İş Dünyası Bursa’da 2023’ün Önceliklerini Değerlendirdi

İş Dünyası Bursa’da 2023’ün Önceliklerini Değerlendirdi

TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın ‘Anadolu Buluşmaları’nda yılın son etkinliği Bursa’da gerçekleşti. MARSİFED ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, 2023 için önceliklere vurgu yaptı. 

22 Aralık 2022 / Bursa – Türkiye'nin önde gelen iş dünyası örgütleri TÜRKONFED ve TÜSİAD iş birliğiyle düzenlenen ‘Anadolu Buluşmaları’nın dördüncü toplantısı Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde Bursa’da yapıldı. Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılım gösterdiği buluşmada TÜRKONFED’in “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” vizyon belgesi ile TÜSİAD’ın “Yeni bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporu iş insanları ile paylaşıldı.

Orhan Turan: “2023 makroekonomik istikrarın tesis edildiği bir yıl olmak durumunda”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan “Enflasyondan ve işsizlikten zarar gören özellikle sabit ve dar gelirliler açısından ekonomik koşullar zorlayıcı. 2023’te büyümenin hızlandırılması gerekiyor. Fakat makro dengeleri bozmadan büyümenin hızlandırılabilmesinin önünde çeşitli kısıtlar yer alıyor olması, ekonomi politikasının hareket alanını epey daraltıyor. Büyümedeki hızlanma cari açığın bozulmasına, bu da kur üzerinde baskı ve kur üzerinden enflasyonun hızlanmasına yol açma riski taşıyor. Bu nedenle ekonomi politikalarının büyük bir dikkat ve beceriyle uygulanması gereken bir yıla giriyoruz. 2023 makroekonomik istikrarın tesis edildiği bir yıl olmak durumunda. 2023 aynı zamanda cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının da başlangıcı. Bu nedenle, 2023 ikinci yüzyılımızda geleceğimizin inşası açısından da önem taşıyor” dedi.

Turan şöyle devam etti; “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının inşasında insani gelişme ve bilimsel ilerlemeyi tamamlayacak unsur ise iyi tasarlanmış kurum ve kuralların mevcudiyetidir. Bu kurumların başında ise hukukun üstünlüğü gelir. Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve demokratik standartların yükseltilmesi; hem toplumsal kapsayıcılığın geliştirilmesi açısından hem de bilimsel ve teknolojik ilerlemenin de temelini oluşturan ifade özgürlüğünün korunması açısından tartışılmaz önemdedir.”

Süleyman Sönmez: “Cari açık, girdi ve finansman maliyetleri ciddi riskler doğurabilir”

Küresel ekonominin beklenenden daha keskin ve tabana yayılmış bir yavaşlama içerisinde olduğuna vurgu yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Ülke olarak belirsizliklerin ve endişe ikliminin hakim olduğu bu çağda aynı zamanda yapısal sorunlarımız ile de mücadele ediyoruz. Bu sorunların başında da çok bilinmeyenli bir denklem ile örülü ekonomimiz geliyor. Enflasyon, 2022 yılında olduğu gibi önümüzdeki yıl da hem toplumun hem de iş dünyasının öncelikli gündemi olmaya devam edecek. Bununla birlikte uluslararası gelişmelerin gölgesinde artan cari açık ile girdi ve finansman maliyetleri, ülkemiz için ciddi riskler doğurabilir. Bu açıdan para ve maliye politikalarını dengeleri gözeterek, daha öngörülebilir bir çerçeveye oturtmamız büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

“Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına hepimizin, her zaman ihtiyacı var”

Ekonomi ile demokrasi arasındaki bağlantıya da değinen Sönmez şunları söyledi; “Geçmişte örneklerini çok gördüğümüz yargının siyasallaşması konusunu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken de geride bırakamadığımızı üzülerek görüyoruz. Gelişmiş bir ekonomi için demokrasinin vazgeçilmez unsuru hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına hepimizin, her zaman ihtiyacı var. Çağdaş demokratik bir toplumda siyasallaşmış bir yargı sisteminin yeri olmadığını, tam bağımsız bir yargının Hayalimizdeki Türkiye için hayati olduğunu unutmamalıyız. Bu ilkeye göstereceğimiz bağlılık, hiç şüphesiz ülkemizin geleceğinde belirleyici olacaktır.”

Ramazan Kaya: “Ham madde ve enerji fiyatlarındaki artış sanayicileri etkiliyor”

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin 1961-1966 yılları arasında Bursa’da kurulduğunu hatırlatan MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ise “Günümüz itibarıyla şehrimizde 17 OSB ile 167 Ar-Ge Merkezi bulunuyor. Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin yüzde 30’u Bursa’yı tercih ediyor. Ülkemizde kilo başına düşen ihracat 1,2 dolar iken kentimizde 4,58 dolara kadar yükseliyor. Ancak diğer taraftan özellikle ham madde ve enerji fiyatlarındaki artış ülkemiz genelinde olduğu gibi Bursa’da da sanayicileri etkiliyor. Bu sorunun çözümü için ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırırken, ithalatta enerji bağımlılığımızı azaltmamız gerekir. Bu süreçte fosil kaynaklardan uzaklaşıp, daha yeşil bir dünya için yeşil enerjiye rüzgar, güneş ve suya dönüşümüzü hızlandırmalıyız. Bunu bazı sektörlerde ihracat yaptığımız ülkelerin getirdiği standartlar yüzünden değil kendi geleceğimiz için yapmalıyız” şeklinde konuştu. Kaya ayrıca, kara yolu taşımacılığına kıyasla daha ekonomik olan deniz yolu taşımacılığının yeterince kullanılmadığını ve deniz ürünlerinden yeterince faydalanılmadığını ifade etti.

Muharrem Yılmaz: “İş dünyası varlığını ve rekabetçiliğini sürdürülebilmek için dönüşmeli”

Açılış konuşmalarının ardından SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve 2013-2014 TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ‘Onur Konuşmacısı’ olarak etkinlikte söz aldı. Yılmaz, “Sivil toplum örgütleri toplumları geleceğin dünyasına, geleceğin getireceği değişime hazırlamada çok önemli. TÜSİAD ve TÜRKONFED, iş dünyası örgütleri olarak bugüne kadar küçük, orta, büyük işletmelerin hepsine yol göstermede, ilgili her konuda onların haklarını savunmada önemli rol oynadı. Dünyamız çok hızlı bir dönüşümden geçiyor. Paris İklim Anlaşmasının da etkisiyle iklim krizi ile mücadele başta olmak üzere ülkelerin bu dönüşüme ayak uydurabilmek için birçok adımı attığı veya atacağı bir döneme giriyoruz. Bu dönem aynı zamanda, başta Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere iş dünyasının varlığını ve rekabetçiliğini sürdürülebilmesi için kendisini, iş yapış biçimlerini dönüştürmesinin beklendiği bir dönem. İşte Türkiye’nin ikinci yüzyılına böyle bir ortamda giriyoruz. Tam da bu noktada her iki iş dünyası örgütümüze çok daha fazla görev düşüyor. Her ikisinde de görev yapmış biri olarak, bu kuruluşlarımızın üstlendikleri misyonu hakkıyla yerine getireceklerine inanıyorum” dedi.

İş insanlarıyla fikir alışverişi yapıldı

Etkinliğin ikinci bölümünde TÜSİAD’ın “Yeni bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporunun detayları ile TÜRKONFED’in “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” Vizyon belgesi katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda ayrıca iş insanlarının görüşleri dinlendi ve fikir alışverişinde bulunuldu. 2022 yılında Mersin, Mardin, Kayseri ve Bursa’da düzenlenen TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın Anadolu Buluşmaları, 2023 yılında da Anadolu’nun farklı şehirlerinde devam edecek.


Paylaş: