Ekonomi Yönetimi Anlayışında Değişikliğe İhtiyacımız Var

Ekonomi Yönetimi Anlayışında  Değişikliğe İhtiyacımız Var

Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ekonomi yönetimi ve piyasa koşullarının, iş dünyası ile topluma etkilerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:


“Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyor, kabul ediyoruz. Bir tarafta Covid-19 pandemisi diğer tarafta siyasi gerilimlerden mülteci krizine, iklim değişikliğinden gelir adaletsizliğine kadar pek çok sorun önümüzde duruyor. Bu zorlu konjonktürde ekonomi politikalarının oluşturulmasında ekonomi biliminin açıklayamadığı yöntemler kullanılması belirsizliği artırıyor.

Bizler, ülkesinin sorunlarına çözüm üretmek için gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED üyesi iş insanları olarak, her geçen gün üyelerimizin genel ekonomik gidişata ilişkin duydukları ortak kaygının sesini iletmek arzusundayız.

Bir ekonominin sağlıklı işleyişi ve refah üretebilmesi için “kur istikrarı” temel unsurdur. Döviz kuru ekonomideki mal ve hizmet alışverişlerini mümkün kılan fiyat oluşumunun temel öğesidir. Kurlardaki istikrarsızlık ticaret esnasındaki fiyat oluşumuna imkân vermediği için üretim, iç piyasadaki alışveriş ve dış ticaret durma noktasına gelmiştir. Mali kesimdeki işlemler beklemeye geçmiştir. Reel sektör ve mali sektördeki bu aksamalar, istihdam ve yatırımları olumsuz etkileyeceği gibi, gelir dağılımında da ciddi bozulmalar yaratacaktır.

Ekonomi biliminin gerekliliklerine uygun piyasa yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin, piyasa dinamikleri dışında, geçmişte denenen ve başarısız sonuçlar alınan yöntemlerle kaybedecek zamanının olmadığını düşünüyoruz.

2001 krizi sonrası uygulanan politikaların çok başarılı olduğunu ve bunun sonucunda 2002-2013 yılları arasında GSYH’mızın 12 bin 500 dolara kadar çıkarak, ülkemizin Orta Gelir Tuzağı’nı aşma noktasına gelmiş olduğunu anımsarsak, yapılması gerekenler çok açıktır. Merkez Bankası başta olmak üzere kurumlarımızın bağımsızlığını yeniden tesis edecek hukuki düzenlemelerin yapılmasını, adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir anlayış ile direnci artırılmış, öngörülebilir bir ekonomi politikasının hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Ülkemizin krizden çıkış yolculuğunda üretim ekonomisi temelli, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini güçlendirmesi, güçler ayrılığını, denge ve denetleme mekanizmalarını yerli yerine oturtması, yargının tam bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü tesis etmesi, demokratik reformların gerçekleştirilmesi ile güven ve istikrarın yeniden sağlanacağını düşünüyoruz. Ülkemizin ekonomik, hukuk ve demokratik reformları gerçekleştirerek yazacağı yeni hikâyede çözümün bir parçası olmaya hazırız.

Memleketine ve topluma güvenen iş insanları olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu 


BÖLGESEL FEDERASYONLARIMIZ

1. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) - Antalya-Isparta-Burdur

2. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) - İzmir

3. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) - Adana-Mersin

4. Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) - Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye

5. Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) - Mardin-Batman-Şırnak-Siirt

6. Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) - Şanlıurfa-Diyarbakır

7. Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOGUMARSİFED) - Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova

8. Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) - Van-Muş-Bitlis-Hakkari

9. Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) - Elâzığ-Malatya-Bingöl-Tunceli

10. Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) - Aydın-Denizli-Muğla

11. Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) - Balıkesir-Çanakkale

12. Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) - Adıyaman-Gaziantep-Kilis

13. İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) - Ankara

14. İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) - Erzurum-Erzincan-Bayburt

15. İstanbul Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) - İstanbul

16. Kapadokya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (KAPADOKYASİFED) - Nevşehir-Aksaray-Niğde-Kırıkkale-Kırşehir

17. Kuzey Anadolu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (KUZAFED) - Kastamonu-Çankırı-Sinop

18. Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) - Bursa-Eskişehir-Bilecik

19. Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) - Konya-Karaman

20. Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED) - Samsun-Tokat-Çorum-Amasya

21. Orta Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu (ORSİFED) - Kayseri-Sivas-Yozgat

22. Serhat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (SERHATSİFED) - Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan

23. Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) - Tekirdağ-Edirne-Kırklareli

24. Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED) - Manisa-Afyon-Kütahya-Uşak

SEKTÖREL FEDERASYONLARIMIZ

1. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF)

2. Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED)


Paylaş: