TÜRKONFED ve İş Bankası Girişimci Kadınlar için Güçlerini Birleştirdi

TÜRKONFED ve İş Bankası Girişimci Kadınlar için Güçlerini Birleştirdi

TÜRKONFED ile Türkiye İş Bankası iş birliği ve UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin desteğiyle girişimci kadınlar için “Girişimde Kadın Gücü” adlı yeni bir proje hayata geçirildi. Girişimci kadınların kapasitelerinin gelişmesinin ve iletişim ağlarının güçlenmesinin hedeflendiği proje kapsamında, sektör ve ölçek fark etmeksizin girişimci kadınlara eğitim desteği verilecek.

1 Haziran 2022 / İstanbul Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası iş birliği ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) girişimi kapsamında sağladığı desteğiyle “Girişimde Kadın Gücü” projesi hayata geçirildi. Projenin detayları ve bu projenin şekillenmesine kaynak teşkil eden Girişimde Kadın Gücü Araştırma Raporu, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar ile UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir’in katıldığı toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Girişimci kadınlara eğitim ve mentorluk desteği

Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında, sektör ve ölçek fark etmeksizin çevrim içi ve yüz yüze eğitim desteği verilecek. Eğitim içerikleri, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı’ ve ‘teknik kapasiteyi geliştirme’ olmak üzere iki ayak üzerine kuruldu. Teknik içerikler; dijitalleşme, bütçe yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, markalaşma gibi raporun sonucunda belirlenen konuları kapsıyor. Eğitim modülleri arasında UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) girişmi kapsamında sağladığı teknik desteği ile hazırlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Tedarik” konusu da yer alıyor.

Girişimci kadınların çevrim içi eğitimlere katılması için portal.girisimdekadingucu.com adresinden kaydolmaları yeterli olacak. Yüz yüze eğitimler, Haziran ayı sonu itibarıyla İstanbul’da başlayacak ve yıl sonuna kadar 8 farklı şehirde düzenlenecek. Eğitimlerin ardından başarılı olan 50 girişimci kadına 6-9 ay mentorluk desteği sunulacak. Proje kapsamında ayrıca 10 girişimci kadına İş Bankası ve iştiraklerinden çeşitli avantajlar sağlanacak, 3 girişimci kadına ise Silikon Vadisi’ni ziyaret etme imkanı sunulacak.

İzlem Erdem: “Proje girişimci kadınların desteğe en çok ihtiyaç duydukları alanlarda fark yaratacak”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, toplantıda yaptığı konuşmada, üç kurumun yaratacağı sinerjiyle girişim dünyasına adım atan kadınların dijitalleşme, e-ticaret, markalaşma gibi alanlarda eğitimlerle desteklenmeleri ve aralarında bir network geliştirmeleri hedefini, başarı hikayeleri yazabilecek kadınlara yol arkadaşlığı yapma bakımından çok kıymetli bulduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Bir fikri olan ancak bu fikrin somut hale gelmesinde zorluklar yaşayan kadınlarımıza yönelik sunulan her destek, alınan her inisiyatif çok değerli. Refah ve gelişmişlik düzeyinde iyileşme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma ancak kadınların da iş hayatının parçası olduğu bir dünyayla mümkün olabilir. Dolayısıyla bu tür iş birliklerinin ve farkındalık oluşturacak çalışmaların çoğalması, çarpan etkisiyle olabildiğince çok kadına ulaşması en büyük temennimiz… Projenin, günümüzde girişimci kadınların belki de desteğe en çok ihtiyaç duydukları alanlardaki boşlukların giderilmesi noktasında fark yaratacağını düşünüyorum. Daha fazla kadının iş yaşamına dâhil olması ve ekonomik değer yaratılmasına katkıda bulunacak olan proje, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların hayallerini hayata geçirebilmesi açısından da önemli.”

Reyhan Aktar: “Kadınların girişimcilik alanında gelişimini ülke çapında seferberliğe dönüştürüyoruz”

Türkiye’deki girişimci kadın oranının yüzde 14’ler seviyesinde olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Reyhan Aktar da “Ülkemizde gerek girişimcilik kültürünün gelişimi gerekse girişimcilik kültüründe toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek için hem entelektüel hem de sosyal sermayemizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Kadınların girişimcilik alanında gelişimini sağlayacak bilgiler ve araçlarla donatılmaları için çok paydaşlı, ortak akla dayalı bir seferberlik ortamı oluşturmamız kritik önem taşıyor. Paydaşlarımızla birlikte bu ortak vizyonu ülke çapında bir seferberliğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Projemizde yer alan girişimci kadınlar, birçok yeni fikre ve yaklaşıma da öncülük edecek. Nihai olarak kazanan ise ülkemizin girişimcilik kültürü ve bu kültür içerisinde kendisine bir kariyer ve yaşam olanağı yaratmak isteyen tüm kadınlar olacak. Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm odağında; bir yandan karbon ayak izimizi azaltmaya çalışırken, bir yandan da girişimcilik dünyasında kadınların sayısının artması, güçlenmesi ve gelişerek yayılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Alia El-Yassir: “Kadın girişimciliği ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik için itici güç”

Toplantıya gönderdiği video mesaj ile katılan UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir ise “UN Women olarak kadın girişimciliğinin ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik için itici bir güç olduğuna inanıyoruz. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesine yatırım yapmanın yalnızca cinsiyet eşitliğine değil aynı zamanda yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve kapsayıcı ekonomik büyümeye de katkıda bulunduğunu biliyoruz. TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası ile girişimci kadınlara yönelik bu ortak girişimimiz son derece umut verici. Bölgedeki diğer ülkelerde de uygulanabilecek iyi bir örnek oluşturmasından dolayı çok yakından takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Girişimde Kadın Gücü Araştırma Raporu

Toplantıda, konuşmaların ardından Girişimde Kadın Gücü Araştırma Raporu ile ilgili detaylar raporun yazarları Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Özaşçılar ve BAU Sürekli Eğitim Merkezi Eğitmeni ve Danışmanı Dr. Umut Köksal tarafından paylaşıldı.

Türkiye’deki girişimci kadınların girişimcilik süreçlerindeki teknik gelişim ihtiyaçlarına, kadınları girişimci olmaya iten faktörlere ve kadınların toplumsal cinsiyete dayalı yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmaya, ülke genelinde 500 girişimci kadın katıldı. Katılımcıların faaliyet gösterdikleri sektördeki ortalama çalışma sürelerinin ise 13,5 yıl olduğu saptandı.

Emeğinin karşılığını alamayan kadınlar girişimciliğe yöneliyor

Kadınların girişimci olmalarını belirleyen en önemli faktörlerin başında, ‘kendi kendilerinin patronu olmak’ gelirken, bunu ‘meslek hayatlarında kendi kararlarını kendilerinin vermesi’ ve “topluma faydalı olma’ takip etti. Start-up işletme sahibi kadınlar, kendilerini ailelerine ve topluma kanıtlamak için girişimci olmaya yöneldiklerini belirtirken, 46 ve üstü yaş grubundaki kadınların yüzde 80,4’ü çalışma hayatında emeklerinin karşılığını alamadıkları için girişimci olduklarını ifade etti.

Toplumun desteği hissedilmiyor

Araştırmaya katılan girişimci kadınların yüzde 73,8’i, Türkiye’de kadınların girişimci olmasını destekliyor. Diğer taraftan yüzde 40’ı, toplumun, girişimci kadınları desteklemediğini düşündüğünü belirtiyor. Girişimci kadınların yüzde 43,8’i, Türkiye’de kadınların erkeklere göre ev-iş hayatını dengeleme konusunda yaşadıkları sorunların girişimci olmalarını engellediğine işaret ediyor. Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de girişimci kadınlar arasındaki etkileşim. Katılımcıların yüzde 48,8’i tedarik sürecinde üretici kadınları tercih ederken, yüzde 50’si üretici kadınları daha güvenilir bulduğunu söylüyor.

Girişimde Kadın Gücü Araştırma Raporu'nun tamamına erişmek için tıklayınız

Paylaş: