Yeni Dünyada Rekabet Edebilmenin Yolu Dijital ve Yeşil Dönüşümden Geçiyor

Yeni Dünyada Rekabet Edebilmenin Yolu  Dijital ve Yeşil Dönüşümden Geçiyor

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Rekabet Kongresi’nde ikiz dönüşüm olarak tanımlanan dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün rekabetçilik açısından sektörlere etkisi ele alındı. Kongrede konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, dijitalleşmenin bir hayatta kalma meselesi, yeşil dönüşümün ise Sanayi Devrimi kadar önemli olduğunu söylerken, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik yatırımların geciktirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. SEDEFED Başkanı Emine Erdem ise iş dünyasının rekabet koşullarına uyum sağlayabilmesinin yolunun, kendi değer zincirini güçlendirmesine ve dönüştürmesine bağlı olduğunu ifade etti.

9 Kasım 2022 / İstanbul - İs¸ dünyası, kamu, akademi ve STK'ların daha rekabetçi olmaları hedefiyle Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından düzenlenen 14. Rekabet Kongresi, “Dijital ve Yeşil Dönüşen Sektörler” temasıyla gerçekles¸ti. Kamu, is¸ dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman isimlerin katıldığı etkinlikte, ‘ikiz dönüsüm’ olarak tanımlanan dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün rekabetçilik açısından sektörlere etkisi masaya yatırıldı.

Süleyman Sönmez: “İkiz dönüşüm bir hayatta kalma meselesi”

Reel sektörün sürdürülebilir rekabet gücünün artmasında dijital ve yeşil dönüşümün önemine dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Sadece Türkiye tarihinin değil dünyanın içinden geçtiği belki de en ‘çok katmanlı’ kriz ortamlarından birinin içindeyiz. Türkiye ekonomik olarak büyüse de büyümenin niteliği ve kalitesi, gelir dağılımında ciddi eşitsizlik yaratıyor, yoksullaştıran bir büyüme ortaya çıkarıyor. Bu ortamda yeşill dönüşüm ve dijitalleşme yeni perspektifler ve imkanlar sunarken ülkemizin ihtiyacı olan sıçrama için de kaldıraç etkisi yaratabilir. Dijitalleşme bir hayatta kalma meselesi. Yeşil dönüşüm ise Sanayi Devrimi kadar önemli. TÜRKONFED olarak bu ikiz dönüşümün yanına en az onlar kadar önemli olan ‘toplumsal dönüşüm’ü de ekliyor, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan Hayalimizdeki Türkiye için çalışıyoruz” dedi.

Rekabette sürdürülebilirliğin, güven ve istikrarın garantisinin hukukun üstünlüğünün sağlanmasından geçtiğine vurgu yapan Sönmez, şöyle devam etti; “İlerleme, gelişme ve iyileşme; uzlaşma ve barış¸ ortamında olur. Barış¸ ve uzlaşma dilinin hâkim olduğu siyasal ve toplumsal zemini yaratmak ise hepimizin görevi.”

Orhan Turan: “Yeşil ve dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesi için bu alanlara yapılması gereken yatırımları geciktirmemeliyiz”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, iklim değişikliği ile mücadeleyi ve ekonomik yapıyı dijital teknolojiler doğrultusunda dönüştürmeyi; kalkınma ve ekonomi politikalarının merkezine almanın bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Turan ülkemizin de bu dönüşümü zamanında ve tüm boyutlarıyla yakalaması için hızla harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Turan şu ifadeleri kullandı; “TÜSİAD olarak gelecekte ülkemizin rekabet gücünün korunmasının yeşil ve dijital teknolojiler konusunda kat edeceğimiz mesafe ile çok yakından ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede; sanayimize yeşil ve dijital üretim tekniklerinin entegrasyonu, enerji verimliliğinin tüm değer zincirinde artırılması, daha az atığın ve daha fazla değerin yaratıldığı döngüsel yaklaşımıyla ürün ömrünün uzaması gibi alanlara yönelik Ar-Ge çalışmalarının finansal mekanizmalar aracılığıyla desteklenmesini öncelikli görüyoruz. Ekonomimizin yeşil ve dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesi için bu alanlara yapılması gereken yatırımları geciktirmemeliyiz.”

Emine Erdem: “Rekabet için değer zincirimizi güçlendirip dönüştürmeliyiz”

Türkiye’nin rekabet gücünü artırma yolculuğunda 18 yılı geride bırakan SEDEFED’in 46 üye dernek ve 12 bin is¸ insanı ile ‘Tüm Sektörlerin Sesi’ olduğunu ifade eden SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, “Ülkemiz ve dünya büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Küresel rekabetçilik ve bölgesel kalkınmada sistemler değişiyor. Rekabetin, başarının ve ekonomik refahın bütünüyle yeniden tanımlandığı bir dönemdeyiz. Ülkemizin değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmesi ise dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odağında, nitelikli insan kaynağından katma değerli üretim ve ihracata, kendi değer zincirini güçlendirmesine ve dönüştürmesine bağlı. Bu kapsamda günün değişen trendlerini en küçük işletmeden en büyüğüne kadar yakalamamız için bir an önce harekete geçmeliyiz. Dijitalleşme yatırımlarını artırmamız ve yeşil enerjiye geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Türkiye’nin ihracatta en büyük pazarı olan AB’ye ihracatımızı sürdürmek ve payımızı artırmak için Avrupa’daki yeşil mutabakat gelişmelerini de çok yakından takip etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Şule Kılıç: “İkiz dönüşüm yeni döneme daha dayanıklı, esnek ve çevik başlama şansı veriyor”

Kongrenin bu yılki özel konuğu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç, “Türkiye ve Avrupa’da İkiz Dönüşüm” temalı konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Dijital yeterliliği ve yeşil politikaları merkeze alan ikiz dönüşüm, günümüz ekonomik düzeninin inkâr edilemeyecek gerçeklerinden. Pandemi ile hız kazanan bu süreç, şirketlere yeni döneme daha dayanıklı, esnek, çevik ve 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun bir biçimde başlama şansı veriyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olarak bu bağlamda Türkiye’deki sürdürülebilir borç piyasalarının gelişmesini teşvik ederken, aktif politika diyalogları ve KOBİ’lere yönelik destekler ile ülke ekonomisinin ikiz dönüşümüne destek sağlamak konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu önemli alanda lider kurum pozisyonumuzu korumayı ve beraber çalıştığımız tüm paydaşlarımıza örnek olmayı hedefliyoruz.”

İkiz dönüşümün tüm yönleri panellerde ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından dijital ve yeşil dönüşümün rekabetçilik açısından sektörlere etkisi iki ayrı panelde alanında uzman konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı. “Yeşil Dönüşüm Işığında Sektörlerin ve İş Dünyasının Geleceği” bas¸lıklı ilk panelde Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak “Şirketleri Geleceğe Hazırlamak: ÇSY Sorunları için Somut Adımlar”, ESCON Enerji A.Ş. CEO’su Onur Ünlü “Enerji Sektöründe Yes¸il Dönüs¸üm Süreçleri”, Çiğdemtekin-Arancı Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Gamze Çiğdemtekin “AB Yes¸il Mutabakatı'nın Is¸ığında İs¸ Dünyası İçin Yeni Fırsatlar”, UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu da “KOBİ’lerin Dönüs¸ümünde İyi Örnek Uygulamaları: Model Fabrika” temalı birer konus¸ma yaptı.

Dijital Dünyada Rekabetçilik konulu ikinci panelde ise Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Dijitalles¸me”, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney “Dijitalles¸mede İs¸ Dünyasının Rolü”, Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar “Yeni Dijital Ekonomide Nasıl Rekabet Edilir”, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas “İkiz Dönüs¸ümün Is¸ığında Türkiye-AB İlis¸kileri”ni ele aldı.

Paylaş: