Ortak Akıl İle Bölgesel Kalkınmanın Dördüncü Durağı Konya Oldu

Ortak Akıl İle Bölgesel  Kalkınmanın Dördüncü Durağı Konya Oldu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyonları ile Bölgesel İş Ağları Projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılmasına ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi)’nin dördüncü bölgesel çalışması Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına katılan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, BİA Projesi ile ortak akıl ve ortak vizyonu, kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını belirtti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi) dördüncü toplantısı Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) ev sahipliğinde 20 Ocak 2022 tarihinde Konya’da başladı.

MEVLANASİFED; Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen BİA Projesi’nin bölge çalışmalarıyla üye dernekler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, TR52 (Konya, Karaman) Bölgesi kalkınma ajansı ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının açılışı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ve MEVLANASİFED Başkanı İclal Güliz Arıkoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Feyyaz Ünal: “Amacımız ortak akıl ile yerelden ulusala uzanacak kapsayıcı bir kalkınmaya omuz vermektir”

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışı için yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, “Bunun yolu da o bölgenin ekonomik aktörleri, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin, katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleri kurmasından geçiyor. BİA Projesi, ‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve ‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’ mottosu ile yerelden bölgesele ve ulusala uzanan değer yaratma zincirinin bir parçası olacak. Kentin aktörlerinin liderliğinde, toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak; ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir. TÜRKONFED olarak amacımız yerelden ulusala uzanacak kapsayıcı bir kalkınmaya omuz vermektir” dedi.

Ortak akıl ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını ifade eden Ünal, şöyle devam etti. “BİA Projesi ile, ağ içindeki paydaşlar iş birlikleri geliştirirken, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düzenlenecek fikir maratonu yarışmaları ile de ortaya çıkacak projelerde yaratılacak değer katlanacaktır. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için, ortak bir zemin oluşturacak. Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak.”

Amacımız başta bölgemiz olmak üzere ülke genelinde sorunlarımızı tespit etmek, sahip olduğumuz kaynaklar ile çözüm odaklı yol haritasını belirlemek ve harekete geçmek olduğunu belirten MEVLANASİFED Yönetim Kurulu Başkanı İclal Güliz Arıkoğlu, “Bir fikir, bir düşünce, bir insan dünyayı değiştirebilir. MEVLANASİFED olarak vizyonumuz bölgemizde ve ülkemizde özel sektör-devlet işbirliğini kurumsal bir yapıda yürütmek, iş insanımızın donanımını arttırmak ve çağdaş dünya ile rekabet edecek bir düzeye ulaştırarak ülkemizi dünyanın gelişmiş ekonomi devletlerinden biri durumuna getirmek. Bu amaç ile yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek kolektif akılla çözüm yolları için projeler geliştirmek ve planlamak adına buradayız.”

BİA Projesi ile üç gün boyunca ortak akıl ile belirlenecek fikirlerin yeni projelere dönüşeceğini belirten Arıkoğlu, paydaşlar arasında iş birliği süreçlerinin de gelişeceğini aktardı.


Paylaş: