İş İlanı - İşimi Yönetebiliyorum Projesi - Direktör Yardımcısı

İş İlanı - İşimi Yönetebiliyorum Projesi - Direktör	Yardımcısı

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) olarak VISA ve UNDP ile “İşimi Yönetebiliyorum Proje” çerçevesinde yaptığımız iş birliği kapsamında tam zamanlı olarak çalışacak takım arkadaşı arıyoruz.

Açık Pozisyon:

Proje Direktör Yardımcısı

• Son başvuru tarihi: 20 Mart 2023

• Başvurular info@turkonfed.org adresinden yapılacak.

• Mail başlığı “İş Başvurusu: İşimi Yönetebiliyorum – PDY"

Görev Tanımı:

• Proje hedefleri doğrultusunda uygulamaya yardımcı olmak için program direktörü ve

uzmanıyla birlikte çalışma,

• Proje iletişimini yürütmek (ör: katılımcılarla, ortaklarla ve ilgili taraflarla düzenli olarak

iletişim kurmak, planlama ve raporlama toplantılarının takibi, süreç takibi vb.)

• Proje Yaygınlaştırma (ör: düzenli olarak bölgesel ve sektörel federasyonları ziyaret etmek,

ilgili kurumlarla bağlantı ve yeni işbirlikleri oluşturmak vb.),

• Proje operasyonlarının her adımında, eğitimlerin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları organize

etmek için eğitmenlerle koordinasyonun sağlanması; raporlama ve sürecin takip edilmesi,

• Proje kapsamında Türkiye’nin her yerinden KOBİ olarak seçilen proje katılımcıları ile

düzenli iletişimin sağlanması; projenin ilerlemesi yönünde gözlem yapılması ve

raporlanması,

• Proje ortaklarına ve diğer ilgili taraflara (Visa, UNDP) toplantıların planlanması, iletilmesi

ve raporlanması,

• Proje sürecindeki değişiklikleri denetlemek ve projenin zamanında yürütülmesini

sağlamak için destek sağlanması,

• Proje planlama, geliştirme, koordinasyonun sağlanması süreçlerine destek ve katkıda

bulunmak,

• Proje ile ilgili gerekli hususların araştırılması ve raporlanması.

Aranan Özellikler:

• Türkçe ve İngilizce sözlü - yazılı iletişim becerisine sahip olmak,

• Minimum 5 yıl projede görev almış olmak,

• Birden çok farklı ve birbiriyle çelişen girdileri ortak bakış açısı ile bir araya getirme (veri,

nitel geri bildirim, hipotez vb.) yeteneğine sahip olmak,

• İş birliği içinde çalışma yeteneği,

• Görev tanımına uygun olarak sorumluluklarını yerine getirme,

• Ofis ve proje yönetim araçlarını kullanabilmek, Microsoft Excel ve Powerpoint'te uzman

düzeyinde deneyim sahibi olmak,

• Proje detayları ile ilgili bilgi sağlayan kapsamlı raporlar oluşturulması ve sunma yeteneği,

• Proje organizasyon süreçlerini detay odaklı, verimli ve etkin bir şekilde ilerletmek,

• Detaylara dikkat etme, problem çözme ve etkili raporlama yeteneği,

• Takım çalışması yeteneği,

• Ekibin bir parçası olarak çalışabilme becerisi,

• Verilen görevlerin etkin ve zamanında yerine getirilmesi,

• Verimli iş takibi becerisi.

• İşletme veya diğer ilgili alanlarda derece sahibi olmak tercih sebebidir.

Paylaş: