Türkiye’nin Yeşil Dönüşümü Anadolu’daki KOBİ’ler İle Hız Kazanacak

Türkiye’nin Yeşil Dönüşümü Anadolu’daki KOBİ’ler İle Hız Kazanacak

TÜRKONFED, Konrad-Adenauer-Stiftung iş birliği ve Akbank’ın desteğiyle Anadolu’daki iş insanlarının yeşil dönüşüm konusundaki farkındalığını artırmak üzere "KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüm” adlı yeni bir projeyi hayata geçirdi. İş insanlarının ve uzmanların katılımıyla yedi ilde düzenlenecek etkinliklerde, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm süreci tüm yönleriyle ele alınırken, katılımcılar ile fikir alışverişi de yapılacak. Projenin ilk toplantısı 24 Şubat’ta Kocaeli’nde gerçekleştirilecek.

22 Şubat 2022 / İstanbul –Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin başlattığı yeşil dönüşüm sürecine sağlayacağı uyumda, 2020 verilerine göre toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, cironun 49,2’sini, ihracatın ise yüzde 36,4’ünü oluşturan KOBİ’ler kilit rol üstlenecek. Ancak KOBİ’lerin pandemi ve ekonomik koşullar nedeniyle artan kırılganlıkları, yeşil dönüşüme uyum sürecinde bir takım zorluklarla karşılaşmalarına neden oluyor. Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve 120’yi aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) iş birliği, Akbank’ın desteğiyle Anadolu’daki iş insanlarının bu konudaki farkındalığını artırmak üzere "KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüm Projesi”ni hayata geçirdi. TÜRKONFED üyesi federasyon ve derneklerin ev sahipliğinde yedi ilde düzenlenecek olan proje kapsamında; ‘erişilebilir ve temiz enerji’, ‘sanayi’, ‘inovasyon ve altyapı’, ‘sorumlu tüketim ve üretim’ ve ‘iklim eylemi’ gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na paralel olarak, yeşil dönüşümün neden önemli olduğu ve kurumların nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik kapsayıcı çalışmalar yürütülecek.

Orhan Turan: “KOBİ’lerin yeşil dönüşüm alanındaki eksiklerini tamamlayacağız”

Yeşil dönüşümün, dijitalleşme ile birlikte Türkiye’nin ekonomik dönüşümünde ve KOBİ’lerin rekabetçiliğinde kaldıraç etkisi yaratacağını söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Dünyanın kaynak kıtlığı ve iklim krizinin önüne geçmek üzere attığı ‘yeşil’ adımlar sadece çevreyi değil ticaretin koşullarını da ciddi ölçüde değiştiriyor. Bu noktada KOBİ’lerin ihracat yapmaları veya tedarik süreçlerini devam ettirebilmeleri için çeşitli taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyor. Ancak TÜRKONFED olarak bu zamana kadar yaptığımız araştırmalarda KOBİ’lerimizin başta farkındalık, iş gücü eksikliği ve finansal yetersizlikler olmak üzere çeşitli nedenlerle yeşil dönüşüm konusuna yeterince eğilemediklerini tespit ettik. Bu nedenle yeşil dönüşüm farkındalığındaki öncü rolümüzü, paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz yeni projemizle sürdürüyoruz. Bu proje ile Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamındaki finansman, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik gibi politika alanlarını KOBİ’lerimizle paylaşarak ve onların değerli fikirlerini alarak sürece katkı sağlayacak, KOBİ’lerin bu konudaki eksiklerini tamamlayacağız” dedi.

Walter Glos: “Türk ekonomisinin yeşil dönüşüm sürecinde yerini alması kaçınılmaz”

KOBİ kavramının, Türkiye’de faaliyete başladıkları 1985 yılından bu yana gerçekleştirdikleri ortaklıklar ve faaliyetler ile Türk literatürüne yerleşmesini sağlayan kurum olduklarını ifade eden Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi Walter Glos, “Avrupa ve özellikle Almanya ekonomisi ile sıkı bağları olan Türk ekonomisinin de olabildiğince iklim nötr sürdürülebilir üretim süreçleri ve aynı zamanda etkin tedarik zincirleri ile yeşil dönüşüm sürecinde yerini almasının kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki farkındalığı artırmak üzere TÜRKKONFED iş birliği ve Akbank’ın desteği ile ortaklaşa yürütülen bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Bülent Oğuz: “KOBİ’lerimizin yeşil dönüşümü için hazırlanıyoruz.”

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan süreçte, Sınırda Karbon Vergisi gibi önemli konuları konuşuyoruz. Özellikle 5 ana sektör olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrik sektörlerine 2026 itibarıyla gelecek “karbon vergisi” bu sektörlerimizi ciddi oranda etkileme riski oluşturuyor. Ayrıca imalat, tekstil, tarım gibi pek çok sektörün dolaylı olarak ya da doğrudan etkileneceğini de biliyoruz. Yeşil Mutabakat, Türkiye’nin 2053 karbon nötr yolculuğu, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı gibi gündemlerden sektörlerimizin nasıl etkileneceğine dair çalışmalar yürütüyoruz ve sektörlerimizdeki riskleri fırsata dönüştürecek aksiyonlar almaya başlıyoruz. Bilindiği üzere Akbank olarak 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama hedefimiz bulunuyor. Ülkemizin sürdürülebilir ekonomiye geçiş yolculuğunda, KOBİ’lere ve KOBİ’lere hizmet veren bankalara da çok ciddi iş düşüyor. Bugüne kadar, Akbank olarak “Yeşil Dış Ticaret Paketi”, “Çevre Dostu Taşıt Kredisi” gibi yenilikçi ve öncü ürünler sunduk. Ancak esas işimiz şimdi başlıyor diyebiliriz. Kurumsal ve Ticari müşterilerimize yönelik yürütülen çalışmalara ek olarak KOBİ’lerimizin düşük karbon ekonomisine geçişine yönelik bir hazırlık içindeyiz. KOBİ’lerin bu konulardaki farkındalığını artırmak hedeflerimizin başında geliyor ancak finansman konusunda da somut adımlar atmaya hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yedi ilde iş insanları ile fikir alışverişi yapılacak

KOBİ’ler İçin Yeşil Dönüşüm Projesi’nin pilot çalışması geçtiğimiz Aralık ayında Bursa’da yapılmıştı. Projenin açılışı ise 24 Şubat 2022’de Kocaeli’nde gerçekleşecek. Bunu sırasıyla Adana, Gaziantep, Samsun, İzmir ve Elazığ’da yapılacak etkinlikler izleyecek. TÜRKONFED üye federasyon ve derneklerinin katkılarıyla düzenlenecek etkinliklere, iş insanları ve uzman isimler katılım gösterecek. AYM ve yeşil dönüşümün tüm yönleriyle ele alınacağı etkinlik kapsamında katılımcılar ile fikir alışverişi de yapılacak. Proje kapsamında yapılacak toplantıların sonucunda bir rapor hazırlanarak, kamuoyu ile paylaşılacak.


Paylaş: