CONNECT Gençleri Topluma Kazandıracak

CONNECT Gençleri Topluma Kazandıracak

Gençlerin gelişimini destekleyerek topluma kazandırmak için mayıs ayında başlayan projenin çalışmaları, TÜRKONFED’in de aralarında yer aldığı dokuz ülkeden STK’ların aktif katılımı ile devam ediyor.

Mayıs ayında başlayan “The art of youth participation: building connections to shape our future – CONNECT” projesi, TÜRKONFED’in de aralarında yer aldığı dokuz farklı ülkeden sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla devam ediyor. Coğrafi olarak farklı bölgelerden seçilen Türkiye, Fransa, Slovakya, Litvanya, Estonya, Sırbistan, Kıbrıs ortaklığında STK’ların paydaşlığıyla oluşan projede Avrupa Birliği (AB) politikalarında gençlerin yaşadığı sorunlara odaklanıyor.

AB'ye ve genel olarak kamu kurumlarına güven duymayan, ilkelerini, değerlerini, işleyişini anlamada zorluklarla karşılaşan gençlerin sayısının artması sorununu ele alan CONNECT; projede belirlenen temel ihtiyaç, politika oluşturma kararının tüm aşamalarında gençlerin katılım, diyalog eksikliği yaşadığını ve buna bağlı olarak mevcut katılımcı mekanizmaların iyileştirilmesi ile yenilerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Gençler Toplumda Aktif Olacak

CONNECT, toplumun farklı aktörleri olan Avrupa’daki gençler ve gençlik kuruluşları arasında yeni iş birliği modelleri yaratarak gençlerin sorunlarına birlikte çözüm üretmenin önemini vurguluyor. Proje ortakları; gençlerin gelişimini destekleyerek toplumun daha aktif birer üyesi olmalarını sağlamayı, vatandaşlık becerilerini geliştirmeyi ve demokratik katılımda ciddi bir rol almalarını sağlamayı hedefliyor.

Bu doğrultuda proje kapsamında her ortak ülkede en az bir tane bölgesel gençlik STK ağı oluşturuluyor. Farklı STK ağları arasındaki etkileşimi kolaylaştıran ve işbirliği uygulamalarını sunan bir platform kurularak gençlerin toplumda aktif rol alması sağlanıyor. Proje ile toplam 87 gençlik çalışanı için bir uluslararası eğitim kursu da veriliyor. İki seminer, dokuz işbaşı eğitiminin uygulanması, aktif katılımla ilgili araçlar ve en iyi uygulamaların çoğaltılması

hedefleniyor.

Proje kapsamında 16 yerel etkinlik, sekiz büyük ölçekli yerel etkinlik ve bir büyük ölçekli uluslararası etkinliğin düzenlenmesi öngörülüyor.

Proje Ortakları

Intercultura; Fransa,

TÜRKONFED; Türkiye,

SIEDAS; Slovakya,

Global Citizens Academy; Litvanya,

TDM 2000; Estonya,

IUVENTA; Sırbistan,

SOCIAL POLICY AND ACTION ORGANIZATION; Kıbrıs,

TDM 2000 ve

TDM 2000 International İtalya


Paylaş: