Ortak Akıl ile Bölgesel Kalkınmanın Beşinci Durağı Çorlu Oldu

Ortak Akıl ile Bölgesel  Kalkınmanın Beşinci Durağı Çorlu Oldu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üye federasyonları ile Bölgesel İş Ağları Projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılmasına ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklandı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi)’nin beşinci bölgesel çalışması Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) ev sahipliğinde Çorlu’da gerçekleştirildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi) beşinci toplantısı Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) ev sahipliğinde 10 Şubat 2022 tarihinde Çorlu’da başladı.

TRAKYASİFED; Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen BİA Projesi’nin bölge çalışmalarıyla üye dernekler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) kalkınma ajansı ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmaları TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka ve TRAKYASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Ayan tarafından gerçekleştirilirken; Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş ve İYİ Parti Çorlu İlçe Başkanı Mehmet İlker Atasever de toplantıya katıldı.

Orhan Turan: “Ortak akıl ve ortak vizyonu, kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktık”

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışının yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi ile mümkün olduğunu belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bunun yolu da o bölgenin ekonomik aktörleri, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin katılımcı işbirlikleri kurmasından geçiyor. Gelişmiş ekonomiler, gelişmiş bir demokrasi kültürü ile güçlü bir sivil topluma sahip olmalarının yanı sıra kapsayıcı işbirlikleri kurmalarıyla biliniyor.

BİA projesi ile bölgelerimizin ve bu sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren federasyonlarımızın kapasitelerini artırmak, sivil toplum bilincini geliştirmek, ortak iş yapma kültürü ile ortak aklı ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktık. Yerel kalkınmadan paydaş ve sivil toplum yönetimine, proje oluşturmadan savunuculuk ve iletişime farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kentin ileri gelen aktörleri, sivil toplum kuruluşları, yerel ve mülki idareler, kalkınma ajansları, üniversiteler ve iş dünyası örgütleri ile halkın katılımında oluşacak kapsayıcılığı önemsediklerini ifade eden Turan, şöyle devam etti. “BİA Projesi ile, ağ içindeki paydaşlar işbirlikleri geliştirirken, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düzenlenecek fikir maratonu yarışmaları ile de ortaya çıkacak projelerde yaratılacak değer katlanacaktır. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için, ortak bir zemin oluşturacak. Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak. Kentin aktörlerinin liderliğinde, toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak; ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir.”

Prof. Dr. Tamer Dodurka: “Sanayi ve eğitimin birliğini sağlamak için her türlü iş birliği yapmaya hazırız”

Eğitim ve sanayi iş birliğinin önemini vurgulayan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Tamer Dodurka, “Ülke şartlarına baktığımızda iş birliğinin, eğitim ve sanayi arasındaki kopukluğun büyük bir sorun olduğunu görmekteyim. Müfredatımızın iş yaşamına uygun olmaması bu alanda büyük kopukluk yaratıyor. Çocuklarımız yeni yetenekler edinmek ve bunları geliştirmek bir yana, mevcut yeteneklerini köreltiyor. Genç yeteneklerin sanayi ve iş dünyasında gerekli olduğunu düşünüyorum. TÜRKONFED ile sanayi ve eğitimin birliğini sağlamak için her türlü iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim.” dedi

Müjdat Ayan: “Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz”

Bölge başta olmak üzere ülke genelinde sorunları tespit etmek ve sahip olunan kaynaklar ile çözüm odaklı yol haritasını belirlemek için harekete geçtiklerini belirten TRAKYASİFED Başkanı Müjdat Ayan, “TRAKYASİFED olarak vizyonumuz bölgemizde ve ülkemizde özel sektör-devlet işbirliğini kurumsal bir yapıda yürütmek, iş insanımızın donanımını arttırmak ve çağdaş dünya ile rekabet edecek bir düzeye ulaştırarak ülkemizi dünyanın gelişmiş ekonomi devletlerinden biri durumuna getirmek. Bu amaç ile yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek kolektif akılla çözüm yolları için projeler geliştirmek ve planlamak adına buradayız.”

Trakya sanayisinin kalbi Çorlu’nun bölge ve ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedeflediklerini belirten Ayan, gelecekte turizm ve tarımsal kalkınmanın da sanayileşme ile aynı oranda değer yaratması için çalıştıklarını ifade etti. Ayan, “Trakya topraklarının değerli kullanıldığı ve Trakya halkının çevreye duyarlı bir yaşam biçimi çerçevesinde faaliyetlerimize devam ediyoruz.”

BİA Projesi ile üç gün boyunca ortak akıl ile belirlenecek fikirlerin yeni projelere dönüşeceğini belirten Ayan, paydaşlar arasında iş birliği süreçlerinin de gelişeceğini aktardı.


Paylaş: