İş İlanı - Hedefler için İş Dünyası Platformu - Direktör

İş İlanı - Hedefler için İş Dünyası Platformu - Direktör

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP Türkiye ortaklığında özel sektörün, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemek ve yeni ortaklıklar kurmak üzere başlattığı ortak eylem platformu olan Hedefler için İş Dünyası Platformu kapsamında sözleşmeli olarak çalışacak “Platform Direktörü” takım arkadaşı arıyoruz.

Açık Pozisyon:

• Platform Direktörü – Hedefler için İş Dünyası Platformu

• Son başvuru tarihi: 2 Temmuz Cuma 2021

• Başvurular info@turkonfed.org adresine yapılmalıdır.

• Mail başlığı "İş Başvurusu: B4G- PD" olmalıdır.

• Ön elemeyi geçen adaylar 8 Temmuz 2021 Perşembe günü mülakata davet edilecektir.

Minimum Nitelik ve Deneyimler:


Minimum GerekliliklerTercih Edilen Özellikler
Eğitim· Siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, ekonomi, işletme veya diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında lisans derecesi· Siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans derecesi
Tecrübe· Özel sektör, sivil toplum ve/veya kalkınma sektöründe, ‘kapsayıcı iş’ alanında en az 7 yıllık ilgili deneyim
· Çok paydaşlı, geniş çaplı projelerin koordinasyonunda kanıtlanmış deneyim.
· İleri seviyede raporlama becerileri.
· Özel sektör ve kalkınma alanında güçlü analitik ve savunuculuk becerileri.
· Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve özel sektörle ilgileri hakkında güçlü bilgi birikimi
· Özel sektörün kalkınmadaki rolünü teşvik etmek için uluslararası bağışçılar, dernekler, STK'lar ve diğer aktörler hakkında bilgi birikimi.
· Kaynak mobilizasyonu ve program/proje yönetiminde geçmiş deneyim.
· İş dünyası ve sürdürülebilir kalkınma alanında iş deneyimi.
· Özel sektörde ve kalkınma projelerinin yönetiminde tecrübe.
· Uluslararası organizasyonlarda iş deneyimi.

Dil Seviyesi· Yazılı ve sözlü olarak akıcı derecede İngilizce ve Türkçe  
Bilgisayar Becerileri· Microsoft Office, Windows uygulamaları, entegre web tabanlı yönetim sistemleri, elektronik tablolar (spreadsheets) ve veritabanları.
Vatandaşlık• Türk Vatandaşlığı


Direktör İş Tanımı:

Ölçülebilir Çıktılar Beklenen Temel Sonuçlar / Başlıca İşlevsel Faaliyetler
1. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun idari, operasyonel ve mali işlerinin yönetilmesi•Ulusal kalkınma öncelikleri ve Platform’un kurucu ortaklarının stratejileri ışığında, Hedefler için İş Dünyası Platformu’na (B4G) stratejik yönlendirme sağlamak,
• B4G ile sözleşme makamları ve diğer imzacı kuruluşlar arasındaki tüm anlaşmaları etkili ve verimli biçimde uygulamak,
• Yıllık çalışma planlarını geliştirmek ve uygulamak, gecikme, sorunlar vs. durumunda önlem almak, yönetimi bilgilendirmek,
• Raporlar, bilgilendirme dokümanları ve Platform’a ilişkin diğer dokümanları üretmek,
• Platform’un bütçesinin yönetilmesini de kapsayan sağlam mali yönetim uygulamak,
• Alım prosedürlerini, içerik ve teknik kaliteyi önceliklendirerek yönetmek,
• Platform’un alan sorumluları, destek personeli ve danışmanlarına faaliyet tasarımı, uygulanması ve izlenmesi konularında rehberlik etmek,
• Yönetim Kurulu toplantılarını hazırlamak ve katılmak, ilgili kurumların temsilcilerine projeye ilişkin ilerleme ve planlar hakkında bilgi vermek,
• Yönetim Kurulu’nun B4G performansını görmesi, daha iyi planlaması ve iyileştirmesini sağlamak üzere B4G izleme ve değerlendirme sistemini etkili biçimde yürütmek,
• Projeye ilişkin tüm etkinliklerde (konferans, seminer, çalışma gezisi, eğitim programları vs.) operasyonel mükemmeliyet sağlamak,
• Platform’un iletişim stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasını yönetmek,
• Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımları, toplumsal cinsiyet analizi ve anaakımlaştırmasında kurumsal öğrenme ve bilgi paylaşımını desteklemek ve savunmak,
• Gereken diğer görevleri ifa etmek.
2. Genel kaynak yönetimi ve kaynak mobilizasyonu• Ortaklık ve finansman tekliflerinin, donör brifinglerinin vs. hazırlanmasını gözetmek dahil, sonuçların gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla, stratejik paydaşlık dahil kaynak mobilizasyonunu yönetmek,
• Platform’un kaynaklarının planlanmasını ve onaylanmış zaman planları ve kaynak programlarına uygun olarak etkili ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak,
• İş tanımları, teknik şartnamelerin geliştirilmesi, sözleşme yönetimi vs.yi içeren kurumsal sözleşme süreçlerinin başlatılması yoluyla, teknik yardımları verimli biçimde sağlamak.
3. Ortaklıklar, temsil ve savunuculuk• Kilit sektörlerin saptanması ve SKA’lar açısından öneminin ortaya konulması, işletmelere rehberlik sağlanması, diyaloğun kolaylaştırılması, çok paydaşlı ortaklık programları/projelerinin geliştirilmesini de içerecek biçimde, iş dünyası ve paydaşlar ile yakından çalışarak, ortaklık stratejisi tasarlamak ve uygulamak,
• Özel sektör ve paydaşlar topluluğu ile stratejik ve kaynak ortaklıklarını mobilize etmek, yaygınlaştırmak ve güçlendirmek, B4G girişimini destekleyen ortaklıkları desteklemek,
• B4G kurucu ortaklarının girişime adanmışlık ve desteklerini sürdürmek amacıyla B4G kurucu ortaklarıyla iletişim içinde olmak,
• Savunuculuk ağları, kalkınma uygulayıcıları, özel sektör aktörleri, karar vericiler ve politika belirleyiciler nezdinde B4G’nin görevini savunmak, ulusal ve uluslararası forumlarda konumlandırmak.


Paylaş: