KOBİ’ler Sürdürülebilirlik Hedeflerinde Kilit Rol Üstleniyor!

KOBİ’ler Sürdürülebilirlik Hedeflerinde Kilit Rol Üstleniyor!

KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak için TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde sürdürülen Dijital Anadolu Projesi, “Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” ana temasıyla gerçekleşti. Çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte katılımcılar, KOBİ’lerin sürdürülebilirlik hedeflerine sağlayabileceği katkıları ve bunların işletmelere yönelik olumlu etkisini masaya yatırdı.

27 Ağustos 2021 / İstanbul – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası tarafından üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi’nin çevrim içi etkinlik serisi, “Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” ana temasıyla devam etti. Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen yılın yedinci etkinliğine Hedefler için İş Dünyası Platformu ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Yöneticisi Hansın Doğan ve Türkiye İş Bankası Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Müdürü Neşe Gülden Sözdinler katıldı.

İrem Oral Kayacık: “Pandemi ve afetler sürdürülebilirliğe yönelik farkındalığı artırdı”

Hedefler için İş Dünyası Platformu ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık, sürdürülebilirlik kavramına yönelik farkındalığın pandemi ile birlikte artmaya başladığını, son dönemde yaşanan yangın, sel gibi afetler ile birlikte bu bilincin daha da yerleştiğini belirterek, “Son gelişmeler bize afetlere karşı önceden hazırlık yapmanın, uzun vadeli stratejiler oluşturmanın ne denli önemli olduğunu gösterdi. İşletmelerin, özellikle KOBİ’lerin afet ve krizlere, bunun yanında Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi geleceklerini yakından ilgilendiren konulara hazırlıklı olmaları gerekiyor” dedi.

Türkiye’deki KOBİ’lerin toplam istihdamın yüzde 74’ünü, cironun yüzde 65’ini, ihracatın ise yüzde 56’sını sağladığını ifade eden Kayacık, şöyle devam etti; “KOBİ’ler, Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için çok önemli bir unsur. Ancak özellikle pandemiyle birlikte ayakta kalma mücadelesi veren KOBİ’ler, sürdürülebilirliği geri plana atabiliyor. Aslında KOBİ’ler küçük olmaları nedeniyle pazara ve yeniliklere çok hızlı adapte olma potansiyeline sahip. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kamuya, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm iş dünyasına önemli görevler düşüyor. Ortak çalışmalar, projeler ile KOBİ’lerin öncelik listelerini değiştirebilir, yeni koşullara adapte olmalarını sağlayacak ivmeyi kazandırabiliriz.”

Hansın Doğan: “Sürdürülebilirlik amaçlarıyla bağlantı kurmak KOBİ’lere zaman ve para kazandırıyor”

UNDP Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Yöneticisi Hansın Doğan, kaynakların yok olmasına, hızlı üretim ve tüketim faaliyetlerine dikkat çekerek, “Ancak hiçbir şey için geç değil. Bir an önce hedeflere odaklanmalı, yalnızca gelecek nesiller için değil kendimiz için de yaşamı, gezegenimizi sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeliyiz” diye konuştu.

Kurumların sürdürülebilirliğe yönelik katkısını da KOBİ’ler ölçeğinde değerlendiren Doğan, “Kalkınma amaçları demek; KOBİ’lerin daha sağlıklı, daha temiz, rekabetçi, kaynak zengin, nitelikli istihdama erişimin daha kolay olduğu bir ekonomide faaliyette bulunmaları demek. Bu yönüyle sürdürülebilir kalkınma amaçları aynı zamanda başarılı büyümenin de anahtarı. Çünkü bu amaçlarla bağlantı kurmak KOBİ’lere zaman ve para kazandırdığı gibi marka imajını geliştiriyor, çalışanları motive ediyor ve risklere karşı direnç oluşturuyor. Ancak bu noktada KOBİ’lerin de ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin hakim olduğu bir dünyayı şekillendirmek için herkes gibi kendilerine de sorumluluk düştüğü bilinciyle faaliyetlerini sürdürmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Neşe Gülden Sözdinler: “Karbon nötr banka olma hedeflerimizi belirledik”

Türkiye İş Bankası Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Müdürü Neşe Gülden Sözdinler ise; “Sürdürülebilirlik alanında finans sektörü, özellikle de bankalar, ana finansman kaynağı olma özelliği sayesinde kredilendirme süreçleri vasıtasıyla tüm sektörleri dönüştürme gücüne sahip kurumlar olarak ön plana çıkıyor. Yatırımcılar ve müşterilerimiz nezdinde de sürdürülebilirlik konusunda artan bir farkındalık ve tercih gözlemliyoruz. Bu anlamda kıymetli ve kritik bir sorumluluk taşıdığımızı biliyoruz” dedi.

İş Bankası’nın kendi faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri ölçüp yönettiğini de ifade eden Sözdinler, sözlerini şöyle sürdürdü; “Operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonlar için azaltım stratejimizi ve karbon nötr banka olma hedeflerimizi belirlemiş durumdayız. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor, finans kuruluşu olmamızdan kaynaklanan dönüştürücü gücümüzü, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız nezdinde kullanarak etki alanımızı genişletmemiz gerektiğine inanıyoruz.”

Dijital Anadolu Projesi 19 bin katılımcıya ulaştı

2018 yılında başlayan Dijital Anadolu Projesi, ilk iki yılında dokuz kentte üç bin KOBİ’ye ulaşırken, 2020 yılında pandemi dolayısıyla çevrim içi ortamda düzenlenmeye başlanan yayınları ise o tarihten bu yana 16 bin katılımcı takip etti. Farklı temaların işlendiği etkinlik serisi, her ayın son perşembe günü, dijitalleşmeye odaklanan işletmeleri ve girişimcileri, dijital liderler ile buluşturmaya devam edecek.

Dijital dönüşüm için ücretsiz ve bire bir koçluk hizmeti

Dijital Anadolu Projesi’nin yanı sıra, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında Türkiye'nin 24 şehrinden 125 firmaya dijitalleşme hizmetini ücretsiz olarak sunan Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (DDM) web sitesi www.ddm.org.tr üzerinden sisteme kaydolan ve dijitalleşme karnelerinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan KOBİ’lere, ücretsiz olarak dijitalleşme karnesi ve yol haritası ile koçluk seansı sunulmasına devam ediliyor. Diğer taraftan DDM, dijital dönüşümünü başlatmak isteyen orta ve büyük ölçekli işletmelere, üç aylık dijital dönüşüm danışmanlık hizmet bedelinin bir kısmının Türkiye İş Bankası tarafından desteklendiği OBİ Projesi ile destek oluyor.

Paylaş: