TÜRKONFED Hibe ve KGF Kredisi Çağrısına İlişkin Basın Açıklaması

TÜRKONFED Hibe ve KGF Kredisi Çağrısına İlişkin Basın Açıklaması

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), esnafa destek paketi kapsamında duyurulan hibe desteği hakkında bir basın açıklaması yaptı. İşletmelerin pandeminin yarattığı ekonomik yükün altından daha kapsamlı ve uzun süreli bir hibe desteği ile kalkabileceğinin vurgulandığı açıklamada, KGF kredilerinin de yeniden ve etkin bir şekilde devreye alınması çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

Ülkemizde tarım dışı sektörlerde toplam cironun yarısını, istihdamın ise yüzde 72,4’ünü sağlayarak ekonomimizin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler, her türlü belirsizlik ve kriz durumunda olduğu gibi Covid-19 pandemisinden de en fazla etkilenen kesimi oluşturuyor.

Pandeminin yarattığı ağır ekonomik yük devam ederken, esnafa destek paketi kapsamında duyurulan hibe desteğini, geç alınmış ancak devamlılığı sağlandığı takdirde olumlu etkilerinin sahaya yansıyacağı bir karar olarak değerlendiriyoruz. Ancak bununla birlikte, 1 milyon 384 bin esnafın yararlanacağı desteğin toplam maliyeti olan 4,6 milyar TL, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yalnızca yüzde 0,07’sine denk gelmektedir. Bu son hibe desteği ile pandemi sürecinde yapılan sağlık dışı hibe desteklerinin GSYİH’teki toplam payı da 1,62 seviyesine yükselebilmiştir. Bu oran, işletmelerimizin derdine çare olmaktan son derece uzaktır. 2011 yılından bu yana “Önce Küçüğü Düşün!” diyen TÜRKONFED olarak, daha kapsamlı ve daha uzun süreli hibe desteği sağlandığı takdirde ekonomik ve toplumsal hayatta bir rahatlama yaşanacağına inanıyoruz.

“KGF kredileri yeniden devreye alınmalı”

Diğer taraftan yapılan akademik çalışmalar, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği alan firmaların, bu desteği almayan firmalara kıyasla istihdamlarını program sonrası dönemde yüzde 17, satışlarını yüzde 70 artırdığına işaret etmektedir. KOBİ'ler üzerindeki olumlu etkisi büyük firmalara kıyasla çok daha güçlü olan KGF kredilerinin de yeniden ve etkin bir şekilde yatırım ve ihracat odaklı firmalar kapsamında devreye alınması, özellikle üretim, istihdam ve ihracatta hareketliliği artıracaktır.

Bu dönemde KOBİ’lerimize can suyu veremezsek, önümüzdeki dönemde ekonominin çarklarını çevirmeye çalıştığımızda, zor dönemde veremediğimiz can suyunu fazlasıyla aramak zorunda kalacağız. İşletmelerimizin finansmana erişim sıkıntıları ve ödeme sorunlarına, doğru ve etkin destek mekanizmaları ile çözüm üretmekten başka çıkış yolumuz bulunmamaktadır.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu

Paylaş: