KOBİ’lerin Dönüşümü Türkiye’nin Kalkınmasını Sağlayacak

KOBİ’lerin Dönüşümü Türkiye’nin Kalkınmasını Sağlayacak

TÜRKONFED ve Konrad-Adenauer-Stiftung iş birliği, Akbank’ın desteğiyle Anadolu’daki iş insanlarının yeşil dönüşüm konusundaki farkındalığını artırma hedefiyle hayata geçirilen "KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi”, Adana’da düzenlenen etkinlikle devam etti. ÇUKUROVASİFED ve ADSİAD’ın ev sahipliğinde, iş insanları ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin yeşil dönüşümünün ülkenin kalkınmasına sağlayacağı katkıya dikkat çekildi. 

31 Mart 2022 / Adana – Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 120’yi aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) iş birliği, desteğiyle Şubat ayında başlatılan "KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi”nin ikinci etkinliği Adana’da düzenlendi. Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) ile Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ADSİAD) ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, yeşil dönüşümün iş dünyası için önemi ve kurumların Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki bu dönüşüme adaptasyonu ele alındı.

Zeydan Karalar: “Bu etkinlikte dünyanın geleceği için umutlandım”

Toplantıya bölge iş insanlarıyla birlikte katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi Türkiye genelinde yedi ilde yapılıyor. Adana’nın bunların arasında yer alması bizi sevindirdi” dedi. Başkan Karalar, “Belediye Başkanı olarak iklim krizini merakla izliyorum ve dünyanın geleceği açısından kuşkuluydum ancak bu etkinlikte dünyanın geleceği için umutlandım. Bu proje ile gerçekleşen girişimin, insanlığa hayat veren bir girişim olduğunu düşünüyorum ve hem projeyi hayata geçiren kuruluşları hem de ev sahipliği yapan ÇUKUROVASİFED’i ve ADSİAD’ı destekleri için kutluyorum” diye konuştu.

Onur Ünlü: “AYM kapsamında şekillenen yeni bir dönem başlıyor”

İhracat başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında şekilleneceği yeni bir dönemin başladığını söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü, “Bu yeni dönemde ülkemizdeki her bireye ve her kuruma görev düşüyor. En başta da üretimin, istihdamın, yerel ve bölgesel değerin koruyucusu olan KOBİ’lerimiz geliyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin dönüşümü içselleştirmeleri, planlamaları ve uygulamaları büyük önem taşıyor” dedi. KOBİ’lerin yeşil dönüşüm alanında henüz arzu edilen seviyenin uzağında olduğuna dikkat çeken Ünlü şunları söyledi; “KOBİ’ler finansal kaynaklarının yetersizliği, farkındalık ve iş gücü alanındaki eksiklikler nedeniyle yeşil ekonomiye geçişte zorluklar yaşıyor. İşte bu proje ile KOBİ’lerimize tüm bu alanlarda rehberlik edebilecek fikir ve önerileri ortaya koymayı hedefliyoruz. Zira bu süreçte gerekli uygulamaları benimseyen KOBİ’ler maliyet avantajı, yeni pazarlara erişim ve eko-inovasyon başta olmak üzere pek çok fırsattan yararlanabilecek ve hem kendi büyümelerine hem de ülkemizin kalkınmasına sürdürülebilir katkılar sağlayabilecek.”

Bekir Öncel: “AYM, Türk KOBİ’leri için fırsatlar oluşturuyor”

Türkiye ile Almanya arasındaki diyaloğu ve iş birliğini farklı alanlarda geliştirmek ve pekiştirmek üzere 1985 yılında faaliyetlerine başladıklarını ifade eden KAS Türkiye Temsilciliği Proje Yöneticisi Bekir Öncel, Türkiye’nin AB üyelik sürecini desteklemek için de çaba gösterdiklerini belirtti. Yeşil dönüşüm sürecini ekonomi ve çevre yönüyle değerlendiren Öncel şöyle devam etti; “Türkiye’nin ekonomik gelişimini, sosyal piyasa ekonomisi kriterleri dahilinde desteklemek ve özellikle KOBİ’lerin serbest rekabet koşulları içerisinde güçlerini artırmak için ortaklarımız ile eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM); müsebbibi insan olan ve dünyadaki yaşam alanlarımızı tehdit eden küresel iklim değişiklikleri ve çevresel kirlenme etmenlerini azaltmanın kaçınılmaz zorunluluğun bir parçasını oluşturuyor. İşte bu nedenle AYM’nin Avrupa ile önemli ticaret hacmine sahip Türk KOBİ’lerine etkileri ve getireceği zorlukların yanı sıra oluşturabileceği fırsatlar üzerine yapılan bu etkinlik serisinin faydalı olacağına inanıyoruz.”

Melis Özdeğirmenci: “KOBİ’lerin düşük karbon ekonomisine geçişine hazırlanıyoruz”

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başta çimento, demir-çelik, gübre, enerji, alüminyum ve tarım olmak üzere pek çok sektörün 2026 itibarıyla gelecek “karbon vergisi”nden ciddi oranda etkilenme riski olduğunu söyleyen Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, “Ülkemizin sürdürülebilir ekonomiye geçiş yolculuğunda, KOBİ’lere ve KOBİ’lere hizmet veren bankalara da çok ciddi iş düşüyor. Biz Akbank olarak Yeşil Mutabakat, Türkiye’nin 2053 karbon nötr yolculuğu, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı gibi gündemlerden sektörlerimizin nasıl etkileneceğine dair çalışmalar yürütüyoruz ve sektörlerimizdeki riskleri onlar için fırsata dönüştürecek aksiyonlar alıyoruz. 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama hedefimiz var. Bu doğrultuda ‘Yeşil Dış Ticaret Paketi’, ‘Çevre Dostu Taşıt Kredisi’ gibi yenilikçi ve öncü ürünler sunuyoruz. Kurumsal ve ticari müşterilerimize yönelik yürütülen çalışmalara ek olarak KOBİ’lerimizin düşük karbon ekonomisine geçişine yönelik de bir hazırlık içindeyiz” diye konuştu.

Hüseyin Kış: “KOBİ’lerin ticareti AYM yönünde geliştirmesi gerekiyor”

Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99,8’ini ve istihdamın yüzde 70’ten fazlasını KOBİ’lerin oluşturduğunu hatırlatan ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ise KOBİ’lerin önümüzdeki süreçte daha fazla dikkat etmesi gereken konuları vurgulayarak, “KOBİ’lerin sürdürülebilir, rekabetçi ve yenilikçi yapılarını korumaları için Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hareket etmeleri şart. Çünkü dünya ticareti yeni döneme yepyeni ve olabildiğince hızlı bir giriş yaptı. Artık tüm KOBİ’lerin ticaretini bu yönde değiştirmesi ve geliştirmesi gerekiyor. Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren KOBİ’lerimiz daima yeniliğe ve gelişime açık bir yapıyla hareket eder. Bu dinamik yapılarıyla yeni dönemde oluşacak riskleri tam anlamıyla fırsata çevirmelerini umut ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Vedat Gizer: “KOBİ’ler AYM bütçesinden pay almaya odaklanmalı”

AYM’nin karbon yoğunluğuna göre uygulayacağı gümrük vergilerinin, gerekli önlemler alınmadığı takdirde Türkiye’ye ek maliyet oluşturacağını belirten ADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gizer “Şu an yaptığımız ihracat hacmi üzerinden karbon vergisi ödüyor olsak yaklaşık 1,2 m Euro öderdik. Karbon 50 Euro olursa bu rakam 2 milyon Euro’ya yükselecek. Ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizin bu durumu iyi okuyup, bir an evvel kendi şirket eylem planlarını oluşturmaları ve uygun finansman koşulları ile bu dönüşümü hayata geçirmeleri gerekiyor” dedi. Planlanan dönüşüm kapsamında 2050 yılı hedefine ulaşılabilmesi için öngörülen bütçenin 28 trilyon Euro olduğunu söyleyen Gizer, şirketlerin yeşil dönüşüm sürecinde bu bütçeden pay almaya odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

“Sürdürülebilir Tarım” ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü’nün moderatörlüğünde, TÜRKONFED Akademik Danışmanı Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu ve Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta’nın katılımıyla “Sürdürülebilir Tarım” başlıklı bir panel düzenlendi. Etkinlik, uzmanlar ile katılımcıların yaptığı fikir alışverişi ile tamamlandı.

TÜRKONFED üyesi federasyon ve derneklerin ev sahipliğinde toplam yedi ilde düzenlenecek etkinliklerin tamamlanmasının ardından projenin çıktıları rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacak.


Paylaş: