Ortak Akıl ile Bölgesel Kalkınmanın İkinci Durağı Erzurum Oldu

Ortak Akıl ile Bölgesel Kalkınmanın İkinci Durağı Erzurum Oldu

Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılmasına ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklanan TÜRKONFED yürütücülüğündeki Bölgesel İş Ağları Projesi’nin ikinci bölgesel çalışması İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına katılan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, BİA Projesi ile ortak akıl ve ortak vizyonu, kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını belirtti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi) ikinci toplantısı İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ev sahipliğinde 25 Kasım 2021 tarihinde Erzurum’da başladı. İPEKYOLUSİFED; Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen BİA Projesi’nin bölge çalışmalarıyla üye dernekler, TRA1 Bölgesi (Erzincan, Erzurum, Bayburt) sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kalkınma ajansı ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantının açılışı Erzurum Büyükşehir Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ve İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim tarafından gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Başkan Vekili Fevzi Polat: “Değişen tedarik süreçlerine ayak uyduranlar tehditleri fırsata çevirme şansı yakalayacaklar”

Kalkınmanın bir bütün olduğuna ve hiçbir şehir ve bölgenin tek başına kalkınamayacağına vurgu yapan Erzurum Büyükşehir Başkan Vekili Fevzi Polat “Tehditleri fırsata çevirebilmek önemlidir. İçinde yaşadığımız pandemi sürecinde tedarik zincirleri değişti. Değişen tedarik süreçlerine ayak uyduranlar bu tehditleri fırsata çevirme şansı yakalayacaklar. Bu nedenle amacımız İpekyolu’nun ve Erzurum’un yeniden ticaretin merkezi olmasını sağlamak. Ayrıca Erzurum’daki iki üniversitemiz Kafkasya’nın merkezi olurken bölgenin kalkınmasına çok değerli katkılar sağlayacaktır. Bölgesel kalkınma amacı ile tüm paydaşları bir araya getiren BİA projesinin birlikte üretmek için önemli bir adım olduğuna inanıyorum.”

Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Sanayicilerimizin üretim süreçlerinde üniversitelerde gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarını kullanması ve üretime dönük hale getirmesi önemli”

Sanayi, üniversite ve kamu iş birliğinin önemine dikkat çeken Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Bölgesel kalkınma için sağlıklı bir ekosistemin oluşturulması gereklidir. Ekosistemin temel bileşeni sanayicilerimizin, üretim süreçlerinde üniversitelerde gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarını kullanması ve üretime dönük hale getirmesi oldukça önemli. Ancak bu şekilde teknolojik fayda üretime ve topluma dönecektir. Bu toplantının da e bu amaç ile gerçekleştirilen çalışmalar içerisinde önemli bir adım olacağına inanıyorum.”

Ramazan Kaya: “Ortak akıl ve ortak vizyonu, bölgesel kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktık”

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışı için yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirten TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, “Bunun yolu da o bölgenin ekonomik aktörleri, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin, katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleri kurmasından geçiyor. BİA Projesi, ‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve ‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’ mottosu ile yerelden bölgesele ve ulusala uzanan değer yaratma zincirinin bir parçası olacak” dedi.

Ortak akıl ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını ifade eden Kaya, şöyle devam etti. “BİA Projesi ile, ağ içindeki paydaşlar iş birlikleri geliştirirken, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düzenlenecek fikir maratonu yarışmaları ile de ortaya çıkacak projelerde yaratılacak değer katlanacaktır. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için, ortak bir zemin oluşturacak. Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak. Kentin aktörlerinin liderliğinde, toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak; ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir.”

Bölgenin ve ülkenin kalkınması için 2017 yılından itibaren üstlendikleri misyon ile ortak akıl temelli yapıcı ve üretken çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek ben değil biz merkezli, kolektif akılla meydana gelen projelerin ülke kalkınmasına da katkı sağlayacağını vurguladı. BİA Projesi ile üç gün boyunca ortak akıl ile belirlenecek fikirlerin yeni projelere dönüşeceğini ve paydaşlar arasında iş birliği süreçlerinin de gelişeceğini aktardı.


Paylaş: