araştırma yapılıp, gerekli bilgilerin öğrenilmesi ve raporlanması.

• Proje faaliyetlerinden web platformunun işlerliğini artırmak için TÜRKONFED Bölgesel Kalkınma Birimi ile iş birliği gerçekleştirilerek üyelerin projeye dahiliyetinin sağlanması

Başvuru için gerekli kriterler:

• Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasi Bilimler fakültelerinden mezun (yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih sebebidir),

• Sosyal/gönüllü/sivil toplum faaliyetlerde bulunmuş, aktif rol almış

• Tercihen olarak AB projelerinde proje koordinatörü olarak minimum 2 yıl tecrübesi olan,

• Sivil toplum kuruluşları, siyaset, ekonomi ve kalkınma alanlarına ilgili ve kendini geliştirmeye açık,

• İleri düzeyde sözlü ve yazılı İngilizce bilen,

• Planlama, organizasyon ve raporlama becerisi yüksek, görev takibi yapabilen

• Detaylara hâkim olabilecek, problem çözme yeteneğine sahip, bağımsız çalışabilen

• MS Office uygulamalarına ve dijital toplantı ve sunum programlarına hâkim,

• Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü,

• Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış adayların başvurularını bekliyoruz.“Proje Asistanı “Açık Pozisyonu:

• Son başvuru tarihi: 15 Mart 2021

• Başvurular info@turkonfed.org adresine “İş Başvurusu: GİABK, Proje Asistanı” mail başlığı ile yapılmalıdır. Özgeçmiş ve ön yazı gönderilmesi yeterlidir.

 İş Tanımı:

• Uzaktan ve/veya ofis kurgusunda çalışma görev almak,

• Proje performans indikatörlerini takip edip bu göstergeler ile uyumluluğun sağlanması,

• Tüm proje takvim ve süreçlerinin takip edilmesi, eğitim ve içeriklerin proje ile uyumlu olmasının sağlanmasına destek olmak,

• Projede yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesine destek olmak,

• Proje arşivinin dijital ve basılı olarak oluşturmak,

• Satın alma ve iletişim süreçlerinin TÜRKONFED’in ilgili birimiyle takip edilerek AB projelerine uygun olarak arşivlenmesi,

• Hizmet satın alınacak kişi/kurumlar ile iletişimin gerçekleştirilmesi,

• Proje duyurularının hazırlanması,

• Projenin TÜRKONFED’in kalan ekibi ile iletişim ve uyumluluğunun sağlanması

• Proje çalışmalarını TÜRKONFED proje koordinatörüne düzenli raporlanması,

• Proje ile ilgili alanlar hakkında araştırma yapılıp, gerekli bilgilerin öğrenilmesi ve raporlanması,

• Proje faaliyetlerinden web platformunun işlerliği için üye federasyon ve dernekler ile sürekli iletişimin sağlanması

Başvuru için gerekli kriterler:

• Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasi Bilimler fakültelerinden mezun,

• Sosyal/gönüllü/sivil toplum faaliyetlerde bulunmuş, aktif rol almış

• Tercihen olarak AB projelerinde herhangi bir görevde minimum 1 yıl tecrübesi olan,

• Sivil toplum kuruluşları, siyaset, ekonomi ve kalkınma alanlarına ilgili ve kendini geliştirmeye açık,

• İleri düzeyde sözlü ve yazılı İngilizce bilen,

• Planlama, organizasyon ve raporlama becerisi yüksek, görev takibi yapabilen

• Detaylara hâkim olabilecek, problem çözme yeteneğine hakim, bağımsız çalışabilen

• MS Office uygulamalarına ve dijital toplantı ve sunum programlarına hâkim,

• Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü,

• Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış adayların başvurularını bekliyoruz.

Paylaş: