8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, Covid-19 pandemisinin iş gücü piyasası üzerinde yarattığı olumsuzlukları en çok hisseden sosyal gruplardan birinin kadınlar olduğuna dikkat çekti. Pandeminin kadın istihdamı ve kadın girişimciler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmaya yönelik 10 maddelik çözüm önerisinin de yer aldığı açıklamada, “Dünya Kadınlar Günü’nde verilen mesajların samimiyetini sözlerin gücünde değil; okuryazar kadın oranında, şiddet gören kadın sayısında, eşit işe eşit ücret talep eden emekçi kadınlarda, Meclis’ten geçen yasalarda arayacağız” denildi.

TÜRKONFED’in basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

Çatımız altında faaliyetlerini sürdüren 44 kadın derneği ile Türkiye’nin en büyük örgütlü kadın gücü olarak, sürdürülebilir kalkınmanın ve güçlü demokrasinin yolunun, kadının hayatın tüm alanlarına aktif katılımından geçtiğini savunuyor, bulunduğumuz her platformda bunu dile getiriyoruz.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre kadınların iş gücüne katılımında 153 ülke arasında 135’inci, ekonomiye katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde ise 136’ıncı sırada olan ülkemizde, pandeminin, iş gücü piyasası üzerinde yarattığı olumsuzlukları en çok hisseden sosyal grupların başında kadınlar gelmektedir. Kadınların daha fazla temsil edildiği hizmet sektörünün ve kayıt dışı işlerin pandemiden daha fazla etkilenmesi, kadın istihdamını olumsuz etkilemiştir. Mevcut kırılganlıklara ek olarak, pandemi boyunca kadınların büyük bir bölümünün artan ev işleri ve çocuk/yaşlı/hasta bakımı nedeniyle ek zorluklarla karşılaşmaları ve bu nedenle işlerinden ayrılmak durumunda kalmaları neticesinde ülkemizdeki kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 30,6 seviyesine kadar düşmüştür.

TÜRKONFED olarak, Covid-19 pandemisi gibi küresel sorunların; kapsayıcı, katılımcı, şeffaf iş birlikleriyle çözüleceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğine katkı sunmaya, pandeminin kadın istihdamı ve kadın girişimciler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmaya yönelik çözüm önerilerimiz şöyle sıralanmaktadır:

1. Pandemi sonrası kadınların iş yaşamına dönmelerini kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kadın girişimcilere yönelik teşvik paketleri oluşturulmalıdır.

2. Genç girişimciler için olduğu gibi, yeni kadın girişimcilerin de faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca, elde ettikleri kazançların 75 bin TL’ye kadar olan kısmı, mezkûr maddede yer alan şartların gerçekleşmesi halinde gelir vergisinden istisna edilmelidir.

3. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlükleri bünyesinde “Kadın Girişimcileri Destek Merkezleri” oluşturulmalı, dijitalleşme, e-ticaret, fizibilite hazırlama, finansmana erişim gibi konularda kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanmalıdır.

4. Kredi Garanti Fonu’ndan kadın girişimcilere verilen kredi desteği için, geri ödeme süresi üç yıl olarak belirlenmelidir.

5. Kadın istihdamı teşviki için, mevcut istihdam destek paketi ve işveren payı desteği genişletilmelidir. Kadın istihdamına sağlanan destek için sunuluna ön koşullar kaldırılmalı, bürokratik işlemler en alt seviyeye indirilmelidir.

6. Kadın istihdamı destek paketinden faydalanan işverenlerin, SGK desteğinden sonra da en az destek süresi kadar kadınları teşvik etmeleri sağlanmalıdır.

7. İşveren kadınlar için 2021 yılı Bağ-Kur primleri, bütün sağlık hizmetlerinden faydalanmak üzere istisna tutulmalıdır.

8. Yeni kadın girişimciler, ticaret odası ve borsa kayıtlarında, ilk üç yıl için aidatlardan muaf tutulmalıdır.

9. Kadın girişimciliği için 2021 yılı vergi muafiyetleri ve istisna alanları genişletilmelidir.

10. Başta belediyeler olmak üzere kamu kurumları, kadın girişimcilerden ve kooperatiflerden ürün satın almak üzere teşvik edilmelidir.

Bugün 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü... Biz TÜRKONFED olarak, bugün verilen mesajların samimiyetini sözlerin gücünde değil; okuryazar kadın oranında, şiddet gören kadın sayısında, eşit işe eşit ücret talep eden emekçi kadınlarda, Meclis’ten geçen yasalarda arayacağız.

Günümüz, kadınları görünür kılsın.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu

Paylaş: