Hedefler için İş Dünyası Platformu “İş Dünyası İklim Dayanıklılığı” Konusunda Faaliyetlerini Sürdürüyor

 Hedefler için İş Dünyası Platformu “İş Dünyası İklim Dayanıklılığı” Konusunda Faaliyetlerini Sürdürüyor

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun yeni eğitim serisi, iklim değişikliğinin beklenen etkilerine ve bunlara nasıl hazırlıklı olunacağına dair işletmelerin farkındalığını artırıyor.

Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu’nun Türkiye’deki işletmelerin iklim değişikliğine dayanıklı hale gelmesini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi kapsamında, özel sektör kurumlarına yönelik geliştirilen İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Eğitim Programı’nın ilki 17 ve 24 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlendi.

Eğitimde Türkiye ve dünyadan örneklerle ikim krizi, afetler ve etkilerine ilişkin konular iş sürekliliği, risk azaltma ve yönetme odağında tartışıldı. Çok boyutlu olarak tasarlanan eğitim içeriği ile katılımcıların küresel ve ulusal iklim gündemi hakkında bilgi ve farkındalıkları artırıldı.

İş dünyası temsilcilerinin, iklim değişikliği kaynaklı riskleri ve mevcut üretim sistemlerinin uyarlanması gerekliliğini daha iyi anlamaları için konuk konuşmacılar ile oturumlar gerçekleştirildi. UNDP Türkiye Ofisinden Diren Ertekin, UNDP tarafından yürütülen iklime uyum ve izleme çalışmaları hakkında bilgi paylaşırken AFAD’dan Betül Kurada kritik altyapılar, iş sürekliliği planları ve iklim değişikliğinin etkileri üzerine bir konuşma yaptı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Su Kaynakları Bölümü’nden Prof. Dr. Alper Baba enerji ve su perspektifinden kritik sorunlar üzerinde dururken TÜSİAD Gıda, İçecek ve Tarım Çalışma Grubu’ndan Evin Pehlivanlı ise iklim krizi temelli afetlerin makroekonomik ve sektörel etkileri hakkında görüşlerini paylaştı.

İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Eğitimi 28 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek ve projenin ilerleyen günlerinde tarım, gıda ve su sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri için geliştirilen araç kiti paylaşılacak.

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun, İklim Değişikliği ve Afetlere Dayanıklılık program alanı kapsamında, Connecting Business Initiative (CBi) desteği ile yürüttüğü “İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi”nin lansmanı 12 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştı. Bu girişim kapsamında, özel sektörü olumsuz etkileyen ve etkilemesi beklenen iklim krizi temelli afetlere değinilen “İklim Dayanıklılığı Özel Sektör Seminerleri” 10 ve 17 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi.

2019 yılında UNDP, TÜRKONFED ve TÜSİAD önderliğinde kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu, özel sektör liderliğinde ortak düşünce ve eylem yoluyla dayanıklılık kazanma, kapsayıcı büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmada özel sektörün katkısını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.


Paylaş: