İPEKYOLUSİFED Ödüllü Fikir Maratonu Başladı

İPEKYOLUSİFED Ödüllü Fikir Maratonu Başladı

Ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklanan TÜRKONFED yürütücülüğündeki Bölgesel İş Ağları Projesi İPEKYOLUSİFED Fikir Maratonu başladı. İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, “Kadının İş-Yaşam Dengesi Nasıl Sağlanır?, Yünlerimizin Değerini Nasıl Artırabiliriz?, “Kış Turizmi için Erzurum’a Gelen Turistlerin Şehir Merkezinde Zaman Geçirmesini Nasıl Sağlarız?” olmak üzere üç farklı alanda www.fikrimiz.org platformundan gerçekleştirilen fikir maratonu ile bölgenin yaratıcı enerjisinin bölge kalkınmasına dahil edildiğini, böylelikle katılımcılık ve kapsayıcılık sağladıklarını belirtti.


Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi) kapsamında İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) üye dernekleri, TRA1 Bölgesi (Erzincan, Erzurum, Bayburt) sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kalkınma Ajansı, kamu kurum temsilcileri, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa Bilişim tarafından bütünsel yaklaşım ile tasarlanan sentez toplantılarında bölgesel sorunları ve çözümleri masaya yatırdı.

Ortak akıl ile belirlenen sorunlara, başta gençler olmak üzere, bölge insanının fikirlerini alarak, bölgesel kalkınma odaklı projelerin geniş kitleleri kapsaması adına başlatılan fikir maratonunda en yaratıcı ve yenilikçi fikirler TÜRKONFED ve İPEKYOLUSİFED Seçici Kurulu tarafından ödüllendirilecek.

İPEKYOLUSİFED’de Hedef: Ortak akıl ile bölgeye artı değer katmak ve çözümün parçası olmak

Altı üye derneği, 1000’e yakın gönüllü iş insanının yer aldığı İPEKYOLUSİFED’in ortak akıl oluşturmak ve kapsayıcılığı artırmak amacıyla fikir maratonunu başlattığını belirten İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, “Bölgemizin sorunlarının çözümünde uygulanabilir, yaratıcı ve sürdürülebilir fikirler arasından seçici kurulumuzun belirlediği her kategoriden beş olmak üzere toplam 15 fikir ödüllendirilecek. Üç gün süren sentez toplantıları sonrasında bölgemize ait sorunları ve çözümleri üye derneklerimiz, STK’lar, üniversiteler, kalkınma ajansı, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcılar ile değerlendirdik. Ortaya çıkan çözüm odaklı sonuçları projelendirmek ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak uygulanabilir fikirleri hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Katılımcılığı ve Kapsayıcılığı Artırmak için Dijital Bir Araç: Fikrimiz.Org

“Güçlü Kurum, Güçlü Bölge” ve “Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum” mottosu ile hayata geçirilen BİA projesi kapsamında, www.fikrimiz.org platformu üzerinden, dijital ortamda farklı kesimlerden toplanan fikirler bağımsız olarak değerlendiriliyor. Her kategoride beş yaratıcı fikrin ödüllendirileceği fikir maratonunda elde edilen sonuçlar İPEKYOLUSİFED’in bölgesel kalkınma projelerinde yön gösterici olacak.

3 Yarışma ile Fikir Maratonu Başladı

Ortak akıl ile bölgede ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayı hedefleyen projeler geliştirilmesi, toplumun yaratıcı enerjisinin tüm aşamalara dahil olabilmesi ve katılımcılığı arttırmak amacıyla www.fikrimiz.org platformu üzerinden genel katılıma açık düzenlenen İPEKYOLUSİFED Ödüllü Fikir Maratonu üç ana temada başladı.

Kadınların ekonomiye dahil olabilmesi için üzerlerindeki bakım yükünün (çocuk, yaşlı, engelli vb) azaltılması konusunda Kadının İş-Yaşam Dengesi Nasıl Sağlanır?

Bölgenin önemli değerlerinden yün ve yünlü ürünlere olan talebin düşmesi nedeni ile küçükbaş hayvanların yünlerinin yakılarak veya gömülerek imha edilmesinin önüne geçmek amacıyla Yünlerin Değerini Nasıl Artırabiliriz?

Kış turizmi için Erzurum’a gelen turistlerin şehir merkezine çekerek, görülecek yerleri ziyaret etmesini, bölgeyi daha iyi tanınmasını nasıl sağlarız? Çözümün nasıl parçası oluruz?

TÜRKONFED; BİA projesi kapsamında DASİFED (Hatay, Kahramanmaras¸, Osmaniye), MEVLANASİFED (Konya, Karaman) ve TRAKYASİFED (Tekirdagˆ, Kırklareli, Edirne) federasyonlarının sorumluluk alanı olan bölgelerde özel sorunların çözümü için yaratıcı fikirleri toplamaya beş ay süre ile devam edecek.


Paylaş: