Ortak Akıl ile Bölgesel Kalkınma Van’da Başladı

Ortak Akıl ile Bölgesel  Kalkınma Van’da Başladı

Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılmasına ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklanan TÜRKONFED yürütücülüğündeki Bölgesel İş Ağları Projesi’nin ilk bölgesel etkinliği DOĞUSİFED ev sahipliğinde Van’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına katılan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, BİA Projesi ile ortak akıl ve ortak vizyonu, kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını belirtti. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi), Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) ev sahipliğinde 4 Kasım 2021 tarihinde Van’da başladı. DOĞUSİFED; Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen BİA Projesi’nin bölge çalışmalarıyla üye dernekler, TRB2 Bölgesi (Van, Bitlis, Hakkari, Mus¸) sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kalkınma ajansı ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantının açılışı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi - DOĞÜSİFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Suat Çiftçi ile DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay tarafından gerçekleştirildi.

Oktay Mersin: “Ortak akıl ve ortak vizyonu, kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktık”

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışı için yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirten TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, “Bunun yolu da o bölgenin ekonomik aktörleri, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin, katılımcı ve kapsayıcı işbirlikleri kurmasından geçiyor. BİA Projesi, ‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve ‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’ mottosu ile yerelden bölgesele ve ulusala uzanan değer yaratma zincirinin bir parçası olacak” dedi.

Ortak akıl ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını ifade eden Mersin, şöyle devam etti. “BİA Projesi ile, ağ içindeki paydaşlar işbirlikleri geliştirirken, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düzenlenecek fikir maratonu yarışmaları ile de ortaya çıkacak projelerde yaratılacak değer katlanacaktır. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için, ortak bir zemin oluşturacak. Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak. Kentin aktörlerinin liderliğinde, toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak; ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir.”

Suat Çiftçi: “Kentimize ve bölgemize katkı sağlayacak faaliyetler yürütüyoruz”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve DOGUSİFED Yüksek danışma Kurulu Başkanı Suat Çiftçi de yaptığı konuşmada Van başta bölge ekonomisine değer yaratacak projeler yürüttüklerinden bahsetti. Çiftçi ayrıca, “TÜRKONFED ile yerel kalkınmadan sosyal sorumluluğa, iş insanları arasında ilişki geliştirilmesinden kurumlarla işbirliğine BİA Projesi ile de kentimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

Doğu ile Batı arasında bir ticaret köprüsü oluşturmayı da hedeflediklerini kaydeden Çiftçi, tarım ve hayvancılık başta bölgenin potansiyellerini el birliğiyle harekete geçirebileceklerini belirtti.

Ortak akıl ve uzlaşı kültürü temelinde köyden kente, yerelden ulusala kalkınma hamlesi için federasyon olarak çalışmalar yaptıklarını aktaran DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay, yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek projelerin ülke kalkınmasına da katkı sağlayacağını vurguladı. BİA Projesi ile üç gün boyunca ortak akıl ile belirlenecek fikirlerin yeni projelere dönüşeceğini ve paydaşlar arasında işbirliği süreçlerinin de gelişeceğini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından 3 gün sürecek BİA Projesi DOĞUSİFED eğitim ve atölye çalışmaları ile devam etti.

Türkiye’de İlk Uygulamalar BİA’da

Sivil toplum kapasitesinin artırılarak ortak akıl ile bölgede ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayı hedefleyen projeler geliştirilmesine odaklanan DOĞUSİFED, toplumun yaratıcı enerjisinin tüm aşamalara dahil olabilmesi ve katılımcılığı arttırmak amacıyla www.fikrimiz.org platformu üzerinden genel katılıma açık, ödüllü fikir yarışmaları da düzenleyecek.

Türkiye’de ilk defa sivil toplum kuruluşlarında uygulanan sosyal iş modelinin yer aldığı sivil toplum kuruluşlarına yönelik stratejik planlama döngüsü, iş birliği ve ağ oluşturma, paydaş yönetimi, katılımcılık, hak temelli yaklaşım, savunuculuk, sosyal etki, dijital araçlar, sosyal medyanın etkin kullanımı, kurum içi iletişim, medya iletişimi, finansal kaynak geliştirme, kurumsallaşma ve proje yönetimi adımlarıyla Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa Bilişim tarafından bütünsel bir yaklaşım ile planlanan bölgesel çalışmalar 5 ay süre ile devam edecek.

BİA Nedir?

Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönemi kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen ve üç aşamadan oluşan BİA Projesi’nin birinci aşamasında TÜRKONFED çatısı altında yer alan 30 federasyonun kurumsal kapasitelerini ve proje geliştirme becerilerini artırmak, üye federasyonların tam zamanlı personeline yönelik mesleki bilgilerini, yetkinliklerini ve ağ içindeki işbirliğini geliştirmek için bir eğitim programının geliştirilmesi planlanıyor.

12 ay sürecek projenin ikinci aşamasında ise pilot bölge olarak seçilen TÜRKONFED üye federasyonlarından DOĞUSİFED (Van, Bitlis, Hakkari, Mus¸, Bitlis), İPEKYOLUSİFED (Erzurum, Erzincan, Bayburt), DASİFED (Hatay, Kahramanmaras¸, Osmaniye), MEVLANASİFED (Konya, Karaman), TRAKYASİFED (Tekirdagˆ, Kırklareli, Edirne) ev sahipliğinde Anadolu’da sivil toplum kapasitesinin geliştirilmesi, işbirliklerini artırılması, ortak akıl ile bölgesel kalkınma için projeler oluşturulması ve bölge kalkınmaya yönelik tasarlanacak projelerin gelis¸tirilme as¸amasına toplumun da dahil olabilmesi için www.fikrimiz.org platformu üzerinden genel katılıma açık ödüllü fikir yarıs¸maları düzenlenmesi düzenlenecek. Projenin üçüncü aşamasında ise TÜRKONFED'e üye tüm federasyonların, derneklerin ve üyelerinin birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir dijital platform oluşturulması hedefleniyor.

BİA projesi hakkında detaylı bilgi almak için: https://bia.turkonfed.org/

Bölgesel İş ağları Projesi (BİA) T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının u¨çu¨ncu¨ dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin gu¨çlendirilmesine yönelik yu¨ru¨tu¨len bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının u¨çu¨ncu¨ döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma su¨reçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.


Paylaş: