KOBİ'lere İlişkin Teknoloji ve Patent Verileri

KOBİ'lere İlişkin Teknoloji ve Patent Verileri

2021 ylında İmalat sanayinde teknoloji sınıfına göre işletme sayısı ile patent başvurusu ve tescilleri verileri açıklandı.


İmalat sanayindeki KOBİ'ler teknoloji düzeylerine  göre sınıflandırıldığında, 2021'de yüzde 55,9'u düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken, büyük ölçekli girişimlerde bu oran yüzde 45,9 oldu. Büyük işletmelerde yüksek teknoloji düzeyinde sınıflandırılan işletmelerin oranı yüzde 2,8 iken bu oran KOBİ'ler için sadece yüzde 0,7'dir.  Büyük ölçekli işletmelerin teknoloji üretimi daha yoğundur.

Grafik-1: İmalat Sanayi KOBİ ve Büyük İşletmeler Teknoloji Düzeyleri Üretim Payı

KOBİ büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; mikro ölçekli girişimlerin yüzde 57'si düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken, yüzde 31,2'si orta-düşük teknoloji, yüzde 11,2'si orta-yüksek teknoloji ve yüzde 0,6'sı yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. Buna karşılık küçük ölçekli girişimlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 51,3, yüzde 30,4, yüzde 17,2 ve yüzde 1 iken orta ölçekli girişimlerde yüzde 50,4, yüzde 29,1, yüzde 19 ve yüzde 1,4 oldu.
2021 ylında İmalat sanayinde sadece 2 bin 771 KOBİ yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı.

Patent İstatistikleri: 2021'de KOBİ'lerin 513 patenti tescil edildi

2021 yılında KOBİ'lerin toplam patent başvuru sayısı bin 263 olurken, aynı yıl 513 patent tescil edilmiştir. KOBİ ölçeklerinde ise 454 patent başvurusu ile mikro ölçekli girişimler ve 238 patent tescili ile orta ölçekli girişimler ilk sırada yer almıştır.

Grafik-2Kaynak: TÜİK; Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri.

Paylaş: