Üretim Gemisini Yüzdürecek Yakıt Finansmandır

Üretim Gemisini Yüzdürecek Yakıt Finansmandır

TÜRKONFED Finans Sohbetleri’nin ikinci toplantısı MARSİFED ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin üretim gemisini yüzdürecek girişimcilerin ihtiyaç duyduğu yakıtın finansman olduğunu vurgularken, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya da üretim ekonomisinin canlanması için finansmana erişim kanallarının açıl olması gerektiğini söyledi.  

İşletmelerimizi ve özellikle KOBİ’lerimizi yakından ilgilendiren finansmana erişim kanallarının tüm boyutlarıyla ele alındığı TÜRKONFED Finans Sohbetleri serisinin ikinci toplantısı, Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) ev sahipliğinde 21 Şubat 2022 tarihinde Bursa’da düzenlendi.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Bölge Müdürlüğü Yalçın Aras Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Halka Arz ve Finansman Teknikleri ana temalı etkinliğin açılış konuşmaları, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya tarafından yapıldı.

Orhan Turan: “Finansmana erişim giderek zorlaşıyor”

Açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin üretim gemisini yüzdürecek girişimcilerin ihtiyaç duyduğu yakıtın finansman olduğunu vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Biz bu yakıta ne kadar uygun şartlarda, ne kadar kolay erişebilirsek, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak üretime, yatırıma ve istihdama aynı oranda güç verebiliriz. Günümüz itibarıyla finansman kaynaklarına erişimimizin bir önceki yıla kıyasla dahi çok daha zorlaştığını üzülerek söylemek zorundayım. Ekonomi yönetimimizin bir süredir uyguladığı düşük faiz politikası, finansal koşullara yansımadığı gibi, tam aksi etkiyi yaratıyor. Zira politika faizimiz yüzde 14 seviyelerinde olsa da, reel piyasada yüzde 30 ila 35 oranlarında bir finansman faizi ile karşı karşıyayız. Bu durum ışığında şirketlerin kredi limitleri yetmiyor ve borçlanma maliyetleri artıyor. Hatta firmaların işletme sermayesi ihtiyacının son bir yılda dört kata yakın artış gösterdiği sektörlerimiz var” dedi.

İşletmelerin öngörülemez iklim altında bütçe ve yatırım yapmakta zorlandığını aktaran Turan, gerek devlet gerekse finans sektörü tarafında, finansmana erişim kanallarının bir an önce açılması gerektiğini dile getirdi. Turan, şunları söyledi: “Bankalar kredi faizlerini düşürmeli, katı kurallardan vazgeçmelidir. Firmalarımızın işletme sermayesi, bankacılık sistemi tarafından desteklenmelidir. Bu süreçte bankalar, firmalara ayırdıkları kredi limitlerini artırırken, talep edilen kredi faizlerini de indirmelidir. Ekonomi yönetimimizin duyurduğu 60 milyar TL’lik yeni KGF paketi, hiç kuşkusuz daha ucuz maliyetli kredi kanalları açılmasına yönelik beklenti açısından olumlu bir gelişmedir. Fakat TÜRKONFED olarak daha önce de sıklıkla gündeme getirdiğimiz gibi, KGF desteklerinin amacı dahilinde kullanılması kamu-özel sektör işbirliğiyle sağlanmalıdır. Önceki yıllarda kullandırılan KGF desteklerinin yüzde 70’i, amacı dışında kullanılmıştır. Yeni KGF paketinin ihracata, yatırıma ve istihdama dönüşebilmesi için sağlıklı denetim mekanizmalarının devreye alınması gerektiği aşikardır.”

Ramazan Kaya: “Üretim ekonomisini canlandırmak için finansman kanalları açık olmalıdır”

Ekonomilerde finansmana erişim kanallarının üretim ve yatırım ortamını canlandırmadaki rolüne vurgu yapan MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, TÜRKONFED Finans Sohbetleri’nin iş dünyasında farkındalığı artıracağını ve özellikle KOBİ’lerimizin yol haritalarını netleştirmede yardımcı olacağını söyledi. Kaya şunları da ekledi: “Ülke ekonomisinin ve sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan Bursa’nın kalkınma yolculuğumuza yarattığı değeri artırmak da yine işletmelerimizin giderek artan finansmana erişim kanallarını açmak ile mümkün. Üretim ekonomisini, yatırımı ve istihdamı canlandırmak; ülkemizin rekabetçiliği ve sürdürülebilir kalkınmasında ivmesini artırmak için zor zamanlarda değil her zaman finansmana erişim kanallarının açık olması gerekiyor” dedi.

Halka Arz ve Finansman Teknikleri ele alındı

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu’nun moderatörlüğünü gerçekleştireceği panelin katılımcıları arasında ise Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Bildik halka arz yönteminden diğer finansmana erişim kanallarına ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Kolbaşı: “Kolay değil ama yapabiliriz”

Her şirketin, her ailenin, her ortaklığın himayesi birbirinden çok farklı olduğuna değinen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da bir markanın yapmış olduğunun diğer bir marka için aynı verimi sağlayamayacağını kaydetti. Türkiye’deki özel sektör işletmelerinin oldukça güçlü alt yapılara sahip olduğunu belirten Kolbaşı, “Almanya’nın doğusundan Çin’in batısına varıncaya kadar ne almak isterseniz Türkiye’de üretiliyor. Kolay değil ama yapabiliriz. Filmi geriye sarınca nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Hayatta, bilimle filmi dengeleyen yol alıyor” dedi.

Sürdürebilirliğin şart olduğuna vurgu yapan Kolbaşı, yabancıya yapılan halka arzdan sonra Arzum’da yaşanan değişimi örneklerle anlattı.

Bozkurt: “Öncelikli amaç finansman yaratmak ve kurumsallaşmak”

Şirketlerin halka arzındaki öncelikli amaçlardan bir tanesinin kurumsallaşma olduğunu ifade eden Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt, bir diğer önemli amacın da kaynak yaratmak olduğunu söyledi. Bozkurt, bu manada sürdürülebilirliğin ön plana çıktığını ve halka arzda sürdürülebilirliği yakalayan firmalar daha avantajlı olduğunu dile getirdi.

Küçük hatalar büyük sonuçlar doğurabilir

Tabloları iyi okumak gerektiğini belirten İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Bildik, şirketler için değer yaratanın bilgi olduğunun altını çizdi. Bildik, küçük bir hatanın firmaların nakit akışlarını götürdüğü gibi yaşam süresinin sona ermesine neden olabileceğini söyledi. Bildik, rekabet ve değişimin, sadece Türkiye’de değil dünyada da şirketlerin yaşam sürelerini de kısalttığına dikkati çekti.

Bursa’nın ülke ekonomisi açısından önemli bir şehir olduğunu belirten Kaan Kiziroğlu, TÜRKONFED Finans Sobetleri’nin Bursa’nın ardından Anadolu’daki diğer illerde de devam edeceğini ifade etti.

Finans Sohbetleri Anadolu Toplantıları Devam Edecek!

Denizli’de GESİFED ve Bursa’da MARSİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜRKONFED Finans Sohbetleri, önümüzdeki aylarda da TÜRKONFED üyesi federasyonların ev sahipliğinde devam edecek. ORSİFED ile Kayseri, GÜNMARSİFED ile Çanakkale ve ÇUKUROVASİFED ile Adana toplantılarında da gündem iş dünyasının finansmana erişim kanalları ve çözüm önerilerinden oluşacak.


Paylaş: