Zincir Market Düzenlemesine İlişkin Basın Açıklaması

Zincir Market Düzenlemesine İlişkin Basın Açıklaması

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), kamuoyunda ‘zincir market düzenlemesi’ olarak da bilinen “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı” hakkında bir basın açıklaması yaptı. Sebze, meyve ve hızlı tüketim mallarının ödeme süresi için planlanan 30 gün sınırının, 60 günü aşmamak kaydıyla marketlerde yer alan diğer tüm ürünlere de getirilmesi önerisinde bulunan TÜRKONFED ayrıca, zincir marketlerde markalı ürünlere ayrılacak raf alanının kanunla belirlenmesinin, katma değerli üretim ve ihracatı destekleyeceğini ifade etti. TÜRKONFED’in basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

Türkiye’deki KOBİ’lerin “geleceğin büyük firmaları” olmalarının önündeki en büyük engel, işlerini kaybetmemek adına, alacaklarını zamanında alamamalarına itiraz edememeleridir. Tahsilat güçlüğü ile ilgili problemlerin KOBİ’lerde finansal krize sebep olmasını engellemek amacıyla 2011 yılından bu yana “Önce Küçüğü Düşün” ilkesini savunan TÜRKONFED olarak, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı”nda, sebze, meyve ve bir ay içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarının ödeme süresinin 30 gün ile sınırlı tutulmasını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz.

Bununla birlikte, özellikle pandeminin zorlu koşullarında tüm üretici ve tedarikçilerin, emeklerinin karşılığını zamanında almalarının can suyu etkisi yaratacağına inanıyor, ödeme süresinin, taslakta belirtilen ürünlerin dışında kalan diğer tüm ürünler için de 60 günü aşmamak kaydıyla sınırlandırılmasını öneriyoruz.

Markalı, yüksek katma değerli üretim ve ihracatı odağına alan ekonomik modeli savunan bir kurum olarak, markaların, tüm zincir marketlerde yer almasının büyük önem taşıdığına inanmaktayız. Zincir mağazalar, markalı ürünlere yer vermediği sürece, firmaların yatırım şansı azalmakta ve bu durum markalaşmanın, inovasyonun ve ihracatın önünde önemli bir risk teşkil etmektedir. Diğer taraftan, tüm firmaların markalı üretim ve inovasyon gücü bulunmadığını, bu firmaların faaliyetlerini devam ettirebilmek için marketlere yönelik fason üretime devam etmeleri gerektiğini biliyor ve bu durumu destekliyoruz.

TÜRKONFED olarak önerimiz, market markalı ürünlerin raf tahsisine, Bakanlık tarafından belirlenecek oran ile bir sınır getirilmesi ve bu sayede diğer markalı ürünlerin tüm zincir mağazalarda yer almasının önünün açılması yönündedir. Coğrafi işaretli ürün ve yöresel ürünlere yönelik raf ve yer tahsisinin Bakanlık tarafından belirlenmesi önerisinin taslakta yer alması, bu doğrultuda son derece olumlu bir örnek teşkil etmektedir.

Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelere ve üreticilere nefes aldıracak taslağın kanunlaşması sürecini yakından takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu

Paylaş: