TÜRKONFED’den İş Yerinde Eşitlik İçin Davranış İlkeleri Belgesi

TÜRKONFED’den İş Yerinde Eşitlik İçin Davranış İlkeleri Belgesi

Çatısı altında 30 federasyon, 284 dernek üzerinden 50 bine yakın şirket bulunan TÜRKONFED, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi”ni açıkladı. Üyesi olan 45 kadın derneği ile aynı zamanda Türkiye’nin en kapsayıcı kadın gücü de olan TÜRKONFED, bu belge ile her türlü ayrımcılık, şiddet ve saldırganlığın karşısında durduğuna ve bu kapsamdaki bütün eylemleri engellemek için gerekli aksiyonları alacağına dair taahhütte bulundu.

TÜRKONFED’in konuyla ilgili basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:


“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar.” 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bu madde ile başlar. Ancak maalesef aradan geçen 74 yıla rağmen dünyanın pek çok bölgesinde ve ülkemizde eşitlikten söz etmek mümkün olmamış, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde atılan adımlar yetersiz kalmıştır.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmak adına Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren kapsayıcı ve katılımcı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu yaklaşımla 5K vizyonumuzun bir parçası olan ‘kadın’ konusunu ele alırken, pozitif ayrımcılık değil toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde adil bir sistemin inşası için kadınların hayatın tüm alanlarına aktif katılımına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte çatımız altındaki federasyon ve derneklerdeki kadın temsiliyetinin artırılmasını destekliyor, ‘değişim dilde başlar’ diyerek, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil kullanılmasına yönelik farkındalık kampanyaları ile eğitimler düzenliyoruz.

İş dünyasının ve toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bir bakış açısıyla sahip çıkan bir kurum olarak şimdi bu çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bu kapsamda yapılması gerektiğine inandığımız çalışmaları bir kez daha kurum içinde başlatıyor, bünyemizde ya da sahada çalışan personel ve yöneticiler ile dış paydaşlar arasında her alanda sürdürülen süreçlerde eşitlikçi bir tutum sergileyeceğimizi taahhüt ve beyan ediyoruz.
Biz TÜRKONFED olarak;

1- Kurum içerisindeki dinamikleri ve çalışma ortamını eşitlikçi bir perspektiften oluşturacak ve bunun için gerekli farkındalık çalışmalarında bulunacağız.
2- Kurumsal yapısı içerisinde cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, etnik köken, yaş, din, mezhep, dil, sosyo-ekonomik düzey, sağlık durumu, engellilik üzerinden farklı kimliklere karşı ayrımcılık yapmayacağız.
3- Herhangi bir çalışana fiziksel ya da sözlü istismar, taciz veya zorbalık eylemlerinde bulunmayacağız. Kurum içerisinde bu tür eylemleri bildiren herhangi bir çalışana karşı kötü muamele, tehdit veya misilleme gibi eylemler gerçekleştirmeyeceğiz.
4- Bu eylemlerin gerçekleşmesinin önlenmesi için azami çabayı göstereceğiz. Kişilerin kendilerini güvende hissetmemesine neden olan her türlü eyleme müsamaha göstermeyeceğimizin güvencesini vereceğiz.
5- Kasten veya kötü niyetle zorbalık, taciz veya cinsel taciz iddialarında bulunan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren çalışanların olması durumunda kurum içi soruşturma mekanizmalarını uygulayarak, adaletli bir soruşturma süreci yürüteceğiz.
6- Yürütülen herhangi bir soruşturma veya inceleme esnasında yanlış veya kasten yanıltıcı bilgi veren çalışanlara yönelik kurum içi soruşturma mekanizmalarını uygulayacağız.
7- Kurum içinde veya dışında sürdürülen ilişkilerde, çalışmalarda ve etkinliklerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adalet destekleyeceğiz.
8- Kurum içerisindeki yapılanma ve görevlendirmelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ve liyakata dayalı olması, en önemli önceliklerimiz arasında yer alacak.
9- Kurum içi veya dışında sürdürülen iş ve ilişkilerde yazılı ve sözlü ifade biçimlerinde kişilerin temel haklarına, insan onuruna saygı ve duyarlılık göstererek toplumsal cinsiyet eşitliğini ön planda tutacağız.
10- Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratan uygulamalarla karşılaştığımızda bu uygulamaların düzeltilmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız.
İş yerinde eşitliğe ilişkin davranış ilkeleri sadece temel bir insan hakkı olarak değil; barışçıl, refah seviyesi yüksek ve sürdürülebilir bir dünyanın gereğidir. Bu yaklaşımla TÜRKONFED İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi’nin üye federasyon ve derneklerimizin de desteğinde sivil toplum ve iş dünyası örgütleri ile özel sektör kuruluşlarımızda bir farkındalık oluşturacağına inanıyor; tüm kurumları bu duyarlılığı paylaşmaya davet ederek her türlü AYRIMCILIK ve ŞİDDETE HAYIR diyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu


TÜRKONFED Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi’ne aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

Paylaş: