Bölgeler Farklı, Sorunlar Aynı

Bölgeler Farklı, Sorunlar Aynı

TÜRKONFED’in bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak ve kalkınmayı desteklemek hedefiyle hayata geçirdiği Bölgesel İş Ağları Projesi’ne Türkiye’nin dört bir yanından 500’e yakın fikir iletildi. Kadın muhtar sayısının artırılmasından genç nüfus göçünü önlemeye, kültür köyleri oluşturmaktan Norduz Koyunu’nun tanıtımına kadar pek çok konu üzerine yaratıcı fikirler paylaşıldığını söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Beş bölgede yaptığımız çalışmalar ve fikir maratonlarında gördük ki bölgeler coğrafi ve demografik olarak farklı olsa da sorunlar temelde birbirine benziyor” dedi. 

28 Şubat 2022 / İstanbul –Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), ortak akıl ile bölgesel sorunları tespit edip, bunlara çözüm üretmek hedefiyle hayata geçirdiği Bölgesel İş Ağları (BİA) Projesi, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.

Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönem kapsamında hayata geçirilen BİA Projesi’nde, TÜRKONFED üyesi federasyonlar ev sahipliğinde beş bölgesel çalışma gerçekleştirildi. Kasım 2021’de Van’da başlayan projede sırasıyla Erzurum, Hatay, Konya ve Tekirdağ’da olmak üzere toplam 5 bölgede, 15 ilin katılımıyla üç gün süren sentez toplantıları düzenlendi. Sentez toplantılarında, TÜRKONFED’e üye federasyonların ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Özel sektör, kamu, üniversiteler, kalkınma ajansları, sanayi ve ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen toplantılarda, bölge sorunları tüm paydaşlar ile birlikte masaya yatırıldı. Ardından bu sorunların çözümü için toplumun her kesimine açık fikir maratonları düzenlendi. Gelen fikirlerden şu ana kadar toplam 10 projenin taslağı oluşturulurken, bölge federasyonları, bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Orhan Turan: “Ortak aklı kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktık”

Türkiye’de ilk kez çok geniş bir katılım ile bölgesel sorunların çözümü için harekete geçildiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Beş bölgede yaptığımız çalışmalarda ve fikir maratonlarında gördük ki bölgeler coğrafi ve demografik olarak farklı olsa da sorunlar temelde birbirine benziyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, gençlerin göç etmesi, liyakat, yerel yönetimlerle ilişkiler, bölgenin değerlerinin kazanımı gibi konular ön plana çıkıyor. Biz de bu projeyle ortak iş yapma kültürü ile ortak aklı ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktık. Bölgenin ekonomik aktörlerinden kamu, STK ve akademilere kadar her kesimden geniş bir katılımla sorunları ele aldık, çözümleri değerlendirdik, toplumun sesini dinledik. Kadın muhtar sayısının artırılmasından genç nüfus göçünü önlemeye, kültür köyleri oluşturmaktan Norduz Koyunu’nun tanıtımına, meslek okullarının itibarının yükseltilmesi ve sektörlerle entegrasyonundan nitelikli ara eleman yetiştirilmesine kadar pek çok konu üzerine yaratıcı fikirler paylaşıldı. Gelen fikirlerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biz ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü artışının, yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz” dedi.

İş insanları platform üzerinden birbirine bağlanıyor

BİA Projesi’ndeki fikirlerin projeye dönüştürülme aşaması devam ederken, fikir maratonları da sürdürülüyor. Bölgesel sorunlara yönelik çözüm üretmek isteyenler 31 Mart 2022 tarihine kadar www.fikrimiz.org adresi üzerinden fikirlerini paylaşabilecek.

Bununla birlikte sivil toplumun güçlendirilmesi hedefiyle TÜRKONFED’e bağlı federasyonların genel sekreterlerine kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitimler İstanbul’da verildi.

Proje kapsamında ayrıca TÜRKONFED’e bağlı federasyonlar, dernekler ve üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirerek sivil topluma dahiliyeti artırmak, federasyonlara üye iş insanları arasındaki bağı güçlendirmek ve potansiyel iş birlikleri yaratmak için bir dijital platform oluşturuldu. Platforma bia.turkonfed.org üzerinden ücretiz olarak kayıt olunabiliyor.

BİA Projesi’ne ev sahipliği yapan TÜRKONFED’e bağlı bölgesel federasyonlar ve sorumluluk alanlarındaki iller ise şu şekilde sıralanıyor.

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED): Van-Muş-Bitlis-Hakkari

İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED): Erzurum-Erzincan-Bayburt

Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED): Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye

Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED): Konya-Karaman

Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED): Tekirdağ-Edirne-Kırklareli


Paylaş: