İş Dünyasının Liderlerinden Refah Vurgusu

İş Dünyasının Liderlerinden  Refah Vurgusu

TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın ‘Anadolu Buluşmaları’nın üçüncü etkinliği Kayseri’de düzenlendi. ORSİFED ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye’nin refah toplumu olması için atılması gereken adımlara dikkat çekti. Turan refah seviyemizi yükseltmenin yolunun insanımızın eğitimine, bilime ve kurumlara yatırım yapmaktan geçtiğine vurgu yaparken, Sönmez ise barış ve uzlaşma dilinin hâkim olduğu siyasal ve toplumsal zeminin yaratılması gerektiğini söyledi.


17 Kasım 2022 / Kayseri Türkiye'nin önde gelen iş dünyası örgütleri TÜRKONFED ve TÜSİAD iş birliğiyle düzenlenen ‘Anadolu Buluşmaları’nın üçüncü toplantısı Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleşti. Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı buluşmada TÜRKONFED’in “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” vizyon belgesi ile TÜSİAD’ın “Yeni bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporu iş insanları ile paylaşıldı.

Orhan Turan: “Refah seviyemizi yükseltmenin yolu insanımızın eğitimine, bilime ve kurumlara yatırım yapmaktan geçiyor”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmasında TÜSİAD’ın “Geleceği İnşa” çalışmasının ana bulgularına değinerek şu ifadeleri kullandı: “Hayal ettiğimiz Türkiye üç sütun üzerinde yükseliyor. Birinci sütun; beşeri sermayemiz ve geleceğimiz olan insanımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi; ikinci sütun; bilim, teknoloji ve inovasyonun hayatımızın her noktasına sirayet etmesi; üçüncü sütunsa; ekonomiden hukuka ve demokrasiye kadar tüm alanlarda güvenilir, adil, kapsayıcı kurumlar ve kuralların hayata geçirilmesidir. Artık günümüzde büyüyen refahın kaynağı, bu üç sütunun kurumsallaşmasında yatmaktadır. Bu nedenle refah seviyemizi yükseltmenin yolu maddi olmayan bu üç alana yatırım yapmaktan geçiyor. Yani insanımızın eğitimine, bilime ve kurumlara. 85 milyonluk nispeten genç bir nüfusa sahip olan, reel ve finansal kesimi dayanıklı, imalat sanayisi Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha gelişmiş bir ülke olarak potansiyelimiz büyük; bunu biliyoruz. İnanıyoruz ki doğru adımları atarsak ülkemizi hayal ettiğimiz noktaya kavuşturmamız hiç de zor değil.”

Süleyman Sönmez: “Sorunlarımızın çözümü için somut yapısal çözümlere ihtiyacımız var”

Federasyon ve dernekler üzerinden 50 bini aşkın şirketi temsil ettiklerini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Her ses, her renk ve her düşüncenin en büyük zenginliğimiz olduğu düşüncesiyle Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına doğru ilerlerken, yerelden ulusala ve küresele uzanan kalkınma yolunun Anadolu’dan geçtiğine inanıyoruz. Günümüzde kalkınmış bir Türkiye’nin tanımı bellidir: İş dünyasını oluşturan her ölçekten şirketiyle dijitalleşen; yeşil dönüşüm sayesinde su ve enerjide kaynak verimliliği ile hem cari açığı azaltan hem de yeni ihracat pazarlarında rekabet gücünü artıran; gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir ülke” diye konuştu.

Türkiye’nin ‘Demokrasi’, ‘Çevre’, ‘Dijitalleşme’, ‘Kalkınma’ ve ‘Cinsiyet Eşitsizliği’ alanlarında somut ve etkili yapısal çözümlere ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Sönmez şöyle devam etti; “İlerleme, gelişme ve iyileşme; uzlaşma ve barış ortamında olur. Ayrıştırma ve kutuplaştırma değil barış ve uzlaşma dilinin hâkim olduğu siyasal ve toplumsal zemini yaratmak hepimizin görevi olmalı. Gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sistemi; adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir devlet yönetimi, Türkiye’yi bir refah toplumu haline getirecek reçetenin olmazsa olmaz parçalarıdır.”

Soner Türküm: “Teşvik ve ulaşım sorunları ilimize yatırımları olumsuz yönde etkiliyor”

‘Ticaret şehri’ olarak bilinen ve 24 milyon metrekare yüzölçümü ile Türkiye’nin en geniş alana yayılmış OSB’sine sahip olan Kayseri’nin yaşadığı sorunlara dikkat çeken ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm ise “Teşvik belgeli yatırımlar açısından çevre illerin birçoğu 4. ve 5. bölgede yer alırken Kayseri 2. bölgede yer alıyor. Ayrıca il merkezimiz ve merkez ilçelerde tarım teşvikleri bulunmuyor. Şehrimize en yakın otoyol bağlantısının 90 km mesafede olması ve hızlı tren hattının merkeze 165 km mesafedeki Yerköy ilçesinden bağlanmasının planlanması da hem ulusal hem de uluslararası yatırımların ilimizle ilgili tercihlerini olumsuz yönde etkiliyor” açıklamasında bulundu. Kayseri’de ömrü 40 yılı aşan şirket sayısının yalnızca 200 civarında olduğunu belirten Türküm ayrıca kurumsallaşma, aile ilişkileri yönetimi ve kuşaklar arası geçişin önemine vurgu yaparak, Anadolu Buluşmaları etkinliğinin önemine değindi.

İş insanlarıyla fikir alışverişi

Açılış konuşmalarının ardından TÜSİAD’ın “Yeni bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporunun detayları, raporun Proje Koordinatörü Hüsamettin Onanç tarafından paylaşıldı. Toplantıda ayrıca iş insanlarının görüşleri dinlendi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Bu zamana kadar Mersin ve Mardin’de düzenlenen TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın Anadolu Buluşmaları, Kayseri’nin ardından 22 Aralık’ta Bursa’da gerçekleştirilecek.

Paylaş: